Staat het Techniekpact wel stevig?

De Verenigde Staten gingen ons voor in allerlei ontwikkelingen, zo ook met een dreigend tekort aan technish opgeleid arbeidspotentieel. Het  groots opgezette STEM-programma (Science, Technology, Engineering and Math) moet daar soelaas in brengen. Net op het moment dat wij in Nederland eindelijk het Techniekpact op het onderwijs loslaten, rijzen er twijfels in de VS rond de onderbouwing van het tekort.

De IEEE-organisatie is bekend van onder andere enkele belangrijke standaarden voor internet. Ze houden zich met veel meer onderwerpen bezig. Op hun website staat het artikel The STEM Crisis Is a Myth waarin nuance betracht wordt ten aanzien van het voorziene tekort. Passen die nuances ook bij ons?

Superdiversiteit

Ons land, en met name de stad, verandert in rap tempo in een samenleving waarin de ‘autochtone’ cultuur tot de minderheid behoort. In een recente publicatie van professor Maurice Crul (e.a.) wordt een nieuwe visie verwoord ten aanzien van kansen en zorgpunten rond deze ontwikkeling. Professor Maurice Crul werkt bij de Vrije Universiteit met als leerstoelopdracht Onderwijs en Diversiteit en bij de Erasmus Universiteit aan het ELITES project.

Deze fraaie publicatie is gratis te downloaden.

Nog meer zicht op de culturele smeltkroes krijgt u op de LRN21-bijeenkomst van 8 oktober a.s.: WWW:WereldWijsWerken