Creative Classrooms Framework

Grote Europese onderwijs-innovatieprojecten krijgen vaak de kritiek dat ze te lang duren, waardoor de beoogde innovatie al achterhaald is op moment van oplevering. Ook de afvlakking door compromissen tussen de samenwerkenden die onderling verschillen in cultuur, middelen en ontwikkelingsstadium is een probleem. Na twee á drie jaar ploeteren vaststellen dat de rol van de docent onder invloed van ICT verandert en dat sociale media de klas in sluipen is wel sneu, als de conciërge dat twee jaar terug ook al opmerkte tijdens een borrel.

ccr

Ook op de centraal uitgevoerde onderzoeken van de EU valt ook wel wat af te dingen (althans in de wandelgangen). Toch zijn de project- en onderzoekspublicaties een bron van good practices en interessante modellen om uw eigen innovatie-inspanning op te projecteren. Wat denkt u van Up-Scaling Creative Classrooms in Europe? Beleidsaanbevelingen: Mainstreaming ICT-enabled Innovation in Education and Training in Europe.

Het Creative Classroom Framework werd ook erg verhelderend toegepast in het Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition (pg 2). Het Horizon Report is een must-read tijdens uw (zomer)vakantie.

Ons einde nabij? Autonome wapens rukken op!

Op 27 juli jl. werd het embargo van Autonomous Weapons: an Open Letter from AI & Robotics Researchers opgeheven.

Heel veel wetenschappers, onderzoekers en andere deskundigen maken zich grote zorgen over de gevaren die het voortbestaan van de mensheid bedreigen door de snelle opkomst van autonome wapens. Men vraagt nu om een verbod op de ontwikkeling en productie daarvan.

U kunt zelf ook meetekenen op de site van het Institute for life.

Chef Watson: Ready to do some cognitive cooking?

Big data en kunstmatige intelligentie gaan ons leven en leren drastisch veranderen. De Watson supercomputer van IBM wordt al volop ingezet in de gezondheidszorg (o.a. kankerdetectie), maar nu is de culinaire toepassing Chef Watson in beta ook al aan de gang: Log in met Facebook of een IBM-account.

Het systeem combineert de chemische samenstelling van de ingrediënten met bekende smaak- en geur-voorkeuren. U kunt kiezen voor een klassiek recept of een spectaculaire verassing en alles daartussenin. Heel lekker of niet? Watson leert graag en verwacht een reactie. Voorlopig zit er in de disclaimer bij dat Watson niet de garantie biedt voor een absoluut smaakvol recept.

Maar als (a.s.) restaurantuitbater zou je de volgende menukaart hiermee kunnen samenstellen en de vereiste capaciteiten die hierbij horen vervolgens de personeelskeuze laten bepalen. Zoveel product- en proceskennis en combinatie-creativiteit kan men niet in een opleiding stoppen. Voor horecaopleiders een prachtige taak om studenten te leren Chef Watson te gebruiken.

De komende jaren mogen we verwachten dat computers meer sensorische capaciteit krijgen. U zult bijvoorbeeld de geur van het voor u gecreëerde recept via de smartphone kunnen ruiken (proeven door het scherm te likken lijkt vooralsnog niet hygienisch).

Van voorspellingen naar handvatten voor beleid: technologische innovaties ontwrichten

Het gaat wat beter in de economie, hoera! .. maar niet voor iedereen. Technologische vernieuwing is een belangrijke drijfveer voor de opleving. Het betekent nieuwe banen vooral in de hightech, maar veel low-&-old-techwerknemers (vaak 40+) zullen zonder adequate nascholing op 21ste eeuwse vaardigheden buiten de boot gaan vallen.

Het ING Economisch Bureau bracht de studie Hightech meets business uit. De economische gevolgen van technologische vernieuwing voor sectoren, organisaties en mensen komen aan de orde.

BIG DATA en de impact in onderwijs

Volgens de hype cycle van bureau Gartner zal de echte impact van Big Data over een jaar of vier losbarsten. Alle systemen waarmee we ons actief of passief omringen en die online gekoppeld zijn, gaan enorme hoeveelheden data genereren die slim gebruikt kunnen worden. Zijn we voldoende slim om dat te benutten? Wat moeten we leren? Wat kunnen we nu al doen in onderwijs?

Big Data in onderwijs en wetenschap. Inventarisatie en essays’ is een verkenning door Dialogic van het gebruik en de impact van big data in het onderwijs en de wetenschap. Het rapport is opgesteld als inspiratie voor beleid in opdracht van OCW.

Tijd voor Cognitieve Flexibiliteit

‘Vroeger’ was kennis vaak duidelijk wat betreft inhoud en doel/toepassing. Men leerde iets en kon het daarna soms tot pensioen toepassen bij de dezelfde werkgever. Hoe anders is het in deze tijd! Veel kennis wordt getracht om over te dragen terwijl het waarom, de noodzaak van die kennis vaag blijft. En omdat de arbeidsmarkt erg in beweging is en er grote veranderingen zijn in taakinhoud en werkwijzen binnen beroepen, zal de toepassingscontext ook vaak een grijs gebeid zijn.

De Cognitive Flexibility Theory lijkt een goede kapstok te zijn om mensen te laten leren voor een dynamische arbeidsmarkt en complexe samenleving. eLearning Industry vat de theorie kort samen.

HCA, op naar 2025!

hcaEind juni is de gemeenschappelijke Human Capital Agenda uitgekomen. Afstemming van de plannen van de verschillende actoren zoals topsectoren en beroepsopleidingen is de rode draad.

De agenda zal de komende maanden (tot december) verder uitgewerkt worden tot concrete plannen. Op pagina 8 gaat het over leren en 21ste eeuwse vaardigheden. Deze laatste dienen bij voorkeur geïntegreerd aangeboden te worden, wat overeenkomt met de opvattingen van de SER (Leren in het funderend onderwijs van de toekomst).

Handig bij die plannenmakerij zijn ook de Cedefop-voorspellingen voor de arbeidsmarkt in Nederland tot 2015.

Niet spelen met de veiligheid … of toch wel!

safety-heroesIn opdracht van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft MADmultimedia een serious game ontwikkeld om de werkomgeving veiliger, gezonder en prettiger te maken.

U leert risico’s herkennen, ervaren en geschikte veiligheidsmaatregelen nemen. Er is keuze uit verschillende werksectoren. Uiteraard kunnen alleen maar generieke aspecten behandeld worden en is te hopen dat hierdoor ook de aandacht voor organisatie- of branche-specifieke items gewekt wordt.

Safety Heroes is geschikt voor alle (werkzame) leeftijden. Gratis te online te spelen op www.safetyheroes.nl of gratis te downloaden in de App store of de Google Play Store. Niet spelen met de veiligheid … of toch wel!

Is dit het bewijs voor online leren dat tot bekering leidt?

george-siemensIn onze contreien ook bekende Canadees George Siemens (connectivisme) heeft samen met twee collega’s een lijvig rapport geproduceerd over ‘distance, blended and online learning’. In deze meta-analyse staven zij een significante hogere effectscore bij ‘online leren’ t.o.v. ‘face to face’ leren. Als we dit combineren met de hogere omzetten in afgelopen jaar van E-Learning providers, dan kan de leerwereld er over enkele jaren heel anders uitzien… De studie geeft een goed overzicht van de stand van zaken in de varianten van online onderwijs, maar dat mag ook wel met een stevige financiering door de Bill en Melinda Gates Foundation.

Begrippenkader online onderwijs

Jargon, het bekt soms lekker, maar verstaan we wel hetzelfde? SURF heeft op haar website getracht wat duidelijkheid te scheppen door een aantal kernbegrippen rondom open en online onderwijs onder de loep te nemen (open content, blended learning, weblectures en repositories). Check het begrippenkader online onderwijs. U bent dan toch dichtbij… duik ook eens in het SURFprogramma Open en Online Onderwijs: naast wat algemene toelichting diverse interessante links!