Weten de Tweede Kamerleden er al van?

De reuring rond robotisering is niet alleen voorbehouden aan LRN21. Het maatschappelijk debat over de gevolgen voor maatschappij en arbeidsmarkt begint her en der los te komen. Allerlei instanties zijn druk bezig verdiepingen binnen het thema te maken vanuit hun eigen straatje. Ook de Tweede Kamer doet zijn best en organiseert hoorzittingen en heeft een bronnenverzameling aangelegd. Kijk maar mee: ze weten ervan!

Saaie leerkost? Met emotie opgelost!

Het ene oor in en meteen door het andere eruit! En maar vaak herhalen! Tja, leerstof is niet altijd even boeiend! Informatie opnemen, verwerken, opslaan en weer terughalen verloopt niet altijd effectief!

Saga Briggs heeft een interessante post geplaatst op het Australische Opencolleges. Algemeen bekend is dat er een stevige relatie bestaat tussen geheugen en emotie. In onderwijs en training zouden we dit effectiever kunnen toepassen. In het artikel doet Saga uit de doeken hoe een en ander werkt en haalt daarvoor diverse onderzoeksbevindingen aan. Op het eind geeft ze een vijftal handreikingen om de amygdala aan het werk te zetten bij (niet uitsluitend) saaie onderwerpen.

Webinar ECBO over 21ste eeuwse vaardigheden

Pieter Baay (ECBO) en Sara van Kesteren (Cinop Advies) verzorgen een webinar op 8 oktober a.s. van 16.00 tot 17.00 uur. Onderwerp: Zijn de 21ste-eeuwse vaardigheden nodig? Zo ja, hoe verwerk je die dan in je lespraktijk? De focus ligt op het mbo. Deelname is gratis.

Maker Movement: Hoe maakt u het?

The Maker Movement is wereldwijd aan een stevige opmars bezig. Alhoewel het in Nederland wat lijkt in te zakken. Er staat voorlopig weinig op de agenda na de leuke Mini Maker Faire in Eindhoven eind augustus. The Maker Movement zet velen aan om technische mogelijkheden met vernuft en creativiteit te combineren tot een praktisch en/of aantrekkelijk resultaat. Iets concreet bouwen als oplossing voor een probleem wekt veel motivatie en voldoening. Kan het onderwijs hier niet meer mee doen? Volgens Libby Falck op de site van SingularityHub wel!

Als u deze week een smoes nodig hebt om naar Berlijn te gaan: op 3 en 4 oktober a.s. in de Postbahnhof vindt de Maker Faire Berlin plaats.

Weblectures, Moocs, kennisclips; voor wie ook weer?

Onlangs bleek uit onderzoek dat het gebruik van ICT bij het leren (nog) niet zijn hoge verwachtingen waarmaakt. Allerlei belanghebbenden verweren zich sindsdien met nuances en interpretaties.

Zijn weblectures, Moocs en kennisclips wel klantvriendelijk genoeg? Wat zijn de gebruikerservaringen/verwachtingen? Op 8 oktober a.s. gaat een gratis seminar van SURFacademy hierover.

Speak robot

Steven Kotler, in een artikel op SingularityHuB, noemt 2012 als het jaar dat de mensvriendelijke robot (user interface) op de markt kwam en een stormachtige ontwikkeling veroorzaakte. Moest je eerder nogal wat programmeerkennis bezitten, sinds dat jaar kan een kind de was doen. De doorbraak zit hem in de gemakkelijke user interface die gecombineerd wordt met geavanceerde sensoren en bijna perfecte visuele informatieverwerking. Het einde is nog niet in zicht!

Industriële en sociale robots worden mainstream, daar zullen we mee moeten leren leven. We zullen veel zaken aan deze nieuwe ‘slaven’ over laten. Maar wat gaan we zelf nog doen? Wat moeten we nog leren om gelukkig te leven? Deel uw denkkracht mee op 13 oktober a.s. tijdens de themabijeenkomst van LRN21 (zie elders op deze site!).

Klaar voor de Toekomst? Politici en beleidsmakers op weg

Onze toekomst hangt in hoge mate af van ons talent om technologische ontwikkelingen toe te passen in nuttige zaken voor mens en milieu. Nagenoeg alle technologische ontwikkeling is in hoge mate afhankelijk van ICT. De adviesraad AWTI ziet nog te weinig van beleidsmakers en politici om ICT-talenten te stimuleren en de maatschappij te sensibiliseren om meer open te staan voor deze kansen in een mondiale economie.

Lees er over in Computable. Of ga naar de samenvatting bij AWTI (aanbeveling 4 richt zich tot onderwijs) of de integrale tekst, waar het woord ‘onderwijs’ 63 maal voorkomt!

Relevant bij bovenstaand is natuurlijk de ontwikkeling van kunstmatige intelligente machines en diensten waarover de bijeenkomst van LRN21 op 13 oktober a.s. gaat. Meld je aan via deze site.

De Uber-school?

Joost Steins Bisschop trok zich enige tijd gelden terug uit de top van dienstverlener digitale strategieën Jungle Minds. Hij heeft uitgevers gesproken en produceert een toekomstvisie voor leren. Het artikel op de site van JungleMinds is ook in het FD gepubliceerd.

Niet zoveel echt nieuws, lijkt ons: wat over de gebrekkige kwaliteit van het onderwijs en met name leraren, wat over leerobjecten die slim gestapeld kunnen worden tot maatwerk, wat bewondering voor de demagogie van sir Ken Robinson, iets over de opkomst van robots.

Alles bij elkaar veel onderwerpen die we de afgelopen jaren al eens voorbij zagen komen en waarvan sommigen ook weer wegzakten (bijvoorbeeld fijnmazig gemetadateerde digitale leerobjecten).

Ja, onderwijs kan veel leren van het bedrijfsleven, van start-ups en het toepassen van Scrum als ontwikkelmethodiek en het inzetten van geavanceerde internettechnologie om bijvoorbeeld permanent voeling te houden met de klant (student).

LRN21 kan veel beamen uit het artikel, maar krijgt ook – hier en daar – de kriebels en en een oprisping:

Wat denken we over een uitspraak als “(Leraren) … die verantwoordelijk zijn voor het motiveren van de studenten”? Hoe zit het met de kosten van al die contentbouwsteentjes in het beperkte NL-taalgebied voor kleine vakgebieden?

Behalve de veranderingen in het ‘hoe’ dienen ook de argumenten achter het ‘wat’ van onderwijs herzien te worden. En de inspectie dan… lees het toch zelf maar!

Zonder data bent u slechts iemand met een mening! (over ICT op school)

U hebt het al gelezen: vele media brachten het met een vleugje leedvermaak “Geen betere prestaties op school door gebruik van ICT”, een vers rapport van de OECD.

Zeker, er zullen scholen zijn die vooral investeerden in de spullenboel en minder in deskundigheid van docenten en goede educatieve software. Maar het OECD-rapport geeft ook positieve aanwijzingen. Voor een goed beeld dient u het rapport te doorvorsen (204 pagina’s), maar met de slideshow van Andreas Schleicher, voorzien van heldere grafieken, komt u ook al een heel eind.

Nederland komt niet in alle grafieken voor, maar u interpreteert best wel bij welke landen we ons kunnen nestelen.