Éénpitters innoveren niet?!

Professor Erik Stam legt uit dat innovatie in Nederland achterblijft doordat er te weinig wordt samengewerkt, zowel binnen bedrijven als door ZZP’ers. http://www.mejudice.nl/video/detail/erik-stam-over-ondernemers-en-innovatie

De stelling is: Bij het stimuleren van exploitatie van je eigen talenten hoort zeker ook deelname in collectieve innovatie.

5 doorbraken in 5 jaar

IBM waagt zich elk jaar aan voorspellingen en propt 5 doorbraken bij elkaar die ons leven de komende 5 jaar gaan veranderen.  Machines die massaal aan het leren gaan, docent en big data worden grote vrienden en we krijgen iets gemakkelijkers (en hopelijk) veiligers als alternatief voor wachtwoorden, zijn enkele voorbeelden.

Bij nu.nl vindt u een redactionele samenvatting, maar bij IBM zelf staan de originele teksten met leuke video’s en story maps.

Er zijn genoeg aanwijzigingen om ons heen om te beseffen dat deze scenario’s realiteit worden. Daarom zullen we veel vastgeroeste paradigma’s los moeten laten…. Houden beroepsopleidingen al rekening met  het verdwijnen van bepaalde beroepen? Of met het volledige veranderen van inhoud en/of werkwijze? En de rol van docent? Hoe pakken bedrijven en instellingen deze ontwikkeling op? Het Business Model zal opnieuw ontworpen moeten worden. (zie ook de presentaties van de laatste LRN21-bijeenkomst)

Consumer Trend Canvas: tool bij ondernemendheid

Tijdens de LRN21-bijeenkomst van 10 december jl. in School voor de Toekomst is gewerkt met het Business Model Canvas. Voor sommigen was het een eerste kennismaking met dit model. Het Business Model Canvas is niet alleen voor startup’s interessant, maar ook voor bestaande bedrijven die de eigen toegevoegde waarde in deze wereld weer eens tegen het licht te houden. In een tijd dat veranderingen elkaar snel opvolgen is het belangrijk om daar patronen in te herkennen en daarop in te spelen. Immers: ondernemendheid is een goede eigenschap om kansen te creëren.

Hierbij een, op BMC geïnspireerde stijl, model om trends in beeld te brengen en daar actie op te zetten:
http://www.trendwatching.com/trends/pdf/2013-10%20CONSUMER%20TREND%20CANVAS.pdf

Aanbevelingen voor ’De kennissamenleving in internationaal perspectief’

De Adviesraad voor het Wetenschap- en Technologiebeleid (AWT) heeft een nieuwe publicatie gebaard. Even de samenvatting: ’Niet Angelsaksisch, niet Rijnlands maar Going Dutch!’

Gaat dit lukken als land dat vooral afhankelijk is van handelsbetrekkingen met ’andersdenkenden’? Kunnen we onze beroepsbevolking hiertoe effectief opleiden/omscholen?

Crenovatie

Integrated Creative Problem Solving“Innovatie is de motor van het midden- en kleinbedrijf; een motor met creativiteit als brandstof”.

De universiteit Delft en Saxion Hogeschool hebben samen een (e)boek opgeleverd over toegepaste creativiteit in het MKB. Integrated Creative Problem Solving van lector Van der Meer en prof. Buijs is hier te verkrijgen. De bijpassende Nederlandstalige Crenovatie-toolbox is gratis te downloaden op http://www.crenovatie.nl

Crenovatie heeft wat weg van het succesvolle Vlaamse Flanders District of Creativity. Bekijk de website eens op http://www.flandersdc.be/nl

Jouw baan wordt door een robot gedaan!

Robot-work1Kleine lichtpuntjes in de economie? Oké, maar niet in werkgelegenheidscijfers! Nog niet? Diverse onderzoeken tonen dat bij het aantrekken van productiviteit bedrijven de weggesaneerd werkplekken opvullen met automatisering, o.a. robots en cognitive computing.

Cognitive computing komt op gang en zal over vijf jaar een enorme impact op de arbeidsmarkt veroorzaken. Veel kantoorwerkers, verzekeraars en dergelijken gaan het moeilijk krijgen. Maar ook respectabele notabele beroepsbeoefenaars, zoals notarissen, advocaten en medisch specialisten zullen een veel slimmere ’collega’ naast zich moeten gaan dulden.

We gaan ons natuurlijk afvragen, als zoveel werk overgenomen wordt door computers en robots, wie dan nog genoeg inkomen heeft om al die producten en diensten te kopen? Komt er een nieuwe verdeling van beschikbare arbeid en welvaart? Komt er een soort minimaal recht op (menselijk) werk? Komt er een jolig tijdperk van de Homo Ludens van historicus Johan Huizinga en heeft kunstenaar Constant Nieuwenhuys zich een kleine eeuw vergist?

Wie schetst een oplossing voor opleiders die, gebonden aan lange ontwikkel-, uitvoerings- en accrediteringstrajecten, met lede ogen de opbrengst van hun werk zien verwelken?

Lees het artikel in Learning-mind: http://www.learning-mind.com/robots-will-take-our-jobs-within-the-next-five-years/

Meer over robot Mr. James (van de universiteit Bielefeld): http://biflatie.nl/artikelen/economisch/robot-versus-arbeider-gevecht-toekomst/

Meer over IBM’s (cognitieve) supercomputer Watson: http://www-03.ibm.com/innovation/us/watson/