Gezocht: creatieve, communicatieve, nieuwsgierige, empathische, accurate, vooruitziende, extraverte, doortastende, teamplayer met leiderschapsambities en…

In wazige tijden grijpen sommigen naar wazige hulpmiddelen om enig (beroeps)perspectief voor zichzelf te onderbouwen.

Ken ik mezelf wel? Heb ik verborgen talenten of gebreken? Menig adviesbureautje drijft op wazige tools, die commercieel verpakt zijn met een eigen jargonsausje. Kijk hier voor een verzameling testen. Ja, de populairste persoonlijkheidszelftest is nog steeds de MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Gaat u bij uw carrièreplanning het risico nemen van een niet wetenschappelijk onderbouwde theorie? Een test zoals de MBTI met als uitkomst een ‘self-fulfilling prophecy’, stereotypen en globale waarheden die nagenoeg iedereen als bevestiging zoekt? Dan de 360 degree feedback? Maar daar is ook wel wat ruis over te vinden! Pak dan de Big Five, daar zit wel een wetenschappelijk verhaal achter. Maar wat doet u met de resultaten? Welke aspecten zijn grotendeels aangeboren, gegroeid door de opvoeding en omgeving? Welke zijn veranderbaar en hoe gaat u daarbij te werk? Voor uzelf of uw personeel/studenten? In de VS scoort ‘My next move’ kennelijk goed door de koppeling met de grote O*net database van specifieke skills voor bepaalde beroepen. De Europese variant hiervan komt over enkele maanden.

Eigenlijk kan men op alle persoonlijkheidstesten (talent-,krachten-, denkvoorkeur-testen) wel wat afdingen. Een tiental jaren geleden begon het mode te worden om iemand ‘in zijn kracht te zetten’. Een fraai hulpmiddel hierbij bleek de Clifton Strengths Finder (van Gallup Research en te vinden in de Playstore en bij iTunes… betalen als je wat meer wilt!). Maar daar is ook kritiek op. Met medewerking van de godfather van de positieve psychologie – Martin Seligman – is de VIA Survey of Character Strengths ontwikkeld (ook in net Nederlands beschikbaar), even registreren en uitproberen, maar na een kwartier scores aanklikken krijg je een overzicht van 24 karaktertrekken.

En jawel: het klopt, u heeft het net allemaal zelf aangevinkt! Hmm…, wat gaat u doen met wat u al wist? Misschien de eerste vijf nog verder uitbuiten?

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.