21st century skills in het vizier van de Onderwijsraad

onderwijsraadDe Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht om tot een eigentijds curriculum te komen. De raad heeft vastgesteld dat er nog te weinig eigenaarschap is ten aanzien van een integrale benadering van kennis, vaardigheden en mindset die de nabije toekomst vergt. Er wordt een soort nationaal regie-orgaan voorgesteld (College voor het curriculum). In het onderwijs mag men er zich niet van afmaken met een afzonderlijk vak kritisch denken o.i.d. toe te voegen. Echt resultaat krijg je door een integrale aanpak, dat betekent een totale herijking van curriculuminhouden, ‘opscholing’ van docenten, enz.

Lees het advies bij de Onderwijsraad.

De wetenschap van het overtuigen

We zijn een groot deel van onze tijd bezig om anderen te overtuigen van onze inzichten, vaardigheden, doelen, etc. Het gaat om onze baas, onze werknemers, onze studenten, onze partner, enz. Bij de hedendaagse van information overlaad hebben mensen sterke, slimme prikkels nodig. Het is wenselijk om die op een effectieve wijze te communiceren. Vaak hebben subtiele aanpassingen in de boodschap een groot effect in gewenst gedrag. In een leuke getekende animatie worden de 6 principes van overtuiging (van Robert Cialdini) uitgelegd.

Een korte Nederlandse samenvatting vind je hier.

Goed bezig, Nederland!

Adapt to surviveGerenommeerd internationaal adviesbureau PwC bekroont Nederland als meest flexibel land. We staan open voor verandering en we willen daarvoor de kennis en vaardigheden ontwikkelen. Nu de rest van de 21st century skills nog! De vergelijking-studie tussen een aantal grote wereldeconomieën is samen met LinkedIn uitgevoerd. Op pagina 23 staan aanbevelingen voor opleiders.

Arjan Zweers van Peoplebusiness geeft 6 tips voor organisaties om de flexibiliteit te vergroten.

Primeur: Horizonscan 2050

Horizonscan2050De mens bedient zich in toenemende mate van techniek. Techniek verandert de manier waarop willen of kunnen leven en die veranderingen worden steeds ingrijpender en voltrekken zich sneller. Onderwijs en training zal intenser moeten anticiperen op wat komen gaat, immers, leren doe je voor de toekomst (hoewel die vandaag begint!).

De stichting Toekomstbeeld de Techniek heeft een belangwekkende publicatie (144 pag.) uitgebracht: Eind weg denkt u, maar de signalen en effecten van grote verstoringen zijn er nu al. Veel beschouwingen en aanbevelingen in deze omvangrijk verkenning. Ook veel bevestiging! Het onderzoek dekt alle LRN21-items rond leren voor 21st century skills.

Hoe om te gaan met cultuurverschillen?

Consortium BeroepsonderwijsOmgaan met mensen uit verschillende culturen, met uiteenlopende achtergronden, andere gewoonten enzovoort, is een belangrijke vaardigheid in de 21ste eeuw. Docenten kunnen in hun klas de omgang met culturele diversiteit effectiever aanpakken.

Het Consortium Beroepsonderwijs organiseert een training rond culturele diversiteit voor docenten op 26 mei 2014 te Amersfoort.

Hoe om te gaan met cultuurverschillen?

Consortium BeroepsonderwijsOmgaan met mensen uit verschillende culturen, met uiteenlopende achtergronden, andere gewoonten enzovoort, is een belangrijke vaardigheid in de 21ste eeuw. Docenten kunnen in hun klas de omgang met culturele diversiteit effectiever aanpakken.

Het Consortium Beroepsonderwijs organiseert een training rond culturele diversiteit voor docenten op 26 mei 2014 te Amersfoort.

Het tijdperk van wijsheid is begonnen

Ricardo SemlerRicardo Semler: bestseller schrijver, goeroe, succesvol ondernemer, wil zelf niet managen. Goede zelfverantwoordelijke medewerkers kiest hij intuïtief. Talenten gaan niet bij een groot bedrijf werken. Hij rakelt ook weer eens een ‚oud’ onderwijsexperiment op. Een boeiend interview in de ManagementTeam-nieuwsbrief, met interessante links.