Toon van der Ven

toon-van-der-venToon van der Ven is docent communicatie en onderzoeker interculturele com-municatie bij de lerarenopleiding van Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool. Hij leert studenten op verschillende niveaus in verschillende situaties effectief te communiceren. Voorheen werkte hij onder andere bij Cinop en KW1C in ’s-Hertogenbosch.

Presentatie: Crossculturele competenties van leraren: Van multicultureel naar intercultureel

De moderne samenleving, en daarmee het hedendaagse onderwijs, is multicultureel. Communicatie in een multiculturele samenleving is niet ingewikkeld, maar gaat niet vanzelf: op basis van crossculturele competenties kunnen we allemaal leren intercultureel te communiceren.

Effectieve communicatie is een voorwaarde om de professionele band met de lerende te ontwikkelen, elkaars vertrouwen te krijgen, en kennis en vaardigheden zonder misverstanden te presenteren, zodat de lerende deze kan verwerven.

Leraren en andere werkenden in het onderwijs hebben crossculturele competenties hard nodig bij de interactie in de les. Begrippen als culturele en etnische diversiteit, respect, empathie, initiatief, enzovoort spelen hierbij een belangrijke rol.

In zijn presentatie legt Toon van der Ven uit hoe we ons crossculturele competenties eigen kunnen maken en gaat hij in op zijn praktijkgericht onderzoek op dit terrein.