Slaap en leren: leer slapen

De 24-uurs economie en sociale media zijn belangrijke verstoorders van ons slaapritme, onze slaapduur en slaapdiepte. Prestaties op het werk of op school lijden hieronder, maar ook onze fysieke en geestelijke gezondheid!

MT-magazine schenkt aandacht aan desastreuze gevolgen van slaapgebrek. Check ook de hyperlinks in dat artikel. Heel wat mensen kampen met slaapproblemen, sommigen af en toe en anderen chronisch. Eén op de vijf jongeren heeft wel eens last. Dat heeft gevolgen voor leermotivatie en leerprestaties. Slaapverwekkende lessen lijken geen oplossing hiervoor!

De Psycholoog geeft ook wat inzicht en tips. Of neem het onderzoek bij adolescenten in Frontiers. Bij Leraar24 vinden we interessante informatie over de invloed van slapen en bewegen op cognitieve prestaties bij leerlingen. Recent onderzoek naar slaapgedrag bij studenten door NWSO toont bijvoorbeeld aan dat het korte termijn geheugen geen last heeft van slaapgebrek. Wist u dat? Kijk voor wat nuance ook bij Wikipedia.

Competente medewerkers: Snooze? Learn or lose!

Op de site van Mejudice geven economen Fabian Dekker en Ferry Koster een geruststellend beeld ten aanzien van de skills mismatch in Nederland. Mismatches op de arbeidsmarkt: tussen hype en realiteit.

Het valt allemaal best mee en zowel werknemers als werkgevers verwachten hier en daar wat mineure toekomstige fricties. Ze wijzen er op dat het beter is om de mismatch te onderscheiden in verticale (onder-/overscholing), horizontale (kennis en vaardigheden niet goed afgestemd qua inhoud bij bepaalde baan), regionale, kenniserosie (kennis/vaardigheid is verouderd) oorzaken. De auteurs zien vooral toekomstige krapte in ambachtelijke beroepsvelden.

We kunnen dus rustig verder dommelen, of we worstelen ons door de door de oratie van een nieuwe Nijenrode prof, die met name bedrijfsopleidingen in zijn opdracht heeft.

De ontwikkeling van medewerkers in organisaties en bedrijven is gericht op het functioneren van nu en niet op dat van de toekomst. Als daar geen ommezwaai in komt, klopt er een probleem aan de deur! Arbeid wordt in toenemende mate anders ingericht en er zijn voor de meeste banen nieuwe competenties nodig.

In Learn or lose geeft prof. dr. Nick van Dam (kersvers hoogleraar Corporate Learning and Development aan de Nyenrode Business Universiteit) een historisch beeld van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en het voorbereiden daarop. Daarna duikt hij in de toekomst. Nederland doet het niet slecht in vergelijkingen maar er doemen ongunstige perspectieven. En het kan beter als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen.

Ongeveer 80% Nederlandse werknemers heeft de afgelopen drie jaar geen cursus of andere nascholing gevolgd (mogelijk wel informeel wat opgestoken). Het specifieke percentage in risicogroepen ligt zelfs nog wat hoger! Het aantal 30+-ers dat een cursus volgt daalt al gestaag sinds 2011. Bedrijven en organisaties moeten meer investeren in scholingsbeleid, de budgetten voor hiervoor blijken deels onderbenut! Van Dam voorziet circa 10% formeel leren en 90 % informeel, maar dit laatste moet je ook organiseren, stimuleren en waarderen! Stimuleer het ontwikkelen van een groei-mindset waarbij gestreefd wordt naar IkIgai, de Japanse uitdrukking voor harmonie in passie, toewijding, roeping en skills.

Een oratie met vele facetten die niet alleen voor bedrijfsleidingen interessant zijn maar zeker ook voor initiële beroepsopleidingen. Werk aan de winkel, leerwerk!

Werkplekleren heeft meer rendement dan een cursus

ManagementTeam laat een HRM-specialist aan het woord over productiviteit en talentontwikkeling en -behoud. De werkplek verandert, de functie-inhoud verandert, werkwijzen veranderen (meer team- en projectwerk), dus moet er iets gebeuren bij het opleiden. De teamrollen van Belbin (of bij Belbin zelf) worden er bij gehaald en tussendoor wordt gemeld dat de onderkant van de arbeidspiramide aan het verdampen is door automatisering.

Maar het gaat toch wat beter met de werkgelegenheid, of is het maar een tijdelijke inhaalslag als reactie op de crisis? Bij verzekeraars en banken gaan de ontslaggolven gewoon door. In de media woedt een imago-verbetercampagne rond vmbo en mbo: we hebben die jongelui allemaal hard nodig op de arbeidsmarkt! Maar de praktijk vraagt praktijk(ervaring)! De toekomstscenario’s zijn over het algemeen niet gunstig voor de minder hoogopgeleiden. Hoe gaan we de arbeidsbehoefte voor alle categorieën lenigen? Heeft u al oplossingen scherp in het vizier?

De SER pleit in een advies aan OCW voor het versterken van de beroeps begeleidende leerweg. Werkplekleren wint bij bedrijfsleidingen ook steeds meer aan populariteit. Is dat in deze onrustige en onzekere tijden voldoende om iedereen te laten participeren in een breed maatschappelijk welvaren?

De beroepsopleidingenkolom is aan het wijzigen qua opbouw, vorm en inhoud. Wat bekent dat voor betrokkenen? Op 21 februari a.s. wil LRN21 met u over deze thematiek van gedachten wisselen tijdens de bijeenkomst ’Toerusten voor onrustige Toekomst; leren (en) werken in onzekere tijden’. Zie elders op deze site.

Educatieve technologies bij de neighbours

Raconteur, bekend als bijlage bij The Times en The Sunday Times, meldt dat de doorbraak van educatieve technologie voor de deur staat. Future of Learning kijkt naar de ontwikkeling van Edtech in het VK. Veel van de beschouwingen in het artikel passen zeker ook op onze opleidingen en trainingen. Interessant is o.a. de komst van een virtuele (kunstmatige intelligente) assistent voor de leraar kan deze laatste weer zijn expertise laten beoefenen i.p.v. een groot deel van de lestijd met triviale zaken bezig te zijn. Naast kunstmatige intelligentie is er aandacht voor gamification, learning analytics, stages en creativiteit komen aan bod.

42: een universiteit zonder docenten

Een (university)opleiding zonder docentbegeleiding en bovendien gratis! Dat biedt 42 (dat is de naam) in California een opleidingsinsituut met een Franse ‘vader’: Xavier Niel zit goed in de slappe was en biedt zo’n 1000 studenten per jaar lang een gratis opleiding in programmeren. Vooral gebaseerd op ‘peer tot peer’ en ‘poject based’ leren. Er bestaat veel interesse voor.

If You’re So Smart, Why Aren’t You Happy?

Gelukkig is LRN21 niet de enige club die af en toe het thema ‘geluk’ aanroert. Raj Raghunathan, marketing professor aan de UT McCombs School of Business te Austin, Texas, sprak onlangs in Amsterdam naar aanleiding van zijn boek If You’re So Smart, Why Aren’t You Happy?

Raj is een van de opkomende sterren aan het geluks-goeroe-firmament. Hoewel men af en toe een geitenwollensok-gevoel krijgt, onderbouwt hij veel beweringen met onderzoek. De gedrukte versie van zijn boek is nog alleen in de USA beschikbaar. Maar op zijn website staan interessante zaken. Een makkelijke keuze om zijn gedachtegoed te verkennen is een YouTube video van mei 2016. Het laatste kwartier geeft hij specifieke adviezen voor organisaties om de werknemers gelukken te laten voelen (… want gelukkige werknemers/leerlingen presteren beter!).

Cadeautje?

Bij Professioneel Begeleiden staat een inhoudsopgave en redactionele notitie bij De Nieuwe MESO 2016-4. Het is een kritische blik op de vernieuwingschaos in het onderwijs!

Overigens geeft Professioneel Begeleiden een aantal kerstcadeautjes weg: tot 8 januari 2017 mag u enkele artikelen gratis downloaden (eerst even een account aanmaken!) O.a. over gelukkige organisaties, professionele identiteit van de leraar en het meten van 21ste eeuwse vaardigheden.

Achterhaalde vaardigheden: wat lijkt wel toekomstbestendig?

Vaardigheden verliezen steeds sneller hun inzetbaarheid doordat werkmethoden veranderen, de technologie een deel van je taken overneemt of je op zoek moet naar een andere baan waar nieuwe vaardigheden vereist zijn.

ManagementTeam (MT) vat in een item samen waar de toekomstige medewerker aan moet voldoen: Soft skills zijn momenteel belangrijker dan vroeger: je moet snel nieuwe dingen kunnen leren, goed kunnen werken binnen wisselende en multi-culturele teams, flexibel staan t.o.v. veranderingen binnen de organisatie.

MT geeft een aantal adviezen voor werkgevers om draagvlak voor verandering te oliën. Natuurlijk moet je ook zelfstandig tekenen kunnen uitvoeren, ga je slim met je werktijd om, zijn je technologische vaardigheden op niveau (of verder) en ontwikkel je toewijding voor jouw aandeel in de organisatiedoelen.

Je herkent de thema’s van LRN21 van afgelopen jaar! Leren leren en ontwikkelen van nieuwsgierigheid dient al in de beroepsopleiding beoefend te worden.

Hive mind

Naarmate de veranderingen ons vaker en sneller verrassen dan we ons kunnen voorbereiden, wordt het gericht vooruitkijken naar de toekomst belangrijker bij het maken van (studie- en beroeps)keuzes.

Extrapoleren blijkt onvoldoende in tijden van disruptie en je eigen onderbuikgevoel…, tja en ook heel subjectief! Maar collectieve intuïtie die bewezen hoge scores haalt, dat zou wat zijn!
Onlangs hebben we een bericht geplaatst over inzet van collectieve intelligentie met behulp van UNU. Bij Futurism kwamen we een nieuw project op dit gebied tegen: Metaculus.

De wat somber aandoende website van Metaculus biedt een interessante benadering van collectieve intelligentie met behulp van internet. Vraagstellingen over de korte of middellange termijn kunnen door het volk gescoord worden. Respondenten die goed voorspeld hebben krijgen credits. Mensen met veel credits per vraagstelling vormen met elkaar expertvoorspellers! Je kunt als ‘guest’ wat rondsnuffelen. Doet ergens denken aan de Delphi methode.

S.v.p. niet allemaal gaan studeren voor dezelfde topjob!

Op dinsdag 21 februari a.s. zal de volgende themabijeenkomst van LRN21 gaan over de arbeidsmarkt van de toekomst en hoe het opleiden daartoe ingericht kan worden.

Natuurlijk verandert alles zo snel dat je niet al te ver vooruit kunt kijken, vijf tot tien jaar zijn vaak gebruikte horizonnen. De perspectieven voor het middelbare opleidingsniveau binnen veel sectoren lopen sterk terug. Flexibility en learnability zijn sleutelwoorden.

De laatste jaren zijn er veel artikelen verschenen over de gevolgen van robotisering, kunstmatige intelligentie, geo-politieke, -economische en demografische verschuivingen, bio- en gentech, eco-bedreigingen, vergrijzing enz. De meeste auteurs baseren zich op onderzoek van Osborne en Frey uit 2013 en maken vervolgens nationale of regionale inschattingen, soms in combinatie met eigen onderzoek. Dat geeft niet eenduidige conclusies ten aanzien van de beroepen die men als kansrijk ontwaart in de eigen glazen bol. ICT beroepen (bijv. data-analyse, cybersecurity) gespecialiseerde zorg- en medische taken, gespecialiseerde adviestaken en onderwijstaken scoren gunstig. Intrapersoonlijke taken vormen een belangrijke factor in toekomstige takenclusters.

Vergelijk zelf maar eens enkele opsommingen van beroepen met toekomst:

Door alle snelle veranderingen zal er veel ge-job-hop-t (moeten) worden, daar zitten niet altijd gunstige effecten aan voor zowel werkgever als werknemer. Raconteur gaat in No jobs for life in op de noodzaak voor een nieuwe vorm van waarde-uitwisseling tussen werkgever en werknemer (employee value proposition). En de baan van je buurman? LRN21 vond bij de BBC een risico-calculator op basis van het onderzoek van Frey en Osborne.

In de nieuwe LRN21 bijeenkomst kijken we vanuit beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen naar de uitdagingen die op ons af komen. Aankondiging binnenkort, reserveer 21 februari a.s. alvast!