Burn out of bore out?

Jezelf doodsaai uit de naad werken of doodsaai uitzichtloos solliciteren lijkt een dramatisch aspect van onze neo-kapitalistische maatschappij te worden. Onze opvoeding heeft ons afhankelijk gemaakt van inkomen door werk en daarmee kunnen we welvaart genieten en aanzien verwerven.  Maar dat lukt steeds minder …. in de Vlaamse krant De Morgen schrijft Hilde Mariën een treffende column over ‘Burn out ‘ of ‘Bore out’. Alweer een zucht om na te denken over basisinkomen en meer betekenisvolheid in de dingen die we doen. Zeker iets om in opvoeding mee te nemen: waardeer mensen om wie ze zijn als persoon en niet vanwege het werk dat ze doen of hun expliciete rijkdom.

Op een andere manier naar betekenisvol leren, werken, leven kijken: kom 14 juni naar de LRN21-bijeenkomst Lukt het Geluk?

Geluk leidt tot succes: niet omgekeerd!

Professor Emma Seppälä (Stanford University) geeft een zestal tips uit haar boek The Happiness Track. Bekijk dit op Intermediair Magazine. Neem zeker een kijkje op haar Fulfillment Daily.

Nog beter: kom dinsdag 14 juni a.s. naar de LRN21 themabijeenkomst ‘Lukt het Geluk’.

​Inclusief werkgeverschap?​

Hoewel de overheid een uitgesproken ambitie heeft (had?) is de belastingdienst een voorbeeld van een andere realiteit waarvoor al eerder gewaarschuwd is: het middensegment in de werkgelegenheid kwijnt!

De site Sociale Vraagstukken brengt deze casus scherp in beeld. Het onderwerp roept vragen op over een sterker accent in het mbo op doorstroom naar hbo en een pro-actieve rol in na-en bijscholing. Maar ook wer​k​gevers kunnen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door deze wer​k​gelegenheidseffecten ​vroeg​tijdig in de transitie te voorzien van beleid.

Lees op dezelfde site ook hoe​ flexibel ​de arbeidsmarkt wel is​.​