Canon van de Economie

De hoogleraren Luc Soete en Bas ter Weel van de Universiteit Maastricht hebben in Economisch Statistische Berichten deel 19 van de Canon van de Economie gevuld met een genuanceerd verhaal over Technologie en Arbeidsmarkt.

Zij beamen dat er behoorlijk wat frictie zal ontstaan op de arbeidsmarkt en baren zorgen over de kansen van bijvoorbeeld middenkader en honoreringskloof tussen hoog-en laagopgeleiden. De transitie naar een nieuwe dynamische maatschappij en arbeidsmarkt kan soepeler verlopen als we vroegtijdig openstaan en inspelen op de onvermijdelijke veranderingen.

Taak voor onderwijs, bedrijfsleven en onderwijs lijkt ons!

Transformationele leraren

Om de zoveel tijd flakkert het weer eens op: transformationeel leiderschap. In het onderwijs gaat het vaak over leidinggevenden die hun leraren tot hoogstaand professioneel niveau uitdagen. Maar in tijden van gedistribueerd leiderschap (denk aan Joseph Kessels) kan iedereen ergens leidend in zijn en dus kan de docent zelf ook transformationeel opereren.

OpenColleges uit Australië heeft er een enthousiast artikel over. Kan een transformationeel leraar bestaan in een grote anonieme leerfabriek?

Tijdschrift Positieve Psychologie

De eerste uitgave van het Tijdschrift Positieve Psychologie kwam onlangs uit. Zeer fraai vormgegeven en toegankelijke inhoud voor een scala aan professionals. Ter promotie is deze uitgave met het thema ‘Op Eigen Kracht’ gratis te downloaden. Boeiend leesvoer voor allen die (andere) ‘mensen in hun kracht willen zetten’ in de zorg, op het werk, in het onderwijs (of thuis of jezelf?)!

Op de website van het tijdschrift kun je o.a. ook naar actuele blogs en een abonnement op de nieuwsbrief nemen.

Creativiteit in onderwijs: 30 tips

Dertig aanbevelingen om creativiteit te stimuleren en te integreren in de dagelijkse lespraktijk. Miriam Clifford schreef er over op Informed van OpenColleges (AU). Het artikel is wel enkele jaren oud, maar sleept er van alles bij en geeft interessante links.

U kunt natuurlijk ook eens in het geweldige boek iDNA van Harry van der Schans duiken.

Creatieve industrie? de visie van OCW en EZ

“De creatieve industrie verbeeldt ideeën, creëert innovaties en biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven.”

De ministers van OCW en EZ richten zich tot de Tweede Kamer met een pleidooi voor aandacht voor de rol van de creatieve industrie in huidige en toekomstige samenleving. Hoewel de meeste opleidingen voor de creatieve industrie zich op hbo-niveau afspelen zijn – binnen de scope van 21st Century Skills – de specifieke creatieve vaardigheden op alle niveaus en richtingen aan de orde (met zwaardere accenten bij vooropleiding creatieve hbo-studie of opleiding tot creatief ambacht). Een leuke interactieve site met informatieve links brengt u op de hoogte van het kabinetsstandpunt en beleidsindicaties.

Khandu, kids can do!

LRN21 heeft in het verleden regelmatig aandacht aan Design Thinking besteed. We zien om ons heen dat dit gedachtengoed – soms in varianten – bij veel vernieuwingsprocessen is terug te vinden.
Vanuit de opvatting dat iedereen in de nabije toekomst creatief, divergent denkend problemen moet oplossen, is Khandu ontwikkeld: een kaartspel voor de basisschool om speels kennis te maken met Design Thinking. FastCompany legt uit hoe het werkt.

Digital amnesia

We worden steeds meer afhankelijk van onze digitale hulpmiddelen. De rekenmachine rekent sneller en nauwkeuriger dan ons brein, de mobiele telefoon onthoudt meer telefoonnummers dan wij ooit uit het hoofd kenden, de navigator brengt ons naar plaatsen waarvan we geen idee hebben waar ze geografisch liggen, zoekmachines overtreffen de kaartenbakken van de bibliotheek, wie kan het alfabet nog feilloos snel afraffelen? wat je morgen moet doen gaat je digitale agenda je melden (soms verrassing), enzovoort.

Wat we niet meer zelf (be)oefenen degenereert. Dat hoeft niet erg te zijn als je altijd op de technologie op aan kunt. Interessant kan zijn om te onderzoeken welke gevolgen het verdwijnen van hierboven bedoelde (analoge) kennis en vaardigheden voor andere cognitieve operaties.

DutchCowboys belicht met name het gebruik van het mobieltje voor onthouden van essentiële gegevens. Toch nog even de VPRO-documentaire Digital Amnesia uit 2014 doornemen (opfrissen)?

Perpetual learners en gedeeld leiderschap

De 21ste eeuw kent groeiende dynamiek en vergt adequaat aanpassingsvermogen in kennis en kunde. Veel organisaties willen graag ‘agile’ worden, maar kan dat wel met de oude management-cultuur, die vaak uit de verkeerde mensen bestaat? ManagementTeam wijst op een ander leiderschapstype: de coachende perpetual learner. Lees het artikel op hun website.

Ziet u het al? Waarom we 21st Century Skills nodig hebben

Cathy N. Davidson schreef in haar boek Now You See It uit 2011 dat slechts 35% van de huidige schoolkinderen een baan zal krijgen die lijkt op wat we nu als gangbare arbeid beschouwen.

Voor SingularityHub gaat ze met een artikel in op de traagheid van onderwijs om persoonlijk maatwerk te bieden, waarbij accenten gelegd worden op de 21st Century Skills om zo de jeugd voor te bereiden op een nauwelijks bekende toekomst. Ja, in ons voortgezet onderwijs worden pogingen gedaan om leerlingen te versterken in waar ze goed in zijn en te diplomeren op 1, 2 of 3 niveaus. Goed begin… maar helaas, de staatssecretaris denkt nog in de oude beelden en verwacht dat recruiters in de war raken van zo’n niveau-mix die het werkelijke potentieel van iemand weerspiegelt!

In haar verhaal toont Cathy een plaatje met de trendontwikkeling van routinematige en niet-routinematige taken. Hier krijgen we bevestigd dat in de nabije toekomst vooral de interactie met anderen in soms onbekende situaties en omgaan met ongestructureerde informatie belangrijk wordt in het werk (en leven) van velen. De rest van het werk zal voor een groot deel door robots en kunstmatige intelligentie uitgevoerd worden.

labour-market

LRN21 gaat in maart 2016 een speciale themabijeenkomst wijden aan de kennis van en interactie met anderen die anders zijn: diversiteit is een werkwoord!

Davidson maakt nog een verwijzing naar een publicatie van het Word Economic Forum New Vision for Éducation: Unlocking the Potential of Technology. Zoals de titel al zegt ziet men de inzet van technologie als belangrijke component om de skills gap te slechten.

Uit die publicatie lenen we een fraai model met betrekking tot de 21ste eeuwse vaardigheden:

21st-skills

De definities van de 16 skills en indicatoren vind u aan het eind van het rapport.

Opvallend is de aandacht voor ‘karakter-eigenschappen’ in de blauwe sectie. Tijdens de LRN21 themabijeenkomst op dinsdag 8 maart 2016 zal zowel item 6, 10 als 16 door experts belicht worden. Uiteraard zijn deze skills niet los te koppelen van de overige items.

De Unesco besteedt in UNESCO Education Strategy 2014–2021 ook aandacht aan deze thematiek, bijvoorbeeld op blz. 37 over Technical and Vocational éducation and training (TVET).

Robots gaan mensen (dus ook docenten) helpen, niet vervangen

De NRC bracht onlangs een kalmerend artikel over de robothype: De robot wordt eerder arts of advocaat dan kapper. Robotsoftware (machine learning) ontwikkelt zich sneller dan robothardware. Visuele analyse en complexe sensorgegevens omzetten in verfijnde motoriek is nog te moeilijk voor robots. Haren knippen en tot een aantrekkelijk kapsel modelleren gaat voorlopig nog niet lukken.

Uit een studie van McKinsey over 800 beroepen blijkt dat vaak slechts een gedeelte van de baaninhoud zoals we die nu kennen door een robot overgenomen kan worden. In zo’n geval wordt de robot helper van de mens. Om de complexiteit van wat een robot moeten kunnen te vatten volgt hier een plaatje uit de studie van McKinsey over het begroeten van een klant door een verkoopmedewerker:

robot-skills-analyse

Hoe zit het in het onderwijs? Tja, helaas geeft McKinsey niet zomaar al zijn onderzoeken prijs. Wilfred Rubens maakte een leuk item over robots, met onder andere onderwijsrobot Charly als docentenhulpje.

We kunnen natuurlijk wel aannemen dat werk in de toenemende mate, waar mogelijk, opgedeeld gaat worden in robotbanen en mensenbanen.