Toetsen met Touch

LRN21 Themabijeenkomst, dinsdag 13 juni a.s.
School voor de Toekomst ‘s-Hertogenbosch (15.00 – 18.00 u.)

De 21ste eeuw vraagt om flexibele organisaties die zich makkelijk aanpassen en pro-actief uitdagingen tegemoet treden. Daar horen betrokken, creatieve en competente medewerkers bij die soepel meebewegen. Medewerkers die ook een andere wijze van aansturing en ontwikkeling vragen. Immers als tegenstelling tot het verleden willen we vertrouwen, verantwoordelijkheid en persoonlijke groei zien. Daarvoor is een andere vorm van toetsen en beoordelen nodig: minder van de éénrichting functioneringsgesprekken uit de ‘oude tijd’, maar een vorm waarin de gesprekspartners elkaar spiegelen met het oog op de toekomst. Veel medewerkers zijn dit (nog) niet gewend en behoeven training voor de nieuwe rollen in de organisatie. Zelforganiserende teams, sociocratische experimenten, appreciative inquiry, Het Nieuwe Werken, Agile en Scrum smeken om extra vaardigheden en attitude. Dat begint al bij toekomstige medewerkers: studenten in de beroepsopleidingen en daarmee verbonden hun docenten die het onderwijsproces gaan afstemmen op de nieuwe mores van de arbeidsmarkt.

Maar we kunnen nog eerder beginnen om de ‘mindset’ te richten: De positieve psychologie benadering zien we al her en der hoopvol toegepast in het algemeen vormend onderwijs. Niet of minder keihard cijfers geven, maar opbouwende feedback en stimulerende feed forward, minder controles en afrekening maar meer ‘scaffold’ begeleiding! De dominante toetspraktijken (= summatieve) in het onderwijs worden nauwelijks gevoed vanuit de pedagogische en vormende opdracht van het onderwijs. Jawel, het kan anders!

LRN21 verheugt zich in de medewerking van inspirerende experts rond bovenstaande onderwerpen op de themabijeenkomst Toetsen met Touch waar u zich voor aan kunt melden:

  • Giel Pastoor, directeur van het prachtige Parktheater te Eindhoven werd enkele jaren geleden verkozen tot ‘Beste werkgever van het jaar’ in Noord Brabant. Zijn organisatie ontwikkelde zelf het Go Grow Spel, een emancipatorische en groei stimulerende vorm van elkaar beoordelen, waarvoor extern ook veel belangstelling is. Hij legt niet alleen het spel uit maar ook het waarom ervan voor een toekomstgerichte organisatie met betrokken medewerkers.
  • Tamara Van Schilt, associate lector Toetsen en Beoordelen bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Zij pleit ervoor om toetsen en beoordelen niet als sluitpost van ontwikkelingsprocessen te hanteren, maar als instrument om tijdens dat proces doelgericht te blijven en kwaliteit hoog te houden. Zij zal ook de handvatten belichten die het toetsweb biedt.
  • Marijke Van Vijfeijken, lid van de LRN21-programmacommissie, gaat onze gastsprekers vooraf. Zij houdt een inleiding over de cultuurverandering in organisaties ten aanzien van toetsen en beoordelen en wijst op de valkuil van kansenongelijkheid hierbij in onderwijs en arbeidsmarkt.

Spiegel uw eigen plannen, inzichten, kennis en ervaring ten aanzien van (be)oordelen en toetsen. Meld u en uw collega (?) aan en klik hier voor aanmelding.

Welkom

LRN21 (spreek uit: leren 21) is een netwerk ter promotie en adoptie van 21st Century Skills in schoolorganisaties en bedrijven. Wij organiseren themabijeenkomsten en houden een blog bij met actuele thema’s.

Vanaf heden zijn we te vinden op het nieuwe domein:
skillsvoordetoekomst.nl.

Hieronder kunt u door de meest recente blogs heen scrollen.

COGNIFY

De leercapaciteit van computers ontwikkelt zich razendsnel. Waar blijft u als mens? Artificial Intelligence (AI) is booming en doomscenario’s en paradijsvisioenen verwarren ons perspectief. Door technologie worden we zelfs meer mens, filosofeert Simone Zwitserloot in de Volkskrant.

Wij, homo sapiens -de denkende mens- vanwege dat denken volgens onszelf superieur in de biosfeer, staan op het punt qua denkkracht overtroefd te worden door de technologie. De toenemende snelheid van dit proces maakt het toch lastig voor ons hierop in te spelen (wij denken over het algemeen lineair en niet exponentieel over ontwikkelingen). We zien al beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan, maar een baan wordt ook steeds meer een dynamische set van taken, waarbij, indien goedkoper, sneller, etc. de computer delen overneemt.

De mannen van Fountainheads (traden al eens op voor LRN21) hebben een en ander uitgebreid op een rijtje gezet in een storify. Ga hier wel even voor zitten: veel videofragmenten.

Platform31 heeft onderzoek verricht met focus op de vier grote steden wat robotisering & automatisering betekent voor de werkgelegenheid in diverse sectoren. Welke competenties worden belangrijk en hoe anticipeert het onderwijs op veranderingen? Download de 4 rapporten onderaan het artikel. De SER heeft ook een bijdrage over de verwachtingen in maatschappij en werkgelegenheid.

AI en robotica (maar ook bio/gentech en nieuwe materialen) lijken onvermijdelijk en kunnen beter slim omarmd worden dan gemeden. Gaat dat lukken met ons huidige stelsel van (beroeps)opleidingen?

APP-TITUDE gelanceerd

Vorig jaar had LRN21 een bijeenkomst waarin Chantal Huinder van de Stichting STOOF (scholingsfonds flexbranche) de ontwikkeling van de tool App-titude uit de doeken deed. Het belang van soft skills op de arbeidsmarkt neemt toe, zowel bij het vinden en behouden van een baan. En uit onderzoek blijkt er een behoorlijke mismatch tussen verwachtingen van werkgevers en de actuele werkhouding van veel jongeren.

Met App-titude kunnen jongeren zelf werken aan de gevraagde werkhouding en hun kansen en/of positie in de arbeidsmarkt versterken. Voor werkenden en jongeren die nog in opleiding zijn, maar ook ouderen kunnen zich goed spiegelen met deze ’test yourselfie’.

Afgelopen maand is deze tool gelanceerd. Lees hierover een kort bericht bij Emerce bijvoorbeeld. Of meteen naar App-titude? Eerst registreren, het is gratis!

Hoe hip is jouw school? Mag wat kosten!

Er liggen diverse oorzaken ten gronde aan het feit dat veel leerlingen in het voortgezet onderwijs extra huiswerkbegeleiding nodig hebben. Kennelijk hebben huiswerkinstituten resultaat, want de groei zit er stevig in. Zelfs zo stevig dat instituut HIP eigen scholen heeft opgericht, met klassen van maximaal 12 leerlingen. Voor 22500 euro per leerling per jaar: geen lesuitval, wel lunch, enzovoort (lees hier meer).

Bij regulier bekostigde scholen betaalt de overheid circa 7300 euro per leerling per jaar en de ouders vullen dit aan met wat bijdragen voor specifiek activiteiten en spullen. Ruwweg zal er dan een ton per klas per jaar verschil zijn ten gunste van de ‘hippe’ aanpak. Los van de mogelijke kwaliteit, wie kan en wil zoveel geld per jaar investeren in de scholing van zijn kind(eren)… de ‘beter gesitueerden’!

Wat vindt de onderwijspolitiek (type-aanvulling suggereerde ‘onderwijspolitie’) van deze ontwikkelingen?

Als het meer moet zijn dan salaris…

“Je bent gelukkiger wanneer het klikt met je werkgever. Je doet je werk graag, je levert topprestaties en blijft jouw bedrijf langer trouw. Anders gezegd: jij bent tevreden en je werkgever is dat ook.”

Je hebt een beroepsopleiding achter de rug en bepakt met idealen, vaardigheden, kennis en verwachtingen op zoek naar de ideale baan. Je bent ontslagen of nam ontslag door ‘omstandigheden’ en wil een beter passende nieuwe baan. Aan die baan zit een werkomgeving en werkgever vast, zal die bij jou passen?

Er zijn veel testen online om vast te stellen of je het juiste kennis en vaardighedenniveau bezit om in aanmerking te komen voor een bepaalde vacature, maar of de zingeving binnen de taken, de bedrijfscultuur, het waardenpatroon aansluit bij die van jou, daar kom je vaak pas op termijn achter, na jaren van frustraties en conflicten. Omgekeerd heeft een werkgever ook liever iemand die de bedrijfscultuur mee draagt.

Het Vlaamse Twegos en de Vrije Universiteit Brussel hebben (wetenschappelijk onderbouwd) een ‘WaardenFit test’ ontwikkeld voor vacaturesite Jobat.be

Door de test in te vullen krijg je jouw waardenprofiel terug, maar dat is ook een jaar lang door potentiële werkgevers in te zien. Ook is te zien welke werkgevers matchen met jouw waarden. Het is gratis, maar je geeft wel wat weg (voor het goede doel: de ideale baan).

Docentschap in de gig-economie

Docententekorten dreigen. Te weinig kandidaten in het po en in bepaalde sectoren van vo, mbo en ho. Daarnaast is er naast een relatief lage honorering een hoge werkdruk (veel burn-outs) en dalend maatschappelijk imago. Maar het kan nog erger worden als enkele ontwikkelingen in de ‘onderwijsmarkt’ verder doorzetten. Ver doorgestandariseerd aanbod verpakt als uniek, ‘just for you’-gepersonaliseerd als commercieel alternatief, met winstoogmerk.

Onlangs brachten we een bericht over de HIP-scholen, geprivatiseerd onderwijs, voortgekomen uit de studiebegeleidingsbusiness, Afgelopen weken was er veel reuring in het land over de Kunskapsskolan, een Zweedse poging om een soort McDonalds-onderwijs in de markt te zetten. De NOS en de Volkskrant maakten er een nieuws-item over. De geïnterviewde Jelmer Evers deelt uitgebreid de details en zijn bedenkingen bij Medium. Veel aspecten die te denken geven (u hoeft het uiteraard niet overal mee eens te zijn).

Met een levenslang leren voor de boeg en snel veranderende behoeften aan specifieke kennis en vaardigheden is het een goede zaak dat er gezocht wordt naar betaalbare, voor iedereen bereikbare scholing. Het is logisch dat dan efficiëntie als doelstelling mee komt, maar… effectiviteit en tevredenheid bij betrokkenen dan? Kijk eens naar wat de ver doorgetrokken arbeidsdeling en andere efficiëntie-aanpakken in bijvoorbeeld de zorg hebben veroorzaakt – de medewerker als manipuleerbare (uit te buiten) logistieke machinale component in het arbeidsproces- en zet daar het hoog gewaardeerde zelfsturingsmodel van Buurtzorg tegenover.

Ook de reguliere opleiders speelden al een beetje voor gig-economie, oproepcontracten, tijdelijk inhuur zzp-ers, et cetera; docent als goedkoop klusjesmens! Extra marketinginspanningen voor docentenopleidingen? Gaat dat nog wel helpen?

Bezigheidsopleiding!

Na algemeen voortgezet onderwijs kiezen velen voor een beroepsopleiding en een een forse groep stroomt door naar wetenschappelijk onderwijs en zal daarna een beroeps willen uitoefenen. Beroepen zijn specifieke bezigheden (kennis en/of vaardigheden) binnen een bepaald werkdomein. Werk is het doel en betekent nog steeds voor menigeen sociaal/maatschappelijke erkenning, zingeving, medebepaler van identiteit, bron van inkomsten. Maar ook bron van beroepsziekten, burn out en bore out, etc. Veel werkenden snakken naar het weekend of vakantie en werklozen snakken (doorgaans) naar werk!

In veel expertverwachtingen ten aanzien van de arbeidsmarkt zal de hoeveelheid beschikbaar betaald werk afnemen door inzet van kunstmatige intelligentie en robotisering. In China is de terugverdientijd van een robot c.a. 1,25 jaar en het aantal bots zal stijgen en de terugverdientijd nog verder doen dalen. Hierdoor zullen ook lager betaalde jobs prooi worden van de automatisering. Slachtoffers zijn vooral oudere werknemers en momenteel werkenden op middelbaar niveau. Die vallen vaak in een gat, weet de volkswijsheid. De meesten hebben weinig kennis en ervaring ten aanzien van bezigheden buiten betaald werk die ook zingeving, maatschappelijke erkenning, enzovoort opleveren.

Het is een wild idee om de focus op betaald werk te verminderen door bijvoorbeeld middelbaar beroepsonderwijs om te dopen tot middelbaar bezigheidsonderwijs (afkorting blijft mbo) en de curricula aan te passen met kennis en vaardigheden die recht doen aan de ontwikkelingen in maatschappij en de wereld van werk. Meer ondernemendheid, creativiteit/kunsten, sport, filosofie, budgetplanning. Flankerend zou dan wel zoiets als het Universeel Basis Inkomen ingevoerd moeten worden, eventueel met een wereldwijde robottax. Maar een sociaal-culturele en fiscaal-economische en geo-politieke omwenteling samen, als voorschot op een waarschijnlijke toekomst? Welk kabinet begint daaraan? Lezenswaardig is de sombere wake-up call van arbeids- en organisatiepsycholoog Dik Bijl in Intermediair (in deze editie meer boeiende informatie rond de impact van de vierde industriële revolutie!)

FIN, het begin van het einde van uitsluitend leren (of doceren) met je eigen brein?

De mens moet zijn performance optimaliseren door slim gebruikt te maken van kunstmatige intelligentie (AI). Op termijn een permanente en integrale koppeling met ons brein. Veel toekomstkenners zien dit als enige overlevingskans op deze planeet. Onze geavanceerde smartphones lijken momenteel al onmisbaar in communicatie en informatie verzamelen en bewerking. Het gaat dan meestal nog om enkelvoudige en eenduidige operaties. De laatste tijd duiken er steeds meer chatbots op die gebruik maken van AI (kijk eens naar Amazon Alexa, Bixby (virtual assistant), Cortana (software), Google Assistant, Siri) en intelligente taken van ons overnemen.

Niet altijd is het interactieresultaat bevredigend. Door flexibele menselijke intelligentie te combineren met AI probeert FIN een persoonlijke assistent te verkopen. Aan Fin kunt u allerlei vragen stellen en opdrachten geven met betrekking tot onderwerpen waarvoor u zichzelf te goed, te duur, te lui of te dom vindt. Bekijk dit item bij Fast Moving Targets of ga rechtstreeks naar FIN.

Waarschijnlijk komen er meer en steeds betere AI-virtual-assistants op de markt en zal de prijs ook dalen. Trekken we het gebruik ervan door naar onderwijs en opleiden, dan rijzen er ontzettend veel vragen. Natuurlijk moet u leren om effectief om te gaan met deze assistent, maar datgene wat u die assistent laat doen zult u zelf niet meer leren of afleren. Afhankelijkheid dus! Is dat erg? (Kunt u nog overleven zonder elektriciteit?)

Als we de AI-assistent als onvermijdelijk extensie van ons brein zien, dan zullen we de curricula drastisch moeten herzien. En mag de persoonlijke assistent u van dienst zijn tijdens een examen of bij sollicitatie? Zonder bent immers u cognitief gehandicapt! Maar AI kan ook al een goede hulp voor de docent/geleider (of vervanger ? … oei!) zijn. Duik eens in Artificial Intelligence + Real Faculty = Future of Teaching (?) de educatieve variant van ‘Fin’.

‘Jill Watson’ is de gratis educatieve hulp-toepassing op het fameuze IBM Watson supercomputersysteem, een ultieme ‘intelligente uitbreiding van de docent’.

Zie voor onderwijs ook Cognii of Volley (waar we al eerder over schreven) of algemener overzicht bij Fastcompany en Raconteur. Een recent uitgebreid overzicht van persoonlijke AI-tools vindt u bij Hackernoon. Een simpele chit-chat-bot (met AI???) is gemakkelijk te maken bij Mybot. (sorry… veel ’shit’-chat voorbeelden).