Niet meer onderstrepen!

De Vlaamse kwaliteitskrant De Morgen geeft online tips over effectief studeren. Studenten onderstrepen graag woorden in teksten om te leren. Maar dit blijkt niet zo effectief te zijn. Er zijn al vaker stevige wetenschappelijk onderbouwde publicaties over dit onderwerp verschenen, maar dit is een beknopte samenvatting en misschien een aanleiding om die andere publicaties eens nader te bestuderen (zelf opzoeken!).