Skill mismatch: more than meets the eye

Cedefop onderstreept in een recente studie die noodzaak om arbeidsmarkt en opleiding en training beter op elkaar af te stemmen. De fricties met de arbeidsmarkt hebben meerdere oorzaken. Opvallend is het verschil in beeld dat studenten en werkgevers hebben ten aanzien van het nut van een academische opleiding. In het rapport Skill mismatch: more than meets the eye stelt Cedefop dat er veel talent verspild wordt en dat een tekort aan skills niet een directe relatie met werkloosheid hoeft te hebben!