Een handzame onwaarheid

Tijdens het volgen van een online masterclass bij de Open Universiteit werd in de groepsdiscussie nog eens gewezen op het nog steeds breed verspreide geloof in leerstijlen (Kolb en anderen). Veel voortgezet onderwijs praktiseert al of is bezig om het onderwijsaanbod en begeleiding hierop af te stemmen. Overtuigend bewijs voor de leerstijltheorie is niet beschikbaar, maar het is een niet onaannemelijk indeling die gemakkelijk als een soort volkswijsheid wortelschiet. Er is nog steeds een hardnekkig aanbod van presentatoren en onderwijsadviesbureaus die hun kunstje hebben afgeleid van meneer Kolb. Doen we lerenden veel tekort door ze in een leerstijlhok te plaatsen? Natuurlijk zijn er verschillen in de wijze waarop individuen leren… ach, lees A conveniënt untruth van onderwijs-expert Steve Wheeler maar.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.