New Creatives

Het Onderwijsblad Profiel laat in een artikel opleidingsmanager Marieke Gervers van het Arts & Entertainment College (ROC van Amsterdam) uitleggen hoe zij de 21st century skills incorporeert in de curricula, in samenwerking met het beroepenveld.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.