Udacity: Disruptor nr. 12

De MOOC-hype luwt momenteel behoorlijk: veel uitvallers. Slecht gemotiveerde/geëquipeerde studenten? Matige content? Geen sluitend totaalconcept? Of mag het anders? Een van de MOOC-pioniers, Udacity, heeft het roer enige tijd geleden omgegooid en is bijzonder succesvol met zijn nano-degree-aanbod. Toegegeven, het is momenteel gericht op een smalle doelgroep, maar een die het hard nodig heeft vanwege de snelle ontwikkeling in de branche.

De nano-degree-aanpak is een mogelijke oplossing voor de ‘skills gap’ markt. Met name bij professionals die hun marktwaarde moeten updaten. Scholing op maat en wanneer het nodig is, met een gedeeltelijke terugbetaalbonus als je het binnen een bepaalde tijd afrondt. Indien de publieke en corporate erkenning van de nano-degrees (ook die toegekend zijn reguliere opleiders) doorzet, zal dat ook een stimulans worden voor een portfolio gebaseerd op blockchaintechnologie (hierover in de toekomst meer).

Lees hierover bij CNBC. Wilfred Rubens van TE-Learning heeft het artikel vrij vertaald in het Nederlands en verrijkt met zijn mening. CNBC brengt al enkele jaren een disruptorlijst uit: de 50 bedrijven die, naar men verwacht, dit jaar veel business modellen op zijn kop gaan zetten. Udacity is disruptor nr 12!

Overigens: over de skills gap is er een thema-bijeenkomst van LRN21 op 11 oktober a.s., zie de LRN21-site!

Human skills

Op 11 oktober a.s. vindt de LRN21 themabijeenkomst ‘Hoe HARD zijn uw softskills?’ plaats in School voor de Toekomst te ’s-Hertogenbosch. Een van de sprekers is Chantal Huinder van STOOF. Zij participeren in een Europees Erasmus-project over de mismatch tussen werkgevers en kandidaten voor de arbeidsmarkt wat betreft het bezit van bepaalde softskills. Op basis van een survey wordt een applicatie (App-titude) gebouwd om jongeren te helpen t.a.v. deze noodzakelijke skills om te slagen op de arbeidsmarkt.

Op de site van STOOF vindt u het resultaat van de survey die door de KU-Leuven is uitgevoerd.

Nieuwsgierig? Kom naar de LRN21 themabijeenkomst op dinsdag 11 oktober a.s. in School voor de Toekomst, ‘s-Hertogenbosch.

Huh? Hosselen? Talentvol scharrelen en snabbelen

De wereld van werk is aan het veranderen, ondanks een conjuncturele opleving hier en daar slinkt het aantal vaste banen sterk. In 2015 maakte flexbanen 25% uit van het werknemersbestand en volgens TNO zal in 2020 wel 30% in de flexibele schil zitten.

new-model-2020

Maar leidt het beroepsonderwijs wel op voor specifieke vaardigheden die horen bij een leven als (zelfstandig) exploitant van je eigen talent? En houden bedrijfsopleidingen wel genoeg rekening met braindrain en talentmanagement? ManagementTeam geef hierover een beschouwing door enkele experts (allemaal vrouwen!) Neem ook de tijd voor de TEDvideo (link in het artikel).

Binnen de flexwereld onderscheiden we natuurlijk de uitzendkracht en de dienstverlenende zzp-er. En bij deze laatste de vrijwillige en onvrijwillige. Om het onvrijwillige aan te pakken is de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) uitgebracht en daar is erg veel gedoe over. Omdat werkgevers geen risico willen lopen stoten ze ingehuurde zap-ers af. Zo als die wet nu functioneert remt hij de hierboven geschetste ontwikkeling naar meer eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap.

Over skills voor de toekomst hoort u meer op 11 oktober a.s. tijdens “Hoe HARD zijn uw softskills?” van LRN21.

Sterk, sterker, sterkst, toxisch! Besmetting door cognitieve dissonantie?

Bewust worden van je eigen skills, jouw specifieke krachten versterken, je verborgen talenten ontdekken en daarmee mogen scoren.. daar zijn prachtige instrumenten voor ontwikkeld en menige HR-afdeling placht ze veelvuldig in te zetten om te selecteren bij werving, motivatie op te krikken, demotie of ontslag te onderbouwen, enzovoort.

mmayo-clark-stanley-snake-oil2

Toch is het raadzaam deze tools kritisch te bekijken, ze (b)lijken niet allemaal te deugen. Sommige grote bedrijven zijn er al mee gestopt, vanwege averechtse effecten. Lees het transcript van de podcast van Vlaming Jozef van Giel: Kritisch Denken of kijk eens naar Progressiegericht Werken.

Bovenstaande maakt u scherp voor de themabijeenkomst “Hoe HARD zijn uw softskills?” van LRN21 op 11 oktober a.s.

Gezocht: creatieve, communicatieve, nieuwsgierige, empathische, accurate, vooruitziende, extraverte, doortastende, teamplayer met leiderschapsambities en…

In wazige tijden grijpen sommigen naar wazige hulpmiddelen om enig (beroeps)perspectief voor zichzelf te onderbouwen.

Ken ik mezelf wel? Heb ik verborgen talenten of gebreken? Menig adviesbureautje drijft op wazige tools, die commercieel verpakt zijn met een eigen jargonsausje. Kijk hier voor een verzameling testen. Ja, de populairste persoonlijkheidszelftest is nog steeds de MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Gaat u bij uw carrièreplanning het risico nemen van een niet wetenschappelijk onderbouwde theorie? Een test zoals de MBTI met als uitkomst een ‘self-fulfilling prophecy’, stereotypen en globale waarheden die nagenoeg iedereen als bevestiging zoekt? Dan de 360 degree feedback? Maar daar is ook wel wat ruis over te vinden! Pak dan de Big Five, daar zit wel een wetenschappelijk verhaal achter. Maar wat doet u met de resultaten? Welke aspecten zijn grotendeels aangeboren, gegroeid door de opvoeding en omgeving? Welke zijn veranderbaar en hoe gaat u daarbij te werk? Voor uzelf of uw personeel/studenten? In de VS scoort ‘My next move’ kennelijk goed door de koppeling met de grote O*net database van specifieke skills voor bepaalde beroepen. De Europese variant hiervan komt over enkele maanden.

Eigenlijk kan men op alle persoonlijkheidstesten (talent-,krachten-, denkvoorkeur-testen) wel wat afdingen. Een tiental jaren geleden begon het mode te worden om iemand ‘in zijn kracht te zetten’. Een fraai hulpmiddel hierbij bleek de Clifton Strengths Finder (van Gallup Research en te vinden in de Playstore en bij iTunes… betalen als je wat meer wilt!). Maar daar is ook kritiek op. Met medewerking van de godfather van de positieve psychologie – Martin Seligman – is de VIA Survey of Character Strengths ontwikkeld (ook in net Nederlands beschikbaar), even registreren en uitproberen, maar na een kwartier scores aanklikken krijg je een overzicht van 24 karaktertrekken.

En jawel: het klopt, u heeft het net allemaal zelf aangevinkt! Hmm…, wat gaat u doen met wat u al wist? Misschien de eerste vijf nog verder uitbuiten?

A.I. kills jobs and revives skills!

De opkomst van Kunstmatige Intelligentie (In verband met een niet van toepassing zijnde connotatie van de afkorting KI gebruiken we hier AI: Artificial Intelligence) zal niemand ontgaan zijn. AI (en robotisering) veroorzaakt enorme verschuivingen in werkgelegenheid en taakinhoud, waardoor menig (aanstaand) werknemer buiten de boot kan vallen: technologische werkloosheid! Gelukkig kunnen we diezelfde AI ook inzetten om het eigen skillsprofiel te spiegelen met huidige en toekomstige werkgelegenheidseisen. Beroepsopleidingen en bedrijfstrainingen zouden deze mogelijkheden moeten introduceren bij hun doelgroep. Er komt hulp!

Een van de winnende ideeën uit het Singularity University’s 2016 Global Solutions Program is uDexter:
‘It is aggregating user data while helping customers learn about their career purpose and their current occupation’s resiliency to technological unemployment. The software also provides psychometric assessments. In the long term, the Dexter AI will help people identify new career paths that are more integrated with oncoming technological changes and also identify resources to help people make strategic career transitions.’

Hard skills zijn redelijk gemakkelijk te meten, maar bij soft skills ligt dat anders en die zijn mede daarom ook lastiger om te ontwikkelen (wanneer scoort u een 9 op onderhandelingsvaardigheid?).

De bouw van uDexter applicatie is pas begonnen, in de gaten houden dus! Intussen zijn er meer nabij -voor dezelfde problematiek- ook al oplossingen in de maak: TipTrack komt begin 2017 beschikbaar als app. Medio 2017 zal ook App-titude klaar zijn: Het betreft een ‘Erasmus+’ project om met name de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Er is immers een grote kloof tussen de werkhouding van jongeren en de verwachtingen/eisen van werkgevers.

Over het App-titude-project zal een presentatie worden verzorgd door Chantal Huinder van STOOF op de netwerkbijeenkomst van LRN21 op 11 oktober a.s. Meld u hier aan.

Google gaat gratis cursussen verzorgen

Dutch Cowboys meldt dat Google komend half jaar bij een veertiental onderwijsinstellingen (MBO, HO en WO) gratis cursussen gaat verzorgen.

De informatievaardigheidstrainingen gaan met name over online mogelijkheden, online zichtbaarheid, search engine optimization en website analytics; online marketing dus. Naast de online cursus zijn er ook fysieke workshops bij enkele onderwijsinstellingen: De Digitale Werkplaats.

Vooruit en omhoog!

Op de site van het befaamde tijdschrift ‘Nature’ troffen we een artikel over de snelle veranderingen in onze wereld. Veranderingen die we te weinig voorzien, laat staan dat we in staat zouden zijn om die allemaal tijdig te in te bedden in ons leven. Met voorspellingen van enkele top-wetenschappers!

In 2040 heeft iedereen een robot! Heeft u al een kamertje in huis voor het (hem/haar) gereserveerd? Spannend toch? Maar houden we het wel allemaal in bedwang?

U kunt een informatieve poster downloaden (leuk om in genoemd kamertje te hangen en er in 2040 te blozen).