BIG DATA en de impact in onderwijs

Volgens de hype cycle van bureau Gartner zal de echte impact van Big Data over een jaar of vier losbarsten. Alle systemen waarmee we ons actief of passief omringen en die online gekoppeld zijn, gaan enorme hoeveelheden data genereren die slim gebruikt kunnen worden. Zijn we voldoende slim om dat te benutten? Wat moeten we leren? Wat kunnen we nu al doen in onderwijs?

Big Data in onderwijs en wetenschap. Inventarisatie en essays’ is een verkenning door Dialogic van het gebruik en de impact van big data in het onderwijs en de wetenschap. Het rapport is opgesteld als inspiratie voor beleid in opdracht van OCW.

BIG DATA, opgepast voor fouten!

Big data analyse als geweldig hulpmiddel voor student en organisatie bij het (online) leren wordt in steeds meer onderwijsondersteunende systemen ingebouwd. Beter verklaren, voorspellen en dus besluiten nemen! Big Data gaan veel facetten van ons leven bepalen. Toch schuurt er hier en daar wat: de kans op soms pijnlijk, onrechtvaardige vertekening in de resultaten.

Machine learning researcher Hanna Wallach maant tot voorzichtigheid en zorgvuldigheid. Ook de video over The Human Face of Big Data en het gelijknamige boek sluiten hier bij aan.

Lees in dit kader ook het ‘verslag’ van het Online Educa debat over Learning Analytics door Wilfred Rubens

Innovation barometer

Innovation Barometer 2014IDEAS-lab werkt met General Electric financiën, maar dat betekent niet dat ze niet verder dan hun eigen business kijken.

In hun Innovationbarometer wil men de effecten van (ontwrichtende) ontwikkelingen vertalen naar businessmodellen. Jaarlijks komt er een stand-van-zaken-rapportage. Een en ander heeft gevolgen voor de manier en voor wat we het toekomstig arbeidspotentieel opleiden. De strijd om talent en ideeën staat in 2014 volop in de aandacht.

Big data en ondernemen

Met onze sociale media, digitale processturing en de meetsensoren die we in allerlei apparaten stoppen worden gigantisch veel data opgeleverd. Daar moet je slimme dingen mee doen …. anderen doen dat al!Trendwatcher Sander Duivenstein legt in deze video begrijpelijk uit wat big data is en waarom het van belang is voor ondernemers. Omdat we allemaal ondernemender moeten worden gaat het voor iedereen belangrijk worden.

Onderwijs kan het meeste profijt hebben van open big data

Bron: McKinsey
Bron: McKinsey

McKinsey zet de onderwijssector aan de top van een grafiek, die toont welke sectoren geld kunnen verdienen/besparen door slim gebruik van open big data.

Gezien veel andere sectoren ook behoorlijk scoren zou datakundigheid ook een belangrijke competentie moeten zijn binnen veel beroepen in die sectoren.