Doorzetten na “zittenblijven” loont in Vlaanderen

Opmerkelijk. Een bedrijf uit het Oost-Vlaamse Kalken wil alleen nog jonge ingenieurs aannemen die als student “in tweede zit” geslaagd zijn. Dat meldt de zender VTM. Volgens de bedrijfsleider zijn deze studenten namelijk grotere doorzetters, omdat ze zich door een tegenslag (zakken / opnieuw beginnen) hebben gewerkt.

Droomgedreven?

Onderwijslab wil zich als groep van jonge, enthousiaste en betrokken onderwijsprofessionals inzetten om ons onderwijs toekomst- en generatieproof te maken. Onder andere door de competenties van het leren in de 21ste eeuw een plek te geven.
 
Vijf uitgangspunten voor het onderwijs in 2030: 
  1. Waardegedreven
  2. Proactief
  3. Flexibel
  4. Perspectiefrijk
  5. Leven lang leren en valideren
Hierbij zien zij de door de vergrijzing veroorzaakte uittocht van docenten, bestuurders en ondersteuning, die piekt rond 2020, als hét moment om grootschalige verandering te verwezenlijken. 
 
Een dapper stuk om te lezen!

Pleidooi voor coding als schoolvak

Befaamd wetenschapper Stephen Hawking vindt het leren van ‘coding’ net zo belangrijk als het leren van een taal. Bijval van Bill Gates (oud CEO Microsoft) en Mark Zuckerberg (CEO Facebook). Programmeertalen zijn inderdaad een wezenlijke indirecte factor in onze online communicatie en ook steeds meer in onze interacties met min of meer autonome systemen. Onderling communiceren miljoenen apparaten in de wereld met elkaar via een programmeertaal. Niet meer weg te denken.

Zit er ruimte in de curricula om de basis van programmeren aan te brengen? Of om enig begrip te kweken voor de wijze waarop onze naaste apparaten ‘denken’ en communiceren? Zie de posting van blogger Darcy Moore op een Australische onderwijssite. Wat vindt u?

Mobieltjes in de ban

PortalCMS toont een Amerikaanse infographic met betrekking tot sociale media en onderwijs:
http://portalcms.nl/5/news/onderwijs/3326/infographic-sociale-media-en-onderwijs

Opvallend is het percentage high schools dat mobieltjes bant. Als toepassing scoren Skype, Facebook en Youtube het hoogst. Is iemand een vergelijkbaar overzicht voor Nederland bekend? Ook opvallend zijn de resultaten die een schoolpilot in Oregon claimt.

Expanding Evidence Approaches for Learning in a Digital World

Onlangs heeft in de VS het  Department of Education, Office of Educational Technology een publicatie uitgebracht hoe de datamassa leren en onderwijs meer effectief en efficiënt moet maken. Hoe ver zijn we in Nederland?

http://www.ed.gov/edblogs/technology/files/2013/02/Expanding-Evidence-Approaches.pdf

Visie op kansen voor Learning analytics

Tijdens de opening van het schooljaar 2013-2014 van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch gaf gastspreker Pedro de Bruyckere kansen aan m.b.t. Big Data voor het onderwijs. Het ‘tracken’ van online leerresultaten van studenten. Onlangs gaf Alfred Essa van Desire2Learn Inc. zijn visie op kansen voor learning analytics tijdens de Big Data Innovation Summit 2013: http://www.slideshare.net/malpaso/big-data-in-education

De maak-industrie, hebben we nog even?

Tijdens de LRN21-bijeenkomst  van 18 juni jl. stond de 3D-printer centraal als icoon van de nieuwe industriële revolutie. Bij Kennislink leest u aanvullende beschouwingen over kansen en bedreigingen van deze disruptie.

http://www.kennislink.nl/publicaties/droom-of-doem-de-opmars-van-de-3d-printer

Het dilemma voor beroepsopleidingen zit in het feit dat er in de overgangstijd naar de nieuwe technologie ook nog steeds de huidige productiemethoden gefaciliteerd moeten worden met goed opgeleid personeel. Kun je de huidige curricula  aanvullen of deels vervangen door modules over de nieuwe technologie? Of moet je radicaal een nieuw antwoord ontwerpen voor een volkomen nieuwe  marktstructuur van grondstof via producent naar consument. De prosumermarkt?

Hoe gaan bedrijven reageren? Kun je de huidige know how, technologie, infrastructuur en marktpositie veilig en geleidelijk inruilen voor nieuwe businessmodellen?  Welke competenties zijn dan noodzakelijk?

Volgens McKinsey zal de transitiefase tot ongeveer 2025 duren: de komende 12 jaar worden erg spannend voor onderwijs en opleiden! Zijn de huidige trajecten voor ontwikkeling, accreditatie en doorlopen van een beroepsopleiding niet te traag?

Ook interessant bij Kennislink zijn de medische mogelijkheden: http://www.kennislink.nl/publicaties/de-medische-mogelijkheden-van-de-3d-printer

…en de opkomst van de robot: http://www.kennislink.nl/publicaties/hoe-veeleisender-hoe-braver-je-robot

Big Data in onderwijs: hoop op nut is sterker dan angst voor misbruik

Jose Ferreira van Knewton onderscheidt vijf soorten Big Data die er toe doen in onderwijs:
http://www.knewton.com/blog/knewton/from-jose/2013/07/18/big-data-in-education/

Deze bevindingen kunnen neergelegd worden naast die van David F. Carr (Informationweek) http://www.informationweek.com/education/instructional-it/hope-battles-fear-over-student-data-inte/240151687?pgno=1 en naast inBloom, waar kritiek op is geuit, omdat het datagebruik niet transparant en nuttig zou zijn voor de student, https://www.inbloom.org/.

Meer nut dan misbruik? Komen we wel ooit uit dat vraagstuk door de voortschreidende ontwikkelingen?