Toerusten Voor Onrustige Toekomst

LRN21 themabijeenkomst
Dinsdag 21 februari 2017, van 15.00 – 18.00 uur
(optioneel netwerkdiner van 18.00-20.00 uur)

School voor de Toekomst te ’s-Hertogenbosch

Onze samenleving heeft moeite om alle snelle veranderingen waar we mee geconfronteerd worden te verbinden met onderwijs en scholing. Dat om democratische kansen te scheppen. Daarnaast heeft de samenleving ook moeite met de politieke/economische/sociale ombuiging om tot een eerlijke verdeling van welvaart en lasten te komen. Opleiden en nascholen gebeurt vaak reactief: op basis van een vastgestelde behoefte of hiaat. Effectuering van dat opleiden kost tijd, en die tijd hebben we steeds minder. We zullen dus meer pro-actief moeten worden; anticiperen op toekomstige behoefte.

De complexiteit en uitwassen van over elkaar tuimelende ontwikkelingen en onzekerheid raken nagenoeg alle groepen in de samenleving. De transitie naar een nieuw tijdperk roept existentiële vragen op. Hoe worden en blijven mensen tevreden over leren, werken en leven?

LRN21 is trots om te kunnen aankondigen dat Alexandre Peltekian (voorzitter College van Bestuur van Gearhing) en Ivonne Harmsen, directeur EduChange en vernieuwer in het onderwijs, ons met ‘Down to Earth @ School’ gaan meenemen in een verfrissend perspectief op ‘Leren in de 21ste eeuw’.

De film Down to Earth overtreft alle verwachtingen en heeft al meer dan 75.000 bezoekers naar de filmhuizen getrokken. Kunnen de oeroude wijsheden van de Earth Keepers uit de film ons een sleutel aanreiken voor het leren, werken en leven in de 21ste eeuw? Om een verbonden leven te leiden, in contact met onszelf, elkaar en met respect voor de natuur.

In het onderwijs van de 21ste eeuw gaat het niet alleen om cognitie, metacognitie en overdracht van kennis. Leren in onze tijd gaat over weten wie je bent, over hoe je jezelf in kunt zetten voor jouw community en hoe je dit kunt doen met hoofd, hart en ziel. Vanuit de wetenschap dat je deel uitmaakt van een groter geheel. We lenen de wereld van onze kinderen.

Zoals in de vooraankondiging al is vermeld levert de SER (Sociaal Economisch Raad), een belangrijk adviesorgaan voor het overheidsbeleid, in de persoon van Myriam Lieskamp, lid van de commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt een bijdrage met de titel ‘Praktijkleren beter op de kaart’. OCW heeft de SER gevraagd te adviseren over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de gevolgen hiervan voor het beroepsonderwijs. Het recente advies over Toekomstgericht Beroepsonderwijs raakt zowel de huidige reguliere opleiders als bedrijven en organisaties.

Er worden ter versterking van opleiden voor beroepen adviezen gegeven om scholen en bedrijven te stimuleren tot innovatie, zoals het ontwikkelen van hybride opleidingen en het opzetten van publiek-private samenwerkingen.

‘Spar’ uw eigen hoop en inzicht met elkaar en onze sprekers: Toerusten Voor Onrustige Toekomst -leren (en) werken in onzekere tijden.

Meld u aan voor deze themabijeenkomst.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.