Dymphy Kees en Cor Laming

Dymphy Kees
dymphy-keesStrategisch adviseur onderwijs bij het Arcus College, een middelgroot ROC in Zuid-Limburg. Dymphy is hiernaast lid van de ‘Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO’ (‘OOG voor het MBO’). Bij Arcus heeft zij verder de functie van Hoofd Expertisegroep Onderwijs en de rol van programmamanager voor de invoering van competentiegericht onderwijs vervuld.

Voordat Dymphy in 2008 bij Arcus is gestart was zij achtereenvolgens Regiomanager bij een groot landelijk uitzendbureau, Secretaris-beheerder van drie faculteiten van de Open Universiteit en Sectormanager onderwijs en examens bij de Open Universiteit. Zij heeft in die functie een groot verandertraject begeleid, een aantal grote projecten geleid en enkele malen een nieuwe afdeling opgebouwd.

Dymphy studeerde na haar gymnasium β opleiding Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit in Nijmegen. Zij volgde vervolgens o.m. een opleiding Management voor hoger kader en de Practitioners Opleiding Neurolinguistisch Programmeren ( NLP) bij het IEP in Nijmegen.

Cor (C.T.A.) Laming
cor-lamingDirecteur/eigenaar van LOOV onderwijsontwikkeling. LOOV is een onderwijsadviesbureau voor het beroepsonderwijs. Cor Laming is lid van de Commissie van beroep voor de Examens en de Geschillencommissie Onderwijs van de Onderwijsgroep Tilburg. Daarvoor was hij achtereenvolgens kwaliteitszorgmanager en adjunct directeur van Stichting Celbe en uitvoerend directeur van Celbe Consultancy. Hij was eindredacteur van het tijdschrift AS. Cor Laming begon zijn onderwijsloopbaan als docent en opleidingscoördinator in het MBO.

Cor Laming studeerde Pedagogiek MO A en MO B aan de Katholieke Leergangen Tilburg. Volgde de opleiding Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) aan de universiteit Maastricht. Is opgeleid tot Lead Assessor of quality systems IRCA bij bureau Veritas Rotterdam en tot gecertificeerd trainer APPT Edward de Bono in Dublin.

Presentatie: “Auto-maatjes: leren (en) werken in een geavanceerde technologische productie-omgeving”

De voortschrijdende technologie vraagt om nieuwe competenties die ‘flexibele werknemers’ opleveren: de z.g. ‘21st century skills’.

VDL Nedcar (een vergaand geautomatiseerd automobielbedrijf met meer dan 1000 robots) ontwikkelt samen met de beide ROC’s in Zuid-Limburg in een publiek-private samenwerking toekomstbestendig (techniek)onderwijs met behulp van een nieuwe opleidingsformule. Het doel van deze samenwerking: het kunnen inspelen op de groeiende vraag naar vakmensen voor de Limburgse techniekbranche van nu en de toekomst en het vergroten van de arbeidsmobiliteit in de regio. Er wordt marktgericht technisch onderwijs gerealiseerd dat voor een groot deel binnen het bedrijf plaatsvindt, waardoor er gewerkt kan worden met met state-of-the-art technologie.