Chantal Huinder

chantal-huinderSinds 4 jaar is Chantal Huinder project- en accountmanager bij STOOF. Zij heeft een groot aantal projecten in haar portefeuille. Ook is zij verantwoordelijk voor het relatiebeheer en advies naar flexorganisaties om het opleidingsbeleid van flexkrachten te stimuleren. De mix tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en commercie tezamen met enthousiasmeren, vormen samen de rode draad in haar diverse functies. Waaronder landelijk adviseur opleidingen en subsidies flex Tempo-Team en het opzetten en uitvoeren van het PR en marketing beleid van Lush (een duurzame internationale cosmetica keten).

Het belang van soft skills op de (flexibele) arbeidsmarkt
Chantal deelt met u de uitkomsten van een internationaal onderzoek over het belang van human (soft) skills op de toekomstige werkvloer voor jongeren. Het onderzoek is gehouden door KU Leuven in samenwerking met STOOF en vier Europese scholingsfondsen in het kader van Jeugdwerkloosheid Erasmus+. Ook deelt STOOF haar andere lessons learned ten aanzien van het belang van soft skills op de flexibele arbeidsmarkt. Een aantal stellingen nodigt uit tot discussie.