De Uber-school?

Joost Steins Bisschop trok zich enige tijd gelden terug uit de top van dienstverlener digitale strategieën Jungle Minds. Hij heeft uitgevers gesproken en produceert een toekomstvisie voor leren. Het artikel op de site van JungleMinds is ook in het FD gepubliceerd.

Niet zoveel echt nieuws, lijkt ons: wat over de gebrekkige kwaliteit van het onderwijs en met name leraren, wat over leerobjecten die slim gestapeld kunnen worden tot maatwerk, wat bewondering voor de demagogie van sir Ken Robinson, iets over de opkomst van robots.

Alles bij elkaar veel onderwerpen die we de afgelopen jaren al eens voorbij zagen komen en waarvan sommigen ook weer wegzakten (bijvoorbeeld fijnmazig gemetadateerde digitale leerobjecten).

Ja, onderwijs kan veel leren van het bedrijfsleven, van start-ups en het toepassen van Scrum als ontwikkelmethodiek en het inzetten van geavanceerde internettechnologie om bijvoorbeeld permanent voeling te houden met de klant (student).

LRN21 kan veel beamen uit het artikel, maar krijgt ook – hier en daar – de kriebels en en een oprisping:

Wat denken we over een uitspraak als “(Leraren) … die verantwoordelijk zijn voor het motiveren van de studenten”? Hoe zit het met de kosten van al die contentbouwsteentjes in het beperkte NL-taalgebied voor kleine vakgebieden?

Behalve de veranderingen in het ‘hoe’ dienen ook de argumenten achter het ‘wat’ van onderwijs herzien te worden. En de inspectie dan… lees het toch zelf maar!

Het internet der dingen groeit sneller dan de mensheid!

Het internet der dingen groeit gestaag: over een jaar of vijf zullen er gemiddeld zes ‘devices’ per persoon zijn die onderling verbonden via internet onze wereld besturen, deze wereld ons tonen, ons doen en laten monitoren, adviseren en vaak reguleren. Bij Check123 staat een aardig filmpje hierover.

Zijn we in staat om naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid deze waanzinnige boeiende ontwikkeling te managen en benutten voor een betere wereld?

Als deze devices verwerken enorme hoeveelheden gegevens, aangeleverd door sensoren en databases. Wat en hoe gemeten en verwerkt wordt door algoritmen wordt vooralsnog door mensen bepaald. Hoe ver zijn we met programmeren en data-analyse in ons onderwijs?

Tekort aan geschikte werknemers in Industrie 4.0

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft haar rapport ‘ICT kennis en economie 2015’ uitgebracht. Het is een lijvig leeswerk met uiteraard veel grafieken en tabellen.

ICT gaat overal een grote(re) rol spelen. Inmiddels werkt gemiddeld 60% van de werknemers met een pc, maar de vaardigheden kunnen nog wel een tandje hoger. Over de stand van ICT gaat het vanaf pag. 109. Over Onderwijs klokt u in op pag. 176 en vanaf pag. 200 treft u de combinatie ICT en onderwijs.

Onderstreping van de noodzaak tot meer en hogere ICT-vaardigheden blijkt ook uit een Britse noodkreet (samenvatting).

Maar ook Holland High Tech vraagt om hierom op pag. 17 van hun visie-document.

Horizon Report 2015

Het New Media Consortium heeft in het voorjaar haar jaarlijkse vooruitblik op trends in leren en opleiden opgeleverd.

topics-horizon_2015

Hier is de versie voor Higher Education. Mogelijk komt er net als voorgaande jaren nog een Europese variant. Maar in deze (vooral) USA-versie herkent u ongetwijfeld ontwikkelingen die bij ons ook al wortelen.

Te veel leeswerk en toch mee kunnen praten? Hier een samenvatting op de weblog van de London School of Economics.

Impact van kunstmatige intelligentie binnen 10 jaar: Onderwijs is er niet klaar voor!

LRN21 wees u vorig jaar al op het spraakmakende PEW-research rapport over de impact van kunstmatige intelligentie en robots binnen de komende tien jaar.

De experts hebben niet dezelfde kristallen bollen: Sommigen verwachten massale werkloosheid en sociale onrust, anderen zien nieuwe banen en welvaart. Hoewel qua banen zullen die high skilled zijn of nagenoeg ongeschoold en zeer belabberd, de middenklasse is de klos!

Maar de experts zijn het over een ding helemaal eens: Onderwijs is er NIET klaar voor! Latinpost vat het samen.

Zien we u op 13 oktober a.s. bij de LRN21 themabijeenkomst ‘Leren in de robotsamenleving’ als we bovenstaand probleem onder de loep nemen?

Leren van, door en met robots: nieuwe uitdaging voor het onderwijs

Intelligente automatisering rukt zichtbaar op. Kijk bijvoorbeeld naar de artikelverzameling bij het Vlaamse Knack. Het raakt ons allemaal in de manier van leven, werken en leren. Robots moeten ook leren (het lijken soms wel mensen 😉 toch? ), maar het gaat wel op een iets andere manier.

Op de site van RoboNed vindt u de Dutch Robotics Strategic Agenda met analyses en perspectieven voor diverse domeinen waar robotica impact zal hebben.

Interessant is de passage over het leren van/door robots (vanaf blz 61). A priori leren en online nascholen, afweging tussen hoeveelheid basiskennis en mate van zelf leren door ervaring (data-analyse en bijstelling programmatuur); er zitten overeenkomsten in met het menselijke leren. Maar machine learning is niet geschikt voor mensen. Alhoewel… de mens omringt zich, integreert steeds meer met intelligent devices. Op het snijvlak van mens en machine zal een handshake mix aan de orde zijn. Ligt hier niet een nieuwe uitdaging voor het onderwijs? Een didactiek die de interactie met intelligent devices incorporeert! Maar robots kunnen ook al humaan lesmateriaal (handleidingen) gebruiken om te leren.

Aanbevelingen voor onderwijs beginnen op blz. 74.

Wie is er al bezig met bijvoorbeeld Arduino, cubelets, robo-speeltjes of Lego Mindstorms?

Ondertussen heeft onze wasmachine zelf nieuw software gedownload en kan nu nauwkeuriger hoeveelheid water, wasmiddel afstemmen en temperatuur en procesafloop variëren naar de aard en hoeveelheid wasgoed.

Leer meer over robots en leren, meld u zich binnenkort aan voor de LRN21-bijeenkomst op 13 oktober a.s. in ‘s-Hertogenbosch.