Vooroordelen en ervaringen in de wereld

The World Values Survey is een club van internationale wetenschappers uit het sociale domein. Enkele jaren geleden brachten ze een grafiek uit over de mate waarin mensen denken dat ze in een ander land bedot worden of fair behandeld worden. Het resultaat is een mix van vooroordelen en ervaringen. In het debat rond diversiteit is het lastig om de vooroordelen weg te filteren en de ervaringen ter harte te nemen bij interactie. En natuurlijk slaan die ervaringen niet op iedereen.

Heb je eigenlijk wel iets aan zo’n grafiek?

We zijn nooit klaar! Kunnen we inhalen, bijblijven, voorop lopen?

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) adviseert de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

Recent heeft deze raad de publicatie ‘Klaar voor de Toekomst?‘ uitgebracht. Nederland moet zich richten op een toekomst waarin ICT een dominante technologie is. Dat heeft implicaties op alle terreinen. Uiteraard is er een stevige rol aan onderzoek en onderwijs toebedeeld.

Het kabinet besteedt de helft van haar reactie aan deze twee aspecten! Dat lijkt zeer nodig want de impact van ICT staat bij politici en beleidsmakers nog te vaag voor ogen!

Co-creatie met de robot

Op NPO-wetenschap beschouwt Bennie Mols de WRR-verkenning ‘De robot de baas’. Het rapport nuanceert de angst voor het grote verlies aan banen voor mensen:

Ja er gaan banen verdwijnen, er komen wat nieuwe bij, maar vooral gaat de inhoud van werk voor velen veranderen.

Onderwijs en training zullen veel meer moeten inzetten om studenten/cursisten vaardigheden en kennis te laten ontwikkelen die de robot aanvullen. Het rapport geeft een aantal aanbevelingen.

Lastig is dat de robots snel worden doorontwikkeld en opleidingen eerst een analyse willen maken om tot een beroepsprofiel te komen. Als alle belanghebbenden het ontwerp gekneed hebben tot… (u vult maar aan) kan de opleiding starten en is de lerende bij een reguliere opleiding na drie tot vier jaar klaar voor een job. Ondertussen zijn we acht tot tien jaar verder (!!) en de nieuwste robot staat dan te lachen!

Gelukkig hoeven bij veel opleidingen maar bepaalde onderdelen vervangen en andere zwaarder aangezet worden. Nu beginnen!

Het accent komt te liggen op intermenselijk contact (en communicatie met de robot natuurlijk) in een baan. Te midden van de oprukkende robots worden creativiteit, empathie, sociale vaardigheden, flexibiliteit, ondernemend leren, multidisciplinair denken en probleemoplossend vermogen steeds belangrijker.

Download ‘De robot de baas’ van de WWR-site.

Een empathisch blended leraar

Science Guide publiceert een interview met Jan Anthonie Bruijn, immunopatholoog aan het Leids Universitair Medisch Centrum en Eerste Kamerlid (VVD).

Hij signaleert voor de toekomst twee belangrijke ontwikkelingen: de steeds snellere technologische impact op de maatschappij en het vreemde dat dichterbij komt. Vroeger waren we bang voor het vreemde en dat was vaak nuttig. Nu en in de toekomst kan die angst ons in de weg staan. Hij pleit voor het ontwikkelen op school van de empathische competentie, voor sociaal-culturele openheid en het opdoen buitenlandse stage of werkervaringen. Hij vindt dat onderwijsprofessionals zelf die competentie moeten praktiseren. Ook ziet hij graag dat er meer mensen uit het bedrijfsleven een deelrol in het onderwijs vervullen. Zelf is hij een voorbeeld van zo’n blended leraar.

Over het omgaan met diversiteit, empathie voor de andere die anders is, gaat de netwerkbijeenkomst van LRN21 op 8 maart a.s., let op deze site.

Debatcafé De zin en onzin van 21ste-eeuwse vaardigheden

Ecbo en Kennisnet organiseren een debatcafé over ‘De zin en onzin van 21ste-eeuwse vaardigheden’ op 4 februari te Utrecht. Info en aanmelding via ECBO.

Het maximum aantal deelnemers voor dit debat is overigens al bereikt. U kunt zich nog wel opgeven voor de wachtlijst via het aanmeldformulier.

Procrastinatie, morele substitutie en cognitieve dissonantie

Procrastinatie, morele substitutie en cognitieve dissonantie, het lijken wel enge ziektes!

Uitstelgedrag is wel iets waar veel mensen aan lijden! Bij studenten zou 95% wel eens last hebben van deze ‘aandoening’ en bijna de helft heeft het als probleem! Het lijdt tot minder zelfvertrouwen, stress en uiteindelijk tot mindere resultaten bij studie of werk. Onderzoeker Haghbin vermoedt een relatie met creativiteit, maar moet dit nog aantonen. In deze tijden, waarin veel aandacht door de sociale media geëist wordt, moeten mensen effectief gedrag aanleren om werk of studieresultaten te behalen.

Lees Stop Putting Things Off: 5 Tips For Focus and Productivity van Katrina Schwartz.

Student_syndrome
Afbeelding Wikipedia – Het principe van het studentensyndroom geïllustreerd: de geplande reserves van elke taak worden vooraf geconsumeerd.

Deeltaken plannen en tussentijdse evaluatie/controle/beoordeling/beloning helpt.

Reden voor de Trendrede

Snelle, soms abrupte ontwikkelingen maken het toekomstbeeld van menigeen wazig en onzeker. Het ontbreken van een optimistische focus ontaardt vaak in lethargie, apathie of erger. Dit is een goede reden om de Trendrede te lezen, waarin analyses leiden tot globaal en hoopvol perspectief.

Op 12 januari werd de TrendRede 2016 uitgesproken in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam.

De TrendRede is een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. Ze concentreren de actuele ontwikkelingen tot een drietal grote thema’s waar het volk inspiratie aan kan ontlenen en een focus kan prikken:

 • Een maatschappij in verzet
 • De zoektocht naar grip
 • Bouwgesprek voor een samenleving

De thema’s zijn voorzien van fraaie typeringen en neologismen: ondertussenheid, waardewending, cirkels van vertrouwen, bouwsteen van de samenleving, verificatiegrip, betekenisverlangen, vertrouwensbeweging, zelfmindering, samengrip, druppel-economie, tussenruimte en procesritme. Nadrukkelijk gaat het niet om harde voorspellingen maar om ‘triggers’ voor de discussie en besluitvorming op sociaal-maatschappelijk vlak.

Lees zelf de TrendRede.

Begaafdheid ontwikkelen!

Hersenprof Jelle Jolles beargumenteert dat begaafdheid op zich niet zaligmakend is, vooral als het een eenzijdige gave is die de boventoon voert. Begaafdheid is zelfs te ontwikkelen beweert hij: brede interesses, nieuwsgierigheid stimuleren. De ontwikkelpotentie van kinderen wordt te weinig aangesproken! Lees er over op zijn site.

De kosten van discriminatie

Het World Economic Forum geeft een artikel over de impact van discriminatie.

Bekijk de video van de UN Free & Equal campagne, ‘The Price of Exclusion‘:

Een iets andere vorm van uitsluiting – de ‘gender gap’ – wordt wereldwijd vergeleken in The Global Gender Gap Report 2015.

Op 8 maart a.s. is er een LRN21-bijeenkomst over diversiteit in de 21ste eeuw waar u met experts kunt sparren, o.a. over bovenstaande thematiek.

LRN21 themabijeenkomst 8 maart a.s. Prima, maar dan anders!

Met een niet-westers klinkende achternaam is je kans op een stageplaats gering en bij een sollicitatie kom je onderaan de stapel brieven terecht. Ondanks talrijke bewustwordingsacties pesten we er nog stevig op los, op school, op werk en in onze vrije tijd. Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen voor hetzelfde werk en het aantal dames in topposities is beperkt. Iemand met ’een afstand tot de arbeidsmarkt’ ervaart een lastig stigma. En … al nagedacht over onze nieuwe Syrische en Irakese buren?

De moderne media, immigratie, toerisme, internationale handel, brengen mensen steeds dichter bij elkaar! Maar ook tót elkaar? Zijn onze eigen normen en waarden heilig? De actualiteit in het publieke en private domein roept veel vragen hierover op! En hoe (on)bevooroordeeld is ons eigen gedrag?

De komende LRN21-bijeenkomst heeft diversiteit en interculturele competentie als thema. Interessante sprekers zullen u bijpraten: Serdar Ucar (Nederlandse Spoorwegen) ontvouwt zijn maatwerkbenadering van focusgroepen binnen de NS. Walter Faaij (Academie voor organisatiecultuur) leert ons hoe je diversiteit kunt ‘embedden’ in de organisatiecultuur en Toon van der Ven (Stoas Vilentum Hogeschool) legt uit hoe leraren interculturele competenties kunnen ontwikkelen.

Onze gastsprekers gaan met u in gesprek over praktische oplossingen voor het omgaan met diversiteit op de werk- en leervloer.

Programma

 • 15.00-15.15 uur Ontvangst in de Foyer van School voor de Toekomst
 • 15.15-15.30 uur Welkom en inleiding door de dagvoorzitter
 • 15.30-16.10 uur ‘Voor de ander ben jij ook anders: Tijd voor diversiteit!‘ door Walter Faaij, associate consultant bij de Academie voor Organisatiecultuur
 • 16.10-16.50 uur ‘Ik spoor, jij spoort, wij scoren samen als NS’ door Serdar Ucar, programmamanager Diversiteit & Inclusie van Nederlandse Spoorwegen
 • 16.50-17.10 uur Pauze met koffie/thee
 • 17.10-17.50 uur Crossculturele competenties van leraren Van multicultureel naar intercultureel door Toon van der Ven, docent en onderzoeker bij Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool
 • 17.50-18.00 uur Wrap up door de dagvoorzitter
 • 18.00-20.00 uur Netwerkdiner (indien u zich hiervoor heeft aangemeld)

Aanmelden

Meld u nu voor deze LRN21 themabijeenkomst aan:

aanmelden