Nog verder flexibiliseren of is de rek eruit?

“Werk is de spil van de economie en de samenleving, en is cruciaal in het leven van mensen. Betaald werk zorgt voor inkomen en eigenwaarde, en het verbindt mensen. Maar zal dat in de toekomst zo blijven? Banen bestaan steeds vaker uit verschillende ‘taken’ die soms ook gedaan kunnen worden door computers en robotica, of door mensen elders in de wereld en op de arbeidsmarkt ontstaan lossere verbintenissen tussen werkgevers en werknemers -de flexibilisering van arbeidsrelaties.”

Met bovenstaand begint de inleiding van een waardevolle verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid. Met veel verwijzingen naar het belang van opleiden en trainen. Gezien de discussie over het Universeel Basis Inkomen en het perspectief op minder beschikbare menselijke werkgelegenheid, zou u de spilrol van betaald werk willen nuanceren, maar hoe ziet het alternatief voor ontwikkeling van eigenwaarde en sociale cohesie er dan uit?

Beroepsopleidingen en bedrijfstrainingen hebben als primaire focus het optimaal functioneren van de mens in werksituaties en dienen in te spelen op de veranderingen in die werksituaties en de gevolgen daarvan voor het eco-systeem van leven lang leren. Minder opleiden voor een beroep of baan maar meer voor flexibele taken(clusters)? Een scholingsvoucher, een individueel scholingsbudget, deels voor het huidige werk, deels voor promotie of kansen elders? Een echte Personal Learning Environment? Spiegel uw eigen inzicht met de experts van de WRR. Uw bevestigde of ge-update wijsheid kunt u ‘sparren’ op 21 februari a.s. tijdens de LRN21 bijeenkomst ‘Toerusten Voor Onrustige Toekomst’.

Meld u tijdig aan!

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.