Mijn kind online 10 jaar

Tijdens het jubileumfeest van Mijn kind online kwamen enkele geweldige sprekers aan bod. De onderwerpen gelden niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Slimme mensen geven goede antwoorden, wijze mensen stellen goed vragen! Hoe geeft u betekenis aan de technologische revolutie om, bij en in ons?

Lees het verslag bij Frankwatching en bekijk vooral de video van Rinie van Est!

Rinie van Est van het Rathenau instituut: http://www.youtube.com/watch?v=TUc0UqeVQ2M

Education to Employment: jeugdwerkloosheid

SVGZE2EIPex1Education to Employment: Jeugdwerkloosheid in Europa. 74% van de opleiders vindt dat zij de jongeren adequaat opleiden, terwijl 37% van de jongeren en slechts 35% van de werkgevers dit beamen.

McKinsey analyseert en beveelt aan: een samenvatting.

Moeten robots ook naar school?

De mogelijkheden van robotisering dwingen ons om na te denken hoe robots met de wereld en dus met ons moeten omgaan. Als robots een deel van onze banen inpikken, moeten ze dan wel dezelfde normen en waarden als wij toepassen? Moeten ze daartoe opgevoed worden? Zo niet, zouden er wel eens bange tijden kunnen aanbreken. Zie het PBS-filmpje. Omgekeerd zullen wij ook moeten leren om met robots als beroepscollega’s om te gaan. Waar past dit in curricula?

Beroepscollega? Je kunt je ook afvragen of we ons begrip ’loonbelasting’ niet beter kunnen vervangen door ’arbeidsbelasting’, dan kan de overheid ook de inzet van robots belasten en profiteert de maatschappij in zijn geheel ervan.

Flexibiliteit en mobiliteit nodig om aan de bak te komen

Visie op de regio's in 2014De economie groeit een beetje, maar werkgelegenheid laat (nog) op zich wachten! Aangezien het banenverlies door vrijwel alle sectoren heen blijft lopen, krijgen alle regio’s te maken met oplopende werkloosheid in 2014. De regionale verschillen zijn echter aanzienlijk. Welke sectoren en welke regio’s zijn kansrijk? Welke opleiding of her/bijscholing kies je?

ING Economisch Bureau heeft de staatssteun onder andere benut om een visie te schetsen voor de regio’s.