Hoe HARD zijn uw soft skills?

LRN21 themabijeenkomst 11 oktober 2016
School voor de Toekomst, ’s-Hertogenbosch

Meld u hier aan voor deze bijeenkomst.

De opdracht voor onderwijs is om naast vakkennis en vakvaardigheid ook de persoonlijke profilering en burgerschapsontwikkeling van studenten te faciliteren. Toch blijkt er nog steeds sprake van een kloof tussen de verwachtingen van werkgevers op deze terreinen en de mate waarin (her-)starters op de arbeidsmarkt vinden dat ze betreffende competenties bezitten. Dat geldt ook voor werkenden die de veranderende eisen in hun sector ontgaan.

U hoorde het wel eens: “Je krijgt de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek op basis van de ‘hard skills’ op je CV. Maar je krijgt de beoogde baan op basis van je ‘soft skills’!” Soft skills vormen een belangrijke component van de 21ste eeuwse vaardigheden. Deze soft skills zoals interpersoonlijke vaardigheden, kritische denkvaardigheden, leiderschap, zelfreflectie etc., staan centraal tijdens deze themabijeenkomst.

De liberalisering van de arbeidsmarkt, de vervanging van routinematige cognitieve en routinematige manuele vaardigheden door kunstmatige intelligentie en robots, de toenemende vraag naar gevorderde digitale en interpersoonlijke vaardigheden en de mondiale concurrentie vragen om een herijking van de bagage van leerlingen, studenten en werkenden.
Er zijn natuurlijk nuances ten aanzien van de set soft skills die iemand kansrijk maakt, nuances in de ontwikkeling en assessment van die skills en de match met de bedrijfsvisie. Denk bij dit laatste aan werken in teams met zelfsturing versus werken binnen een strak hiërarchisch gestuurd arbeidsproces. Maar ook de verhouding nature/nurture speelt een rol: het ontwikkelpotentieel heeft ook een biologische basis en er zijn ontwikkelingen op neurowetenschappelijk gebied om het inzicht hierop te vergroten.

Tijdens de themabijeenkomst van dinsdag 11 oktober 2016 gaan experts met u op deze items en toekomstige ontwikkelingen dieper in:

  • STOOF, de ondersteuner van de flexbranche bij scholing en ontwikkeling, heeft binnen een internationaal project samen met de KU Leuven onderzoek gedaan naar de huidige skills mismatch en competenties van de toekomst. De opbrengsten worden met u gedeeld. Binnenkort wordt ook de tool App-titude opgeleverd.
  • BrainCompass bespreekt een neurowetenschappelijk gevalideerd ontwikkel-assessment en unieke DNA (speeksel-)analyse waarmee u op basis van uw persoonlijke en biologische profiel inzicht verwerft hoe u gericht kunt groeien naar of binnen een professionele rol.

Volg de LRN21-site om eind augustus de nadere invulling van het programma te ontdekken, uw collega’s te attenderen en deelname te reserveren. “Hoe HARD zijn uw soft skills?” Staat 11 oktober a.s. namiddag al in uw agenda?

Meld u hier aan voor deze bijeenkomst.

Bio-programmeren in de opleiding! (…?)

Technologie is breder dan alleen ICT, hoewel die laatste erg dominant in de ‘picture’ is en heel direct ons leven is ingedrongen en ons erg afhankelijk maakt. Maar recent maakt de bio- en gentechnologie zulke opzienbarende ontwikkelingen door dat Sveta McShane in SingularityHUB pleit voor bio-programmeren in de curricula. DNA-sequencing, CRISPR, synthetisch DNA, de programmeertaal van MIT voor levende cellen, etc. is allemaal veel toegankelijker en betaalbaar geworden. Soms zelfs beschikbaar in doe-het-zelf-thuis-kitjes. Een en ander past ook wel bij de Quantified Self trend en de algemene aandachtsverschuiving van curatief naar preventief. We zullen ons ook moet voorbereiden op enorme ethische dilemma’s in deze!

Hij lijkt gelijk te krijgen… Freeman Dyson in 2007 in Our Biotech Future:

“I predict that the domestication of biotechnology will dominate our lives during the next fifty years at least as much as the domestication of computers has dominated our lives during the previous fifty years.”

Kent iemand al initiatieven op bio/gen gebied vergelijkbaar met de invoering van ICT in de opleidingen?

Agile Learning: u was er toch mee bezig?

In veranderende tijden moet het leiderschap snel kunnen schakelen naar nieuwe technologieën, werkwijzen, marktkansen, etc. Sommige leidinggevenden slagen er beter in om hun medewerkers soepel mee te nemen in zo’n omschakeling dan collega’s. Diverse succesvolle bedrijven passen agile learning toe. Via een artikel over de leiderschap bij Google kwamen we weer eens bij het Center for Creative Leadership (CCL) and Teachers College van Columbia University terecht: Een fraai document met heldere graphics over agile learning: Learning About Learning Agility.

Het geeft goed weer waar de visie en focus bij agile learning liggen en geeft tips voor leidinggevenden en werknemers om aan de verschillende aspecten van agile learning te werken en ‘derailers’ te vermijden of te minimaliseren.

Een NL-tekst over Agile Learning staat bij Managersonline en bijvoorbeeld bij Eduscrum toepassing in onderwijs en training.

Onze taal is vooral non-verbaal!

Lesgeven is vooral subtiel communiceren met de doelgroep. Succesvolle docenten kunnen dat. Maar ook bij online leren?

Onze communicatie is voor slechts 7% gebaseerd op onze letterlijke woorden, 38% wordt bepaald door de toonzetting! De resterende 55% is lichaamstaal! Hoe beperkt waren we toch met alleen schriftelijk of telefonisch communiceren! Nu we meer gebruik maken van video-interactie dienen we daar goed rekening mee te houden. Maar allereerst zijn deze inzichten herkenbaar en bruikbaar in de face-to-face communicatie.

Doe uw voordeel met de samenvatting van de werken ( o.a. Emotional Intelligence 2.0) van Dr. Travis Bradberry over het herkennen van non-verbale signalen. Ook handig bij een sollicitatiegesprek.