Design thinking

Design thinking is één van de onderwerpen die op 18 juni a.s. centraal staan tijdens de LRN21 themabijeenkomst “Kansen keren!”. Het streeft een ‘human centered approach’ na bij het ontwerpen/ontwikkelen van producten en diensten.

Futurelab toont een item met vier fraaie regels.

4 golden rules of understanding humans:

  • People don’t know, what they don’t know. (To get it right, you’ll need to repeat this a few times while pausing deliberately at the comma!)
  • People don’t do what they say, or say what they do.
  • People know what they dislike, but often can’t articulate what they like.
  • People often can’t distinguish between their wants from needs, as well as why they need it in the first place.

Doorvragen dus en scherp analyseren! Hoe doen we dit bij opleiden?

Innovute!

Onderwijs goeroe John Moravec heeft met veel Nederlandse input een fraaie publicatie gebaard. Hij stelt hard dat de huidige onderwijssystemen niet berekend zijn leerlingen voor te bereiden op een ongewisse dynamisch toekomst. De voorbeelden in het boek wijzen vooral op Primair Onderwijs, maar best door te trekken naar het vervolg. Innovute (innovation +revolution)!

Sneek peek de preview uitgave van ‘Knowmad society’:
http://www.knowmadsociety.com/KnowmadSociety.pdf

De noodzakelijke competenties van de Knowmads zijn goed vergelijkbaar met de tien competenties van LRN21.

Learning analytics: Pas over vijftien jaar?

Learning analytics betreft het “verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving ten behoeve van het begrijpen en verbeteren van het onderwijs en de omgeving waarin dit onderwijs plaatsvindt” (SolAR, 2011). Bureau Gartner: het duurt nog 15 jaar voordat learning analytics goed van de grond komt. Lees het verslag van Erik Woning (Kennisnet) over de recente LAK13-conferentie in Leuven.

Bron: Kennisnet

Big Data

bigdataNaast de gigantische hoeveelheden data die in traditionele databases opgeslagen zijn, komt er de laatste tijd een groeiende tsunami aan gegevens bij door de sporen die we nalaten met onze smartphones, onze zoek-items in Google, de registratie door videocams, de sensoren in allerlei apparaten en andere spullen die gekoppeld zijn aan internet. De data zijn niet altijd veilig in een wereld met toenemende cybercriminaliteit. We zullen bewuster om moeten gaan met de datasporen en onderzoeken hoe we met subtiele zoekalgoritmen betere diensten en ervaringen kunnen realiseren. Denk ook aan learning analytics.

Het artikel in de link bevat een fraaie infographic van Cisco m.b.t. de stand van zaken in Big Data: http://www.dutchcowboys.nl/online/28011

Leren kun je overal

Intermediair biedt zijn lezers informatie (kennis) over arbeidsmarkt en daarmee samenhangende ontwikkelingen naast kansen (vacatures) op die arbeidsmarkt. Is het dan vreemd als Intermediair ook de competentie-ontwikkeling van haar doelgroep wil bedienen? Binnenkort kun je gratis kennismaken maken met hun online opleidingsaanbod in samenwerking met Crowdale.

Meer informatie op de site van Intermediar.nl

Kansen keren!

Nieuwe LRN21 themabijeenkomst op dinsdag 18 juni a.s. staat in het teken van kansen en nieuwe mogelijkheden om de crisis te lijf te gaan. Om het kort en bondig te formuleren: Anticipeer op digitale technologie en ga aan de slag met ontwerpmatig innoveren! Ga in discussie met gastsprekers van gerenommeerde bedrijven en instellingen.

De vooraankondiging kunt u bekijken via deze aankondigingsflyer.