Reden voor de Trendrede

Snelle, soms abrupte ontwikkelingen maken het toekomstbeeld van menigeen wazig en onzeker. Het ontbreken van een optimistische focus ontaardt vaak in lethargie, apathie of erger. Dit is een goede reden om de Trendrede te lezen, waarin analyses leiden tot globaal en hoopvol perspectief.

Op 12 januari werd de TrendRede 2016 uitgesproken in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam.

De TrendRede is een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. Ze concentreren de actuele ontwikkelingen tot een drietal grote thema’s waar het volk inspiratie aan kan ontlenen en een focus kan prikken:

  • Een maatschappij in verzet
  • De zoektocht naar grip
  • Bouwgesprek voor een samenleving

De thema’s zijn voorzien van fraaie typeringen en neologismen: ondertussenheid, waardewending, cirkels van vertrouwen, bouwsteen van de samenleving, verificatiegrip, betekenisverlangen, vertrouwensbeweging, zelfmindering, samengrip, druppel-economie, tussenruimte en procesritme. Nadrukkelijk gaat het niet om harde voorspellingen maar om ‘triggers’ voor de discussie en besluitvorming op sociaal-maatschappelijk vlak.

Lees zelf de TrendRede.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.