Sociaal intelligent

Dit is de tweede competentie van 21e eeuws leren.

Sociaal intelligentInzetten van je sociale intelligentie om eigen doelen, teamdoelen, organisatiedoelen te realiseren. Het emotionele en sociale quotiënt maken ons voorlopig nog superieur aan machines. Complexe en subtiele afstemming van woord, intonatie, mimiek en gebaar, spiegelen van gedrag zijn waardevolle vaardigheden om (zakelijke) relaties te leggen, om samen te werken en vertrouwen te winnen in netwerken.