Voordelen van gamification in eLearning

eLearning Industry meent dat er nogal wat terughoudendheid bestaat om gamification toe te passen in eLearning. Met enkele statistische beweringen en het vaak misbruikte piramide-model van Edgar Dale komt men tot een top zes voordelen van Gamification in eLearning. Dus doen, zouden wij zeggen. Op de website staan diverse links naar verwante aspecten van dit thema. Schrijfster Asha Pandey komt overigens eind dit jaar met een boek over gamification en eLearning. Daar hoeft u natuurlijk niet op te wachten: neem maar eens een duik in Mission Start.

Nootropica, slik je slim!

De druk om te presteren ligt zo hoog in Silicon Valley (en natuurlijk ook in vele anderen plaatsen) dat mensen naar allerlei hulpmiddelen grijpen om over die hoge lat te geraken: Smart drugs en met name nootropica. Menigeen neemt tot tien of meer pilletjes als ontbijt! Nootropica is een verzamelnaam van farmaceutische mengsels van natuurlijke of synthetisch herkomst die het leervermogen kunnen bevorderen door betere concentratie, hogere alertheid, beter onthouden, langer uithoudingsvermogen, enzovoort.

Bij ons verkeren veel van die spullen vaak in de taboesfeer of zijn niet toegelaten op de markt. Bekend zijn de ADHd-medicijnen die studenten (voor examens) slikken (en de party-drugs voor het feesten daarna). In de USA zit Modafinil bijna vanzelfsprekend in de ‘boekentas’. Maar visolie-capsules, Monster- en Red Bull-drankjes, wij doen er ook aan mee!

Is dit cognitieve doping? Oneerlijk voordeel? Mag lang extra oefenen/trainen wel? Psychologische begeleiding voor het examen (soft-hypnose)?

Klik eens naar de CNN-reportage over ondernemer Dave Asprey of in The Guardian.

Genoeg stof voor discussie, eventueel na deze links:
http://www.bengreenfieldfitness.com/2014/11/smart-drugs-vs-nootropics/http://www.nootrofit.nl/nl/nootropica/
http://nootriment.com/nl/modafinil-for-studying/

Of toch liever een hoofdtooi met elektroden?

Wie is de creatiefste?

Het Canadese Martin Prosperity Institute (met bekende partners als Don Tapscott en Richard Florida) van de universiteit van Toronto gaat ervan uit dat creativiteit voor economische ontwikkeling gebaat wordt door de 3 T’s (Technology, Tolerance, Talent). Ze hebben 139 landen de maat genomen en op een rij gezet in de Global Creativity Index 2015. Australië staat bovenaan!
En Nederland? Op plaats 10!

Terugblik LRN21 bijeenkomst Leren voor de robotsamenleving

Prikkelende toekomstperspectieven kwamen aan bod in School voor de Toekomst, afgelopen dinsdag 13 oktober jl. Het netwerk LRN21 presenteerde vier gastsprekers, ieder expert op zijn of haar terrein, om de aanwezigen uit het onderwijsveld en bedrijfsleven mee te nemen ‘back to the future’.

Henk-Jan Willem Bouman (Fountainheads, zie foto) sprak onder andere over singulariteit: het moment (zo rond 2035) dat kunstmatige intelligentie de rekenkracht van alle mensen op onze planeet zal overstijgen. Wordt de mensheid weggevaagd, of gaan we juist profiteren van onze toekomstige super computers? Bouman denkt dat dit laatste zal gebeuren en het onderwijs te maken zal krijgen met zogenaamde ‘nano degrees’: de kleinst mogelijke leermodules die je flexibel kunt stapelen en kunt inruilen tegen een (deel)kwalificatie… of zelfs een baan.

Maartje de Graaf (Universiteit Twente) vertelde over haar onderzoek naar interactie tussen robots en mensen. Er komen, hoe dan ook, steeds meer robots. Straks ook op kantoor en bij mensen thuis. Hoe wij robots percipiëren en hoe wij willen dat zij er bijvoorbeeld uit komen te zien blijkt sterk af te hangen van de functionaliteit: Een robot in de vorm van een huisdier om je gezelschap te houden of een robot in de vorm van een mens om je te assisteren tijdens het werk.

Tot slot namen Dymphy Kees (Arcus College) en Cor Laming (LOOV) ons mee terug naar het nu, waar in Limburg een hele mooie samenwerking is opgezet tussen het Arcus College en Nedcar, om studenten in een zeer sterke bedrijfscontext op te leiden. Wat blijkt? Een match tussen de huidige kwalificatiedossiers en wat er vanuit het bedrijfsleven wordt gevraagd aan kennis, vaardigheden en attitude kan heel goed gemaakt én verantwoord worden. Op het Koning Willem I College zien we dit trouwens al langer in hybride leeromgevingen.

Daarmee zijn de eerste stappen – door onderwijs en bedrijfsleven – gezet op weg naar de toekomst, die weliswaar onzeker en dynamisch is, maar de maatschappij ook nieuwe kansen biedt!

Nota bene: De presentaties staan op deze site.

Voorbereiden op M&M’s, … maar niet het snoepje!

m-mWe bevinden ons op de drempel van wat sommigen de derde industriële revolutie noemen. Het belangrijkste kenmerk hiervan is de groeiende verbinding -relatie zo u wilt – tussen mens en machine. Specifieker tussen ons intellect en kunstmatige intelligentie (Mind-Machine relationships). Bereiden we ons wel goed voor op deze ontwikkelingen, die veel van de bestaande sociale, economische, ecologische en waarschijnlijk ook politieke verhoudingen omver zullen werpen?

Op de site van het World Economic Forum troffen we een beschouwing hierover van Elie Chachoua aan. Het artikel is ook een goede context voor uw bezoek aan de LRN21-bijeenkomst dinsdag 13 oktober a.s. over Leren voor de Robotsamenleving! (aanmelden elders op deze site)

Jeremy Rifkin komt naar Nederland!

Visionair econoom Jeremy Rifkin heeft zijn lauweren al lang binnen, maar kan het niet laten om de wereld voor te bereiden op spectaculaire veranderingen. China, de EU, ons eigen Rotterdam en vele bedrijven en organisaties laten zich door hem adviseren.

Rifkin beweert dat de productiekosten van veel goederen en diensten tot nul gaan naderen en dat alles en iedereen door internet aan elkaar geknoopt zal zijn. Dan gaat menig verdienmodel over de kop! De ‘3e industriële revolutie’! Een heel andere economie en dus andere samenleving… “We haven’t seen anything yet”! Dat wilt u zien en horen: Inschrijven kan op http://www.smartcitiesevent.nl

Op 4 november a.s. spreekt hij dus in Mediaplaza te Utrecht. In het voorprogramma staan Fountainheads, onze Nederlandse wakkerschudders voor de toekomst. Fountainheads heeft deze maand als Rifkin-maand bestempeld, lees hun TrendChoice.

Maar van Fountainheads kunt u ook al leren en genieten op dinsdag 13 oktober a.s. tijdens de LRN21-bijeenkomst: Nieuwe collega’s, nieuwe buren, rrrROBOTSzzz! Leren voor de robotsamenleving.

Weten de Tweede Kamerleden er al van?

De reuring rond robotisering is niet alleen voorbehouden aan LRN21. Het maatschappelijk debat over de gevolgen voor maatschappij en arbeidsmarkt begint her en der los te komen. Allerlei instanties zijn druk bezig verdiepingen binnen het thema te maken vanuit hun eigen straatje. Ook de Tweede Kamer doet zijn best en organiseert hoorzittingen en heeft een bronnenverzameling aangelegd. Kijk maar mee: ze weten ervan!

Saaie leerkost? Met emotie opgelost!

Het ene oor in en meteen door het andere eruit! En maar vaak herhalen! Tja, leerstof is niet altijd even boeiend! Informatie opnemen, verwerken, opslaan en weer terughalen verloopt niet altijd effectief!

Saga Briggs heeft een interessante post geplaatst op het Australische Opencolleges. Algemeen bekend is dat er een stevige relatie bestaat tussen geheugen en emotie. In onderwijs en training zouden we dit effectiever kunnen toepassen. In het artikel doet Saga uit de doeken hoe een en ander werkt en haalt daarvoor diverse onderzoeksbevindingen aan. Op het eind geeft ze een vijftal handreikingen om de amygdala aan het werk te zetten bij (niet uitsluitend) saaie onderwerpen.