Komt de zon nog wel elke dag op?

elkedagals_cover_195x282Paul Bessems behoort tot de nieuwe uitdagende categorie managementboekenschrijvers die ontdekt hebben dat organisaties zich opnieuw moeten uitvinden om een plaats te behouden in de nieuwe tijden. De huidige crisis is slechts een bewijs dat het fout gelopen is en we zaten te slapen terwijl grote veranderingen zich voltrokken.

Onderwijs heeft een belangrijke rol in het wakker schudden van mensen en ze te attenderen op de noodzaak tot transitie. (Denk aan EUR-prof. Jan Rotmans: “We gaan van een tijdperk van verandering naar een verandering van tijdperk!” )

Paul Bessems spreekt op de netwerkbijeenkomst van LRN21 op 10 december, meld u aan op de website!

Maar u kunt al eerder van zijn visie proeven via zijn inspirerende boeken en weconomics-website http://bit.ly/12aByJy

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.