Onze doelstellingen

Het netwerk LRN21 heeft onder de vlag van het CvI (Consortium voor Innovatie) tot doel een netwerk te zijn waarin ervaringen en expertise rond Leren voor de 21e eeuw worden gedeeld, door middel van:

  • Uitwisselen van trends en actuele kennis en inzichten over 21e eeuw leren.
  • Faciliteren van een dialoog tussen deskundigen uit het bedrijfsleven en (onderwijs)-instellingen, online en middels bijeenkomsten.

LRN21 wil accenten zetten bij 21st Century Skills die werkenden en lerenden nodig hebben om succesvol te zijn. Die accenten zullen ondergebracht worden in thematische categorieën. Het betekent een dynamisch groeiscenario: we zullen vaak moeten bijstellen en aanvullen door de aard en snelheid van de ontwikkelingen in technologie, arbeidsmarkt, onderwijsmethodieken, et cetera.