Duurzaam inzetbaar, blijf leren zodat je blijft!

De ontwikkelingen gaan snel en als je niet bij-leert is je inzetbaarheid in bedrijf of organisatie op termijn verdampt! Niet elke werknemer heeft dat voldoende in vizier, maar ook bij werkgevers schort het.

Gelukkig kunnen we leren van goede voorbeelden: bij www.duurzameinzetbaarheid.nl (een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) troffen we 5 tips om leren onder werknemers te stimuleren. Die tips zijn opgesteld op basis van analyses van succespraktijken bij 10 bedrijven en samenwerking met 16 sectororganisaties.

DigComp 2.0

Digitale vaardigheden zijn in de 21ste eeuw essentieel om te participeren, maar de ontwikkeling van technologie gaat dermate vlug dat er om de paar jaar een update van benodigde competenties wenselijk is. DigComp: De Commissie heeft 21 e-competenties geïdentificeerd waarover Europese burgers zouden moeten beschikken om deel te kunnen nemen aan de moderne digitale Europese samenleving. In 2013 verscheen de eerste versie van DigComp, Nu is er een update op komst: DigComp 2.0 wordt eind 2016 verwacht.

DigComp is geïntegreerd in Europass, het curriculum vitae format van de Europese Commissie. Lees beknopt bij NETHer of het conceptvoorstel zelf.

Verschil met de eerste versie is met name de toevoeging van ‘data-wijsheid’, digitaal samenwerken en digitaal content creëren. Ook wordt benadrukt dat de vijf competentiegebieden elkaar overlappen en beïnvloeden (cross referencing).

Ik/jij/wij creatief?

Creativiteit wordt over het algemeen gezien als een belangrijke factor voor vooruitgang van individu en maatschappij. Maar de mate van waardering en het accent op individuele of collectieve creativiteit verschilt nogal in de wereld. De studie van Crispin Porter + Bogusky London en Vlad Glaveanu (associate professor bij Aalborg University’s International Center for the Cultural Psychology of Creativity in Denemarken) wordt kort toegelicht bij FastCompany. In het artikel staat ook de link naar het rapport zelf.

Opvallend is de relatie met culturele en politiek/economische geschiedenis. De onderzoekers destilleerden een drietal trends: zie plaatje uit het rapport.

trends-creativity

Inkoppen: Real-time Face Capture and Reenactment

Je vertrouwt niet alles wat op internet staat, niet alles wat je leest is waar en objectief, de meeste foto’s die je ziet zijn gephotoshopt. Terechte mediawijsheid! Recent is het populair om te ‘face swappen’, het ene gezicht vloeiend te verplaatsen in iemands anders hoofd (kan ook dat van een dier zijn). Groot plezier!. Maar je kon er op wachten: deze technologie gaat over naar video, zelfs real time!

Maar er is ook nog een andere ontwikkeling, waarbij alleen de mimiek en spraak van een origineel geannuleerd wordt en overgebracht wordt in het gezicht van bijvoorbeeld een VIP die geïnterviewd wordt. Zie Face2Face (let op de video). Hier technische uitleg van de experimenten van Standford University.

Dat betekent dat je de interviews op het NOS-journaal t.z.t. ook moet gaan wantrouwen. Brrrr! Wordt fake mainstream? Of even fantaseren: je neemt (met toestemming) het videopersonage van een bekend, geliefd, gezaghebbend, populair) persoon en kletst zelf via haar/hem je online instructie de wereld in, zou dat beter beklijven? Eigenlijk is het zoiets als het inspreken van een teken/animatiefilm.

We denken dat de game-industrie hier ook wel leuke dingen mee gaat doen. In elk geval moeten we de mediawijsheidslessen weer bijstellen!

Hmmm…

Social media veranderen onze hersenen

We worden omgeven door digitale gadgets, van jongs af aan. Veel voelen een onweerstaanbare drang om die in te zetten om permanent in contact te zijn met ‘vrienden’, een begrip dat behoorlijk opgerekt is ten opzichte van de oorspronkelijke portee. Het gevoel iets gemist te hebben moet vermeden worden en we maken ons wijs dat multitasken onze productiviteit zal opvoeren. Tegenover alle stress die deze leefwijze oplevert staat ook een verslavende interne secretie van dopamine, het gelukshormoon (ook als neurotransmitter). De laatste tijd duiken er steeds meer verhalen op over de mogelijke nadelen van te veel social media gebruik en breder zelfs van mobiele media en nog breder van beeldschermen. Bijvoorbeeld de tegenvallende onderzoeksresultaten bij scholen met iPad-overgave of vergelijkbaar spul (Oké, die scholen hebben de apparaten verkeerd gemixt met een traditioneel onderwijsconcept, maar toch …).

Kijk eens naar de polemieken bij het Blogcollectief Onderzoek Onderwijs en deze video uit de oudheid van 2014.

Learning is earning!

Organisaties moeten meer mensgericht worden (zowel naar klant als werknemer). Ook bij opleiding en training. Jongeren (als ze wat te kiezen hebben) geven de voorkeur aan werkgevers die opleidingsmogelijkheden bieden. Design thinking blijkt hierbij steeds vaker een kapstok voor nieuw beleid. Op de site van Forbes troffen we een artikel genaamd The Learning Curve Is The Earning Curve van Josh Bersin (Deloitte). Opleidingsniveau heeft een één-op-één relatie met inkomenshoogte en een omgekeerde relatie met werkloosheid (Ja, het zijn USA-metingen, maar het zal bij ons niet veel afwijken). In 81 slides behandelt hij 10 trends en zijn visie visie op corporate learning.

Voor leren heeft je personeel ook motivatie, betrokkenheid, nodig en daar weet Bersin ook zeker wat van.

Toeval? Tijdens het opstellen van dit bericht rolt een mededeling van ecbo binnen over de relatie opleidingsniveau en inkomen in Nederland!

Vreemde vogel? uTalent, handvat bij diversiteit

Het uTalent programma (NL en ENG) helpt om unieke talenten beter te benutten, wij/zij denken te verminderen, diversiteit te vergroten en daadkrachtig met cocreatie aan de slag te gaan. Werken in teams waar respect is voor elkaar en verschillen benut worden. Door de praktische tools van uTalent te gebruiken, kun je stappen zetten naar meer verbinding in je team en tussen teams. Het uTalent programma maakt verschil, diversiteit en samenwerken op een laagdrempelige manier bespreekbaar, zodat eventuele problemen kunnen worden opgelost.
Innovatiepotentieel van het team neemt toe, omdat alle talenten en invalshoeken van een team benut kunnen worden.

Het uTalent programma bestaat uit 4 workshops of mini events die een impuls geven aan diversiteit en inclusie binnen een afdeling of team. De workshops zijn bedoeld om een goed gesprek over diversiteit in teams aan te gaan met elkaar. Elke workshop gaat over een ander thema dat te maken heeft met diversiteit en inclusie en is vormgegeven rondom een animatiefilm. Je kunt ze los van elkaar doen of achter elkaar aan plannen. Teamleiders kunnen zelf met het materiaal aan de slag of wij zetten onze uitstekende facilitatoren in.

Bekijk de uTalent flyer.

UNESCO Masterclass Duurzaamheid en leren

Op 1 juli start een nieuwe (gratis) masterclass van de OU. Het gaat over de vorig jaar hernieuwde Sustainable Development Goals van de UNESCO, over duurzaamheid en leren. Doelgroep zijn professionals en hoger onderwijs. De UNESCO Masterclass Duurzaamheid en leren wordt verzorgd door Prof. dr. Paquita Perez Salgado. Als u met de experts wilt chatten moet u eerst registreren.

De eerste sessie in deze masterclass-serie kunt u alsnog bekijken, de rest volgt na het vakantieseizoen.

De ongelijke wereld in beeld via de CIA

Er is veel ongelijkheid in onze wereld, niet iedereen heeft of krijgt dezelfde kansen. De polarisatie lijkt op diverse terreinen toe te nemen en dit dreigt op sociale rampen uit te lopen.

GOOD Magazine geeft creatieve projecten/oplossingen een podium heeft een animatie uitgebracht waarin de wereldbevolking door honderd mensen gerepresenteerd wordt (eigenlijk zijn het dus percentages).

Dat geeft wel een beeld met impact! De data komen overigens van de CIA. Op die site valt veel (misschien wat gekleurde) kennis te halen.