Creatief en adaptief

Dit is de derde competentie van 21e eeuws leren.

Creatief en adaptiefFlexibele en creatief inspelen op veranderende situaties (situationele adaptie). Door verdergaande automatisering en uitbesteding van werk naar lagelonengebieden zal het opportuun aanpassingenvermogen steeds vaker op de proef worden gesteld. Flexibel inspelen op kansen binnen andere beroepsdomeinen geldt zowel voor functies met een hogere opleiding als voor laaggeschoold werk. Met name manifesteert zich dit al bijvoorbeeld bij zorgberoepen (voedsel- en persoons-verzorging). De vergrijzing is hier een bron van kansen. Ondernemerschap is voor alle werkers een gewenste eigenschap: exploitatie van eigen talenten.