Mijn kind online 10 jaar

Tijdens het jubileumfeest van Mijn kind online kwamen enkele geweldige sprekers aan bod. De onderwerpen gelden niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Slimme mensen geven goede antwoorden, wijze mensen stellen goed vragen! Hoe geeft u betekenis aan de technologische revolutie om, bij en in ons?

Lees het verslag bij Frankwatching en bekijk vooral de video van Rinie van Est!

Rinie van Est van het Rathenau instituut: http://www.youtube.com/watch?v=TUc0UqeVQ2M

Education to Employment: jeugdwerkloosheid

SVGZE2EIPex1Education to Employment: Jeugdwerkloosheid in Europa. 74% van de opleiders vindt dat zij de jongeren adequaat opleiden, terwijl 37% van de jongeren en slechts 35% van de werkgevers dit beamen.

McKinsey analyseert en beveelt aan: een samenvatting.

Moeten robots ook naar school?

De mogelijkheden van robotisering dwingen ons om na te denken hoe robots met de wereld en dus met ons moeten omgaan. Als robots een deel van onze banen inpikken, moeten ze dan wel dezelfde normen en waarden als wij toepassen? Moeten ze daartoe opgevoed worden? Zo niet, zouden er wel eens bange tijden kunnen aanbreken. Zie het PBS-filmpje. Omgekeerd zullen wij ook moeten leren om met robots als beroepscollega’s om te gaan. Waar past dit in curricula?

Beroepscollega? Je kunt je ook afvragen of we ons begrip ’loonbelasting’ niet beter kunnen vervangen door ’arbeidsbelasting’, dan kan de overheid ook de inzet van robots belasten en profiteert de maatschappij in zijn geheel ervan.

Flexibiliteit en mobiliteit nodig om aan de bak te komen

Visie op de regio's in 2014De economie groeit een beetje, maar werkgelegenheid laat (nog) op zich wachten! Aangezien het banenverlies door vrijwel alle sectoren heen blijft lopen, krijgen alle regio’s te maken met oplopende werkloosheid in 2014. De regionale verschillen zijn echter aanzienlijk. Welke sectoren en welke regio’s zijn kansrijk? Welke opleiding of her/bijscholing kies je?

ING Economisch Bureau heeft de staatssteun onder andere benut om een visie te schetsen voor de regio’s.

LRN21 op locatie: Design thinking in education

De nieuwe inspiratie- en netwerkbijeenkomst van LRN21 wordt op donderdag 17 april a.s. gehouden op locatie! U bent van harte welkom in het “IXPERIUM Centre of Expertise Leren met ict”, waar het onderwerp Design thinking in education op interactieve wijze zal worden gepresenteerd.

logo_ixp

14.30 – 15.00 u.   
15.00 u.                
15.05 – 15.35 u.   

15.35 – 16.30 u.   

16.30 – 17.15 u.   

17.15 – 17.55 u.   

18.00 u.               
18.15 – 20.15 u.   

Ontvangst in de kantine
Opening door de dagvoorzitter Josée Bours
Centre of Expertise Leren met ict: opzet en ervaring door Marijke Kral
Hands-on ontwerpen door Frank Thuss en Marijke van Vijfeijken
Ict in het onderwijs: huidige stand van zaken en nieuwe leerlijn leren met ict door Dana Uerz
Design Thinking door Marieke Hochstenbach
(Waag Society)
Afsluiting door de dagvoorzitter
Netwerkdiner (als u zich hiervoor heeft aangemeld)

Meld u zich nu online aan voor deze vernieuwde themabijeenkomst! aanmelden

Op weg naar een circulaire economie

Circulair economie
Sommige grondstoffen worden schaarser, de wegwerpeconomie veroorzaakt veel milieuproblemen. Beiden leiden tot prijsstijging waardoor bepaalde doelgroepen zich sommige producten niet meer kunnen veroorloven. Cradle to cradle en grootschalige revisie zijn onderdeel van een circulair systeem van materiaalgebruik.

Markus Ziels licht de circulaire economie toe met een helder voorbeeld. Bekijk ’narrated slide’ bij McKinsey & Company.

Nu de duurzaamheidsdoctrine enige vat krijgt in de bedrijven en organisaties (al is het jammer genoeg vaak slechts window dressing) zou onderwijs en opleidingen dit soort inzichten meer structureler moeten opnemen in de curricula. Specifiek met focus op de maakindustrie.Je ziet meteen al invalshoeken voor bedrijfseconomie, marketing, sales, ontwerp, productie, onderhoud, inkoop…