De Uber-school?

Joost Steins Bisschop trok zich enige tijd gelden terug uit de top van dienstverlener digitale strategieën Jungle Minds. Hij heeft uitgevers gesproken en produceert een toekomstvisie voor leren. Het artikel op de site van JungleMinds is ook in het FD gepubliceerd.

Niet zoveel echt nieuws, lijkt ons: wat over de gebrekkige kwaliteit van het onderwijs en met name leraren, wat over leerobjecten die slim gestapeld kunnen worden tot maatwerk, wat bewondering voor de demagogie van sir Ken Robinson, iets over de opkomst van robots.

Alles bij elkaar veel onderwerpen die we de afgelopen jaren al eens voorbij zagen komen en waarvan sommigen ook weer wegzakten (bijvoorbeeld fijnmazig gemetadateerde digitale leerobjecten).

Ja, onderwijs kan veel leren van het bedrijfsleven, van start-ups en het toepassen van Scrum als ontwikkelmethodiek en het inzetten van geavanceerde internettechnologie om bijvoorbeeld permanent voeling te houden met de klant (student).

LRN21 kan veel beamen uit het artikel, maar krijgt ook – hier en daar – de kriebels en en een oprisping:

Wat denken we over een uitspraak als “(Leraren) … die verantwoordelijk zijn voor het motiveren van de studenten”? Hoe zit het met de kosten van al die contentbouwsteentjes in het beperkte NL-taalgebied voor kleine vakgebieden?

Behalve de veranderingen in het ‘hoe’ dienen ook de argumenten achter het ‘wat’ van onderwijs herzien te worden. En de inspectie dan… lees het toch zelf maar!

Het internet der dingen groeit sneller dan de mensheid!

Het internet der dingen groeit gestaag: over een jaar of vijf zullen er gemiddeld zes ‘devices’ per persoon zijn die onderling verbonden via internet onze wereld besturen, deze wereld ons tonen, ons doen en laten monitoren, adviseren en vaak reguleren. Bij Check123 staat een aardig filmpje hierover.

Zijn we in staat om naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid deze waanzinnige boeiende ontwikkeling te managen en benutten voor een betere wereld?

Als deze devices verwerken enorme hoeveelheden gegevens, aangeleverd door sensoren en databases. Wat en hoe gemeten en verwerkt wordt door algoritmen wordt vooralsnog door mensen bepaald. Hoe ver zijn we met programmeren en data-analyse in ons onderwijs?

Tekort aan geschikte werknemers in Industrie 4.0

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft haar rapport ‘ICT kennis en economie 2015’ uitgebracht. Het is een lijvig leeswerk met uiteraard veel grafieken en tabellen.

ICT gaat overal een grote(re) rol spelen. Inmiddels werkt gemiddeld 60% van de werknemers met een pc, maar de vaardigheden kunnen nog wel een tandje hoger. Over de stand van ICT gaat het vanaf pag. 109. Over Onderwijs klokt u in op pag. 176 en vanaf pag. 200 treft u de combinatie ICT en onderwijs.

Onderstreping van de noodzaak tot meer en hogere ICT-vaardigheden blijkt ook uit een Britse noodkreet (samenvatting).

Maar ook Holland High Tech vraagt om hierom op pag. 17 van hun visie-document.

Horizon Report 2015

Het New Media Consortium heeft in het voorjaar haar jaarlijkse vooruitblik op trends in leren en opleiden opgeleverd.

topics-horizon_2015

Hier is de versie voor Higher Education. Mogelijk komt er net als voorgaande jaren nog een Europese variant. Maar in deze (vooral) USA-versie herkent u ongetwijfeld ontwikkelingen die bij ons ook al wortelen.

Te veel leeswerk en toch mee kunnen praten? Hier een samenvatting op de weblog van de London School of Economics.

Impact van kunstmatige intelligentie binnen 10 jaar: Onderwijs is er niet klaar voor!

LRN21 wees u vorig jaar al op het spraakmakende PEW-research rapport over de impact van kunstmatige intelligentie en robots binnen de komende tien jaar.

De experts hebben niet dezelfde kristallen bollen: Sommigen verwachten massale werkloosheid en sociale onrust, anderen zien nieuwe banen en welvaart. Hoewel qua banen zullen die high skilled zijn of nagenoeg ongeschoold en zeer belabberd, de middenklasse is de klos!

Maar de experts zijn het over een ding helemaal eens: Onderwijs is er NIET klaar voor! Latinpost vat het samen.

Zien we u op 13 oktober a.s. bij de LRN21 themabijeenkomst ‘Leren in de robotsamenleving’ als we bovenstaand probleem onder de loep nemen?

Leren van, door en met robots: nieuwe uitdaging voor het onderwijs

Intelligente automatisering rukt zichtbaar op. Kijk bijvoorbeeld naar de artikelverzameling bij het Vlaamse Knack. Het raakt ons allemaal in de manier van leven, werken en leren. Robots moeten ook leren (het lijken soms wel mensen 😉 toch? ), maar het gaat wel op een iets andere manier.

Op de site van RoboNed vindt u de Dutch Robotics Strategic Agenda met analyses en perspectieven voor diverse domeinen waar robotica impact zal hebben.

Interessant is de passage over het leren van/door robots (vanaf blz 61). A priori leren en online nascholen, afweging tussen hoeveelheid basiskennis en mate van zelf leren door ervaring (data-analyse en bijstelling programmatuur); er zitten overeenkomsten in met het menselijke leren. Maar machine learning is niet geschikt voor mensen. Alhoewel… de mens omringt zich, integreert steeds meer met intelligent devices. Op het snijvlak van mens en machine zal een handshake mix aan de orde zijn. Ligt hier niet een nieuwe uitdaging voor het onderwijs? Een didactiek die de interactie met intelligent devices incorporeert! Maar robots kunnen ook al humaan lesmateriaal (handleidingen) gebruiken om te leren.

Aanbevelingen voor onderwijs beginnen op blz. 74.

Wie is er al bezig met bijvoorbeeld Arduino, cubelets, robo-speeltjes of Lego Mindstorms?

Ondertussen heeft onze wasmachine zelf nieuw software gedownload en kan nu nauwkeuriger hoeveelheid water, wasmiddel afstemmen en temperatuur en procesafloop variëren naar de aard en hoeveelheid wasgoed.

Leer meer over robots en leren, meld u zich binnenkort aan voor de LRN21-bijeenkomst op 13 oktober a.s. in ‘s-Hertogenbosch.

Als machines het meeste werk doen, dan worden passie, creativiteit en design thinking belangrijk

De adepten van Peter Diamandis (Singularity University) denken dat de snelle ontwikkelingen (in technologie) leiden tot een wereld van overvloed, waar nagenoeg niemand hoeft te werken en velen zich bezig kunnen houden met filosofie, sporten en kunsten. (vergelijk Griekse Oudheid waar de slaven ploeterden om de stoa-gangers te laten keuvelen).

Lees het artikel van Vivek Wadhwa op SingularityHUB (en reacties).

Een baanloze toekomst? Dus een beroepsopleiding heeft geen zin? Jawel, maar… het maakt niet zoveel uit wat je studeert, als je maar passie voor leren ontwikkelt! Geeft dit niet een motivatieprobleem, omdat je beroepsperspectief zo wazig is!

De Singularity-aanhangers veronderstellen ook een redelijk verlopende gelijke verdeling van de naderende welvaart over de mensheid, terwijl mensen als Piketty juist een groeiende ongelijkheid vaststellen. En wat te denken van horden gewapend met religieuze kronkels en die almachtige technologie waarmee ze ons 500 jaar terug willen duwen? Een robotsamenleving waar de mens een lastige factor is? Wordt het wel allemaal zo leuk?

Denk mee over de gevolgen van kunstmatige intelligentie en robotisering voor leren en opleiden. Kom 13 oktober 2015 naar de LRN21-bijeenkomst! Binnenkort vindt u op deze site programma-informatie.

Redt de VMV! (Vroegtijdige MOOC-Verlater)

mooc-drop-outVoor velen staat het vast dat MOOCs of variaties daarvan een steeds grotere rol moeten spelen om efficiënt kennis te verwerven in de nabije toekomst. Maar ook staat vast dat er erg veel vroegtijdige MOOC-verlaters zijn; mensen die enthousiast beginnen, maar door de waan van de dag al gauw andere prioriteiten kiezen, of slechts passief de video’s in de MOOC doornemen!

Gelukkig werkt het MIT aan een detectie-algoritme om deze ‘slapjanussen’ in een vroeg stadium te ontdekken. De vraag die hier achteraan komt is natuurlijk wat er dan als ‘opjutten’ kan worden ingezet. Dat moet dan vanwege de schaalgrootte ook geautomatiseerd verlopen. Helpt de Self Determination Theory hier ook nog? (het ‘autonomy’ aspect werkte immers tegen MOOCvastheid!)

Wilfred Rubens schonk ook al eens aandacht aan deze drop outs en Katy Jordan heeft een fraaie grafiek.

Gezond samenwerken met je robotcollega op de achterbank van een zelfrijdende auto

The Business Observatory van de Europese Commissie brengt regelmatig een trendrapport uit. Na een conferentie in april j.l. heeft men het Internet der Dingen op de korrel als oorzaak van grote omwentelingen in ons leven. Er zullen Smart Value Chains ontstaan. Lees hier een beknopte samenvatting.

Merk op dat The Business Observatory vaststelt dat er nog wel een grote skills mismatch geslecht moet worden, met name ten aanzien van algemene ict-vaardigheden. Als we daarbij uit andere onderzoeken vernemen dat in Nederland de komende jaren ook het aantal ict-vacatures verdubbelt… Hier leest u het hele rapport.