Hybride denken

Zoogdierhersenen hebben zich in miljoenen jaren ontwikkeld tot het huidige niveau, met de neocortex als pareltje voor de menselijke soort. ’sWerelds meest beroemdeFuturist Ray Kuzweil geeft in deze TED-talk zijn visie op de verdere ontwikkeling van ons denken met behulp van de technologie. Nanobots in uw hersenschors die koppelen met intelligentie in de cloud en zorgen voor een ’brain power boost’. Het is moeilijk om voor te stellen wat dit allemaal gaat betekenen voor het dagelijkse leven. Het zal voor velen een adaptatie-slag worden en al binnen één generatie volgens Kurzweil.

Innovation barometer

Innovation Barometer 2014IDEAS-lab werkt met General Electric financiën, maar dat betekent niet dat ze niet verder dan hun eigen business kijken.

In hun Innovationbarometer wil men de effecten van (ontwrichtende) ontwikkelingen vertalen naar businessmodellen. Jaarlijks komt er een stand-van-zaken-rapportage. Een en ander heeft gevolgen voor de manier en voor wat we het toekomstig arbeidspotentieel opleiden. De strijd om talent en ideeën staat in 2014 volop in de aandacht.

FuturICT

FutureICT

FuturICT is een EU project onder het FET Flagship-programma (7de Framework). Het beoogt nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen om onze ‘verknoopte’ wereld te onderzoeken, begrijpen en te beheren. Het project gaat nieuwe ICT opleveren die sociaal adaptief en sociaal interactief zal zijn en het collectieve bewustzijn een ruggengraat verschaft.

Het klinkt allemaal nog wazig, maar de fraaie projectsamenvatting geeft wat meer duidelijkheid over de uitdaging die het indrukwekkende projectconsortium zich stelt.

Made w/ Code

LRN21 heeft regelmatig posts over ’coding’ geplaatst en we stellen vast dat er steeds meer aandacht voor komt, maar dat er nog weinig implementatie volgt. Onze technologische omgeving brengt geavanceerd maak-gereedschap heel dichtbij en steeds meer beroepen vergen inzicht en kennis van ontwerp-principes en algoritmen.

Om jongeren, dit geval meisjes, te enthousiasmeren heet Google het project Made w/ Code gelanceerd. Het wordt ondersteund door belangrijke partijen zoals MIT Media Lab. De website bevat onder andere zeer fraaie filmpjes over nut en noodzaak van coding en ideeën voor maakprojectjes. Helaas is het leuke armbandje (dat gratis door de Amerikaanse tak van ons Nederlandse Shapeways wordt ge-3D-print) slechts in de USA te ontvangen.

Visible Learning met professor John Hattie

John Hattie is bekend van het grootste onderwijsonderzoek ooit verricht naar wat werkt in het onderwijs. Op 13 en 14 november 2014 organiseren Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies het congres Visible Learning met professor John Hattie. Er wordt o.a. gesproken over wat het verschil maakt voor het leren van leerlingen, én hoe u deze informatie kunt toepassen in uw school en hoe u de impact van uw verschillende interventies in beeld kunt brengen. Het congres is in combinatie met een Masterclass te volgen. Voor meer informatie: http://www.lerenzichtbaarmaken.nl/congres

Organisaties moeten op het juiste moment over de juiste expertise kunnen beschikken

Randstad-bureau Yacht maakt zich zorgen over de mismatch op de arbeidsmarkt. Organisaties hebben te weinig toekomstvisie en de regelgeving (ontslagrecht) is belemmerend. Van de ondervraagde managers heeft 82% niet de juiste mensen in dienst! Lees meer bij Yacht.
Interessant is de opmerking dat er ook vaak niet de juiste managers bij organisaties zitten. Velen blijken niet in staat de noodzaak van toekomstgerichte competenties over te brengen.