Wouter van den Berg

wouter-van-den-bergDr. Wouter van den Berg behaalde zijn Master Bedrijfseconomie (cum laude) en zijn Master in Neurowetenschappen (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna promoveerde hij op het snijvlak van deze twee domeinen, waar hij onderzoek deed naar de invloed van de biologie van ons brein op het gedrag van professionals. Hierbij maakte hij gebruik van DNA-onderzoek, hormoon analyses, breinscans en gedragsstudies, bij zowel mensen als muizen. Als Scientific Explorer van BrainCompass helpt hij professionals het maximale uit zichzelf te halen door de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van het brein te vertalen naar state-of-the-art ontwikkelprogramma’s voor het individu en de organisatie als geheel.

Professional Empowerment with the brain in mind

We denken vaak dat we goed doordacht onze keuzes maken en ons rationeel gedragen. Dit blijkt echter vaker niet, dan wel het geval te zijn. Aan het merendeel van ons gedrag en de keuzes die we maken, liggen onbewuste processen ten grondslag. Met de opkomst van neurowetenschappen en inzichten vanuit de genetica en endocrinologie, is onze kennis over het onbewuste spectaculair toegenomen. Het blijkt dat de manier waarop wij ons gedragen grotendeels afhankelijk is van de manier waarop verschillende biologische systemen in ons brein zich hebben ontwikkeld. Dit noemen we onze biologische identiteit en inzicht hierin is cruciaal om te begrijpen waar je natuurlijke talenten en valkuilen vandaan komen, hoe deze in te zetten en/of er mee leren om te gaan.