Visie op kansen voor Learning analytics

Tijdens de opening van het schooljaar 2013-2014 van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch gaf gastspreker Pedro de Bruyckere kansen aan m.b.t. Big Data voor het onderwijs. Het ‘tracken’ van online leerresultaten van studenten. Onlangs gaf Alfred Essa van Desire2Learn Inc. zijn visie op kansen voor learning analytics tijdens de Big Data Innovation Summit 2013: http://www.slideshare.net/malpaso/big-data-in-education

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.