Canon van de Economie

De hoogleraren Luc Soete en Bas ter Weel van de Universiteit Maastricht hebben in Economisch Statistische Berichten deel 19 van de Canon van de Economie gevuld met een genuanceerd verhaal over Technologie en Arbeidsmarkt.

Zij beamen dat er behoorlijk wat frictie zal ontstaan op de arbeidsmarkt en baren zorgen over de kansen van bijvoorbeeld middenkader en honoreringskloof tussen hoog-en laagopgeleiden. De transitie naar een nieuwe dynamische maatschappij en arbeidsmarkt kan soepeler verlopen als we vroegtijdig openstaan en inspelen op de onvermijdelijke veranderingen.

Taak voor onderwijs, bedrijfsleven en onderwijs lijkt ons!

Transformationele leraren

Om de zoveel tijd flakkert het weer eens op: transformationeel leiderschap. In het onderwijs gaat het vaak over leidinggevenden die hun leraren tot hoogstaand professioneel niveau uitdagen. Maar in tijden van gedistribueerd leiderschap (denk aan Joseph Kessels) kan iedereen ergens leidend in zijn en dus kan de docent zelf ook transformationeel opereren.

OpenColleges uit Australië heeft er een enthousiast artikel over. Kan een transformationeel leraar bestaan in een grote anonieme leerfabriek?

Tijdschrift Positieve Psychologie

De eerste uitgave van het Tijdschrift Positieve Psychologie kwam onlangs uit. Zeer fraai vormgegeven en toegankelijke inhoud voor een scala aan professionals. Ter promotie is deze uitgave met het thema ‘Op Eigen Kracht’ gratis te downloaden. Boeiend leesvoer voor allen die (andere) ‘mensen in hun kracht willen zetten’ in de zorg, op het werk, in het onderwijs (of thuis of jezelf?)!

Op de website van het tijdschrift kun je o.a. ook naar actuele blogs en een abonnement op de nieuwsbrief nemen.

Creativiteit in onderwijs: 30 tips

Dertig aanbevelingen om creativiteit te stimuleren en te integreren in de dagelijkse lespraktijk. Miriam Clifford schreef er over op Informed van OpenColleges (AU). Het artikel is wel enkele jaren oud, maar sleept er van alles bij en geeft interessante links.

U kunt natuurlijk ook eens in het geweldige boek iDNA van Harry van der Schans duiken.

Creatieve industrie? de visie van OCW en EZ

“De creatieve industrie verbeeldt ideeën, creëert innovaties en biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven.”

De ministers van OCW en EZ richten zich tot de Tweede Kamer met een pleidooi voor aandacht voor de rol van de creatieve industrie in huidige en toekomstige samenleving. Hoewel de meeste opleidingen voor de creatieve industrie zich op hbo-niveau afspelen zijn – binnen de scope van 21st Century Skills – de specifieke creatieve vaardigheden op alle niveaus en richtingen aan de orde (met zwaardere accenten bij vooropleiding creatieve hbo-studie of opleiding tot creatief ambacht). Een leuke interactieve site met informatieve links brengt u op de hoogte van het kabinetsstandpunt en beleidsindicaties.

Khandu, kids can do!

LRN21 heeft in het verleden regelmatig aandacht aan Design Thinking besteed. We zien om ons heen dat dit gedachtengoed – soms in varianten – bij veel vernieuwingsprocessen is terug te vinden.
Vanuit de opvatting dat iedereen in de nabije toekomst creatief, divergent denkend problemen moet oplossen, is Khandu ontwikkeld: een kaartspel voor de basisschool om speels kennis te maken met Design Thinking. FastCompany legt uit hoe het werkt.

Digital amnesia

We worden steeds meer afhankelijk van onze digitale hulpmiddelen. De rekenmachine rekent sneller en nauwkeuriger dan ons brein, de mobiele telefoon onthoudt meer telefoonnummers dan wij ooit uit het hoofd kenden, de navigator brengt ons naar plaatsen waarvan we geen idee hebben waar ze geografisch liggen, zoekmachines overtreffen de kaartenbakken van de bibliotheek, wie kan het alfabet nog feilloos snel afraffelen? wat je morgen moet doen gaat je digitale agenda je melden (soms verrassing), enzovoort.

Wat we niet meer zelf (be)oefenen degenereert. Dat hoeft niet erg te zijn als je altijd op de technologie op aan kunt. Interessant kan zijn om te onderzoeken welke gevolgen het verdwijnen van hierboven bedoelde (analoge) kennis en vaardigheden voor andere cognitieve operaties.

DutchCowboys belicht met name het gebruik van het mobieltje voor onthouden van essentiële gegevens. Toch nog even de VPRO-documentaire Digital Amnesia uit 2014 doornemen (opfrissen)?