Tien technologieën die ons leven kunnen veranderen

De 21ste eeuwse vaardigheden onderhouden impliceert zelf de vinger aan de pols houden ten aanzien van ontwikkelingen in onze omgeving. Technologie is daarbij vaak een change driver! Kent u de European Parliamentary Research Service al? Voor de zekerheid wijzen wij u op dit rapport van EPRS waarin 10 technologische ontwikkelingen worden geanalyseerd en wordt geïllustreerd hoe deze grote invloed gaan hebben op ons leven en wat dit betekent voor beleidsmakers. Voor onderwijs en training is het hoofdstuk MOOCs natuurlijk erg interessant.

Aankondiging LRN21 bijeenkomst: How do you MOOC it?

How do you MOOC it?aanmelden

Terecht zijn er velen die zich zorgen maken over de kwaliteit van het onderwijs. Dat gaat dan meestal over de effectiviteit, de leerwinst bij de student en wat minder over de effectiviteit van de operationele processen aan de kant van de aanbieder van onderwijs. Maar zeker in tijden van bezuinigingen komt ook de efficiëntie sterker in beeld. Technologie bracht grote beloftes op het gebied van effectiviteit (personalisatie, maatwerk, enz.) en efficiëntie (schaalvoordeel, just in time, enz.) en daar is veel in geïnvesteerd.  Maar intussen blijkt die technologie helaas te vaak als substituut voor analoge werkwijzen ingezet te worden, met als resultaat nauwelijks voordeel voor de lerende en een kostenverhoging voor de aanbieder.

Maar ‘flipping the classroom en de doorbraak van MOOCs (Massive Open Online Courses) geven toch weer hoop. U bent daar ook al mee bezig of heeft ter gelegenheid van het nieuwe jaar voornemens bedacht?

Hoe dan ook, MOOCs hebben flink de aandacht, ook van de minister van OC&W. Hoe ontwikkelt u een goede MOOC? Hoe open moet een MOOC zijn, of moet die blenden met face to face onderwijs? Hoe  implementeert u? Hoe evalueert u? Hoe behaalt u return on investment? Wat is good practice? U vult maar aan …

How do you MOOC it? is de vraag!

Ervaring met MOOCs en argumentatie over doelen, effectiviteit en efficiëntie worden u ten deel bij de eerstkomende netwerkbijeenkomst van LRN21.

Op het programma staan expertbijdragen van de TU Delft (Janine Kiers) en van MOOCfactory (François Walgering) die we graag aangevuld of gepareerd zien door uw vragen of eigen ervaringen.

How do you MOOC it?
Dinsdag 3 februari 2015
15.00 – 18.00 uur
School voor de Toekomst, ’s-Hertogenbosch

aanmelden

Aankondiging LRN21 bijeenkomst: How do you MOOC it?

How do you MOOC it?aanmelden

Terecht zijn er velen die zich zorgen maken over de kwaliteit van het onderwijs. Dat gaat dan meestal over de effectiviteit, de leerwinst bij de student en wat minder over de effectiviteit van de operationele processen aan de kant van de aanbieder van onderwijs. Maar zeker in tijden van bezuinigingen komt ook de efficiëntie sterker in beeld. Technologie bracht grote beloftes op het gebied van effectiviteit (personalisatie, maatwerk, enz.) en efficiëntie (schaalvoordeel, just in time, enz.) en daar is veel in geïnvesteerd.  Maar intussen blijkt die technologie helaas te vaak als substituut voor analoge werkwijzen ingezet te worden, met als resultaat nauwelijks voordeel voor de lerende en een kostenverhoging voor de aanbieder.

Maar ‘flipping the classroom en de doorbraak van MOOCs (Massive Open Online Courses) geven toch weer hoop. U bent daar ook al mee bezig of heeft ter gelegenheid van het nieuwe jaar voornemens bedacht?

Hoe dan ook, MOOCs hebben flink de aandacht, ook van de minister van OC&W. Hoe ontwikkelt u een goede MOOC? Hoe open moet een MOOC zijn, of moet die blenden met face to face onderwijs? Hoe  implementeert u? Hoe evalueert u? Hoe behaalt u return on investment? Wat is good practice? U vult maar aan …

How do you MOOC it? is de vraag!

Ervaring met MOOCs en argumentatie over doelen, effectiviteit en efficiëntie worden u ten deel bij de eerstkomende netwerkbijeenkomst van LRN21.

Op het programma staan expertbijdragen van de TU Delft (Janine Kiers) en van MOOCfactory (François Walgering) die we graag aangevuld of gepareerd zien door uw vragen of eigen ervaringen.

How do you MOOC it?
Dinsdag 3 februari 2015
15.00 – 18.00 uur
School voor de Toekomst, ’s-Hertogenbosch

aanmelden

Ideeën voor en over Nederland voor 2015

Wat een verrassende website, qua uiterlijk en inhoud: Nederland in ideeën.

De site biedt 93 denkers, wetenschappers, politici, kunstenaars met een zekere bekendheid die hun kijk geven op 2015, vaak vanuit hun eigen vakgebied. Op de site klikt u op de naam van betreffende om zijn/haar visie/advies tot u te nemen. Alle bijdragen zijn ook in een boek vervat. Veel inspiratie voor vorming van ons wereldbeeld en ambities.

Ruilen, lachen of huilen? Barteren!

AirBnB, Uber-taxi zijn voorbeelden van verstoringen van bestaande marktmodellen. Al langer wordt ook de rol van geld als transactiemedium aangetast of omzeild. Denk aan kropje sla voor de buurvrouw en een eitje er voor terug. of het ruilen van jurken tussen vriendinnen. Maar het kan natuurlijk ook grootschaliger: bijvoorbeeld noppes. En wat te denken van de bitcoin als virtuele munt? Al deze zaken lijken de fiscus bot te laten vangen. De laatste tijd komen er onder invloed van de digitale media geavanceerdere varianten bij zoals Barteren en Swiching.

Bij JungleMinds lees je er een artikel over.

In tijden waarin de (volle) banen niet vanzelfsprekend zijn en inkomsten onder druk staan kan de burger zijn overtollige spullen niet alleen maar op marktplaats kwijt, maar kan hij het ruilen tegen ander spullen of diensten. Ook op Facebook zie regelmatig aanbod als ruil voor een product of dienst van een ander.
Als de nieuwe ruilhandel doorzet zal het de rol van geld en de tussenhandel (winkels) verder aantasten. welke adders zitten er in? Denk aan consumentenrecht, veiligheid, fiscaliteit, beunhazerij, etc. Welke talenten (of overtollig bezit) kun je vermarkten en hoe etaleer je dit het best? Plek in onderwijs?

Werken in de fabriek van de toekomst

FraunhoferHet Duitse Fraunhofer instituut heeft een visie op de fabriek van de toekomst ontwikkeld. De drie componenten van de visie: Efficiënt gebruik van grondstoffen, Energie zuinig toepassen en Werkgelegenheid op een nieuwe manier invullen. De fabriekswerknemer, die zeer geavanceerde fabricagetechnieken moet begeleiden, leert/oefent in een virtual reality omgeving. (video start na de promo)