Niet zeuren, maar entrepreneuren!

De werkloosheid wil nog maar niet goed afslanken. Als we de recente berichten van de economen Willem Vermeend en Rik van der Ploeg er bij nemen ziet het er ook helemaal niet goed uit voor de toekomst, zeker als we de aantallen mensen bijtellen die niet bij het UWV ingeschreven staan, maar wel werk(uren extra) wensen. Werkgelegenheid scheppen met overheidsprikkels lijkt nauwelijks te lukken. Succesvolle, snelgroeiende nieuwe ondernemingen zijn nodig en die moeten minder last hebben van regels en belastingen. Maar voor succesvol ondernemen heb je naast gedrevenheid ook kennis nodig om proactief in de hedendaagse markt te opereren:

Het EU Eurydice netwerk heeft een nieuwe publicatie over ondernemers- en ondernemendheidsopleiding in onderwijssectoren van po tot en met voorbereidend beroepsonderwijs.

Er zijn grote verschillen tussen de EU-partners. Het schort over de hele linie aan de bagage van docenten op dit gebied. Alleen in Estland is ondernemerschapskennis verplicht op de lerarenopleiding. Maar het ontbreekt vaak aan heldere eindtermen voor de verschillende niveaus. De publicatie bevat diverse links naar zeer bruikbare bronnen.

Na de herzieningen binnen het het mbo kan men gaan voor drie keuzedelen ondernemerschap (waar blijft brede integratie?).

Opletten allemaal! Emotie-detectie wordt ingeschakeld!

Shelly Xuelai Fan is neurowetenschapper aan de University of California, San Francisco. Zij bestudeert o.a. hoe je oude hersenen weer jong kunt maken. In een bijdrage op SingularityHub attendeert ze op de ontwikkeling van emotionele intelligentie bij de nieuwste generatie gadgets en ander ‘Internet-of-Things’-spul waarmee we (al of niet bewust) interacteren. Zij verwacht dat 2016 een doorbraakjaar wordt op dit gebied.

We weten dat het succes van menselijke interactie voor een groot deel beïnvloed wordt door in te spelen op elkaars emotionele toestand. Het herkennen van soms subtiele mimiek, intonatie in de stem, transpiratie, houding, etcetera leidt vaak tot een aanpassing in de interactie.

We weten ook dat emoties een belangrijke rol spelen bij leren. Online leren presteert mogelijk beter als we digitale emotionele intelligentie kunnen inbouwen. Wilfred Rubens beschouwt een artikel hierover van professor Wim Westra.

Om een indruk te krijgen hoever en snel emotie-analyse al is moet u zeker de gratis app Intraface van Carnegie Mellon University downloaden. Hoe meer onze gadgets emotioneel maatwerk leveren hoe prettiger we het gebruik gaan vinden… een basis voor een nieuwe verslaving? Menigeen zal ook bedenkingen hebben over mogelijke negatieve toepassingen van de data-footprint van onze emoties. En waar blijft ons leugentje voor bestwil?

Nooit te oud om te leren!

De grote vraagstukken in onze maatschappij knabbelen aan de toekomstbestendigheid van het Europese ideaal. Arbeidsperspectief, migratie-gevolgen, technologisering zijn enkele drivers van zorg bij velen ten aanzien van dat ideaal.

De EU-organisatie EAEA dichten in het ‘Manifesto for Adult Learning in the 21st Century‘ een rol toe aan het volwassenenonderwijs. Good practices en research-bevindingen onderstrepen het streven.

Een zevental vraagstukken worden belicht:

  • Actief burgerschap, democratie en participatie
  • Vaardigheden voor het leven
  • Sociale cohesie en gelijkheid
  • Werkgelegenheid en digitalisering
  • Migratie en demografische veranderingen
  • Duurzaamheid
  • Europees beleid

Lees de inleiding bij Neth-ER.

Europa dreigt de mondiale concurrentiestrijd te verliezen

Om de twee jaar komt er vanuit de EU een bezorgde publicatie over ICT-vaardigheden: The e-Skills Manifesto 2015.

Het door European Schoolnet opgestelde rapport geeft een twaalftal aanbevelingen. Een daarvan is: “Zorg voor goed onderwijs ecosysteem dat goed opgeleide werknemers aflevert om vol te profiteren van het Internet of Things”. Het valt op omdat het specifiek IoT als accent benoemt bij een goed opleidingssysteem.

Maar aan het IoT hangen ook nadrukkelijk Big Data, Cloud Computing, Security en overal heb je Coding (in diverse niveaus) nodig. Kan dat wel allemaal in de huidige reguliere curricula, of moeten er premies komen om zelfstudie meer aantrekkelijk aan te bieden en te doorlopen?

Omdat IoT alle andere beroepsdomeinen in meer of mindere mate gaat ontwrichten zal ook in de niet-ICT-gerichte opleidingen de IoT inbedding via kennis en vaardigheden voorbereid moeten worden.
Ook bedrijven zullen hun toekomstkansen moeten borgen door de aanbevelingen om te zetten in opleidingsbeleid. Appetizer bij Neth-ER.

Gamification en Nudging

De website van eLearning Industry biedt met regelmaat interessante artikelen over allerlei aspecten van online leren. Een artikel is bijvoorbeeld gamification: voorbeelden van succesvolle toepassing, do’s and don’t’s, et cetera. Hoewel de voorspellingen rond de inzet van gamification door bureau Gartner niet gehaald zijn, is er wel sprake van een duidelijke toename. De verzameling artikelen is zowel voor bedrijfstrainingen als regulier onderwijs boeiende materie. Uiteraard zal deze content gekleurd zijn door het bedrijf eLearning Industry, dus laten we er ook andere bronnen naast leggen! Bijvoorbeeld: School21.

De bedoeling om het gedrag van het individu of doelgroep positief te sturen, maar dat hoeft niet per se met een spelvorm: zie het leuke artikel over Nudging en Gamification van Rob Dorscheidt. Of lees in de Times of Israel of bij Akkanto.

Open Education Week gaat van start

Nieuwe ontwikkelingen voor een leven lang leren!

Van 7 tot 11 maart 2016 verzorgt de Open Universiteit een gratis online lezingen/presentaties/discussies-serie over open onderwijs in het kader van de Open Education Week.

Via deze link kunt u het programma bekijken en zich aanmelden. Grotendeels in het Engels.

Maakt Facebook de wereld kleiner?

Het belang om goed te kunnen samenwerken met mensen van allerlei pluimage – cultureel, etnisch, politiek, et cetera – groeit in belang.

Door reizen en vooral door de (sociale) media is de wereld kleiner geworden en we houden wedstrijden in het ongebreideld verzamelen van legio LinkedIn-connecties en Facebookvrienden. Het begrip ‘vriend’ komt hierdoor in aanmerking voor betekenisherziening! We verwonderden ons enkele jaren geleden door ‘six degens of separation’: iedereen op de aarde is slechts via 6 personen aan elkaar te linken!

Maar terwijl de wereldbevolking toeneemt heeft Facebook de wereld nog kleiner gemaakt: The Telegraph meldt dat een studie door Facebook tot slechts 3,57 ’tussenpersonen’ komt.

Over een paar jaar en iedereen is vriend van elkaar, gezellig toch!

De toekomst begint vandaag

Op 4 februari jl. was er in Utrecht een leuke debatbijeenkomst over de zin en onzin van 21ste eeuwse vaardigheden, georganiseerd door ecbo en kennisnet. Bij gelegenheid werd ook de publicatie ‘De toekomst begint vandaag’ uitgedeeld.

De doelgroepen van die publicatie zijn de professionals uit het beroepsonderwijs. Aard en inhoud van de belangrijkste 21ste-eeuwse vaardigheden komen aan bod, naast onderzoek en hoe je deze vaardigheden in de curricula kunt verweven.

Handige vraagbaak! ‘De toekomst begint vandaag’ is ook online beschikbaar.

Computational Thinking – Een gids voor leraren

Iedereen zou de principes van programmeren zich eigen moeten maken. Hierdoor kun je je gemakkelijker bewegen in een steeds meer gecomputeriseerde wereld: een 21ste eeuwse vaardigheid dus!

Gelukkig zijn er opleidingen die jaarlijks meedoen met de Europese ‘code-week’ en sommige scholen hebben al wat programmeren opgenomen in de curricula. Maar om de ons omringende systemen echt goed te begrijpen en te succesvol hanteren is ‘Computational thinking’ nodig: het vermogen om algoritmisch te denken, decompositie van problemen toe te passen, te kunnen generaliseren, patronen te herkennen, te kunnen abstraheren, goede representaties te kiezen en kritisch te kunnen evalueren.

Onze Britse vrienden van Computing at School willen leraren door middel van een gids helpen om deze cognitieve vaardigheden over te dragen.

Kikkert u hiervan op?

Barre tijden in de traditionele detailhandel: V&D, DA, schoenenketens en er staan er nog wat in de rij! Niet alleen producenten en verkopers moeten zich opnieuw uitvinden om aan te sluiten bij het nieuwe consumentengedrag, maar ook de medewerkers van de ter ziele gegane winkels moeten hun capaciteiten herschikken en actief op zoek naar een nieuwe werkgever of een eigen onderneming opzetten. Uitdagend maar niet makkelijk! De nodige inzichten in de dynamische markt, die steeds meer doordrenkt wordt met technologie, zijn lastig om te zetten in concreet houvast. Het is zaak om minder te focussen op zekerheden en meer op kansen.

Frog Design is een wereldwijd opererend bureau dat organisaties hierbij helpt en heeft een prachtige set techno trends op een rij gezet. Aan het begin van een nieuw jaar zie je veel van dit soort toekomstkijkerij, maar Frog’s versie dekt als overzicht veel van de anderen af.