Computers vernietigen 50% van alle banen: don’t blame de crisis

Professor Economie Maarten Goos van de KU Leuven stelt de grote werkgelegenheids-disruptie aan de kaak: De helft van de huidige banen verdwijnen binnen 20 jaar! Het gaat wel over Vlaanderen, maar erg veel verschil met Nederland zal er niet zijn. Maar ook de robosapiens doen mee: ‘We staan voor de grootste omwenteling van de arbeidsmarkt sinds 1800 en niemand is voorbereid’, een artikel over een publicatie in The Economist. Gaat ons aanpassingsvermogen te traag? Of geloven we het (nog) niet?

Onderwijs kan het meeste profijt hebben van open big data

Bron: McKinsey
Bron: McKinsey

McKinsey zet de onderwijssector aan de top van een grafiek, die toont welke sectoren geld kunnen verdienen/besparen door slim gebruik van open big data.

Gezien veel andere sectoren ook behoorlijk scoren zou datakundigheid ook een belangrijke competentie moeten zijn binnen veel beroepen in die sectoren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

We moeten met zijn allen ondernemender, innovatiever worden en slim kansen benutten. Maar de wereld is zeer complex: wetten, rechten, regels, conventies. Internationale verschillen. De overheid gaat (eindelijk) degenen die hun ondernemendheid willen exploiteren beter ondersteunen met subsidie-advies, duurzaamheidstips, actualiteit en handige tools: www.rvo.nl

Vlaanderen volgt Groot Britannië met ’coding’ vanaf 5 jaar

logo_boek_softwareJong leren denken als een computer, of op zijn minst mee kunnen denken met de computer, wordt in de USA en het UK gewoon ingevoerd in het lager onderwijs en wordt vervolgt in alle verdere studies.

Waarom is het populaire programmeertaaltje LOGO (schildpadje als cursor) uit de jaren tachtig toch verdwenen?

LRN21 is er van overtuigd dat veel mensen in meerdere disciplines, na elkaar of gelijktijdig, terechtkomen. In nagenoeg alle situaties zullen zij met informatiesystemen moeten werken, actief en passief. Daar kun je beter al jong mee beginnen, zeker als je de snelle ontwikkeling nog probeert bij te houden. Als apart vak, of goed geïntegreerd en afgestemd binnen andere vakken, of een mix.

Lees hoe het in het Verenigd Koninkrijk (in het kader van STEM) gaat gebeuren hier en wat onze zuiderburen van plan zijn hier.

De KNAW bracht eind 2012 een advies uit om digitale geletterdheid een plek te geven in het Nederlandse voortgezet onderwijs, maar hoe ver staat het daarmee? (onze buurlanden willen in elk geval veel vroeger starten)

Onlangs heeft Staatssecretaris Dekker hierop gereageerd. Lees hier zijn brief.

Oud genoeg voor een creatieve piek?

Philip Hans Frances
Philip Hans Frances
Philip Hans Frances, hoogleraar Econometrie aan de Erasmus School of Economics heeft onderzocht op welke leeftijd genieën hun meest creatieve piek hebben. Het onderzoek betreft werken van bekende grote, inmiddels gestorven, kunstenaars (hier te interpreteren als die kunstwerken waarvoor de hoogste bedragen betaald worden). Dit levert een merkwaardige vaststelling op: de meest creatieve piek ligt op 2/3 van de bereikte leeftijd van de kunstenaar.

Het piekmoment op 2/3 (0,6198 van het leven) lijkt verdacht veel op de gulden snede verhouding.

Als deze creatieve piek ook voor andere disciplines geldt, dan zou je hier wijsheid uit kunnen trekken voor leeftijdssamenstelling van teams of voor motivatie van studenten: ”je bent nog jong, jouw tijd komt nog”.

Maar als je nog leeft en je creëert iets geweldigs op 28-jarige leeftijd en daarmee steenrijk wordt, sterf je rond je 42-ste!

Door wie, hoe en wanneer wordt vastgesteld dat iets een topmeesterwerk is? Tijdens zijn leven, en vlak erna was een van Gogh niks waard (werd over het algemeen niet als hoogstaande kunst beschouwd), maar door de ontwikkeling van de beeldende smaak, kunstpausen en prijs-opdrijvende kunstmarktmechanismen rekenen we hem heden tot de groten. Het had misschien ook anders kunnen lopen.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10400419.2013.843912#.Us5-snkcF2B

Data mining, big data, ze kunnen ons toch verassende feiten leveren! Nu er nog een creatieve toepassing van maken (pas op GEEN topwerk als je nog jong bent!)

Meer productiviteit met games op het werk

Een artikel over vier belangrijke vragen die je eerst moet stellen om succesvolle gamification te ontwerpen. Starbucks en de scouting in de VS worden aangehaald als succesvolle cases. http://elearningindustry.com/how-e-learning-games-translate-into-real-world-success

Deze vragen zijn overigens ook geschikt en van belang voor gamification in het onderwijs.