Digitale transformatie heeft tekort aan ondernemerschap en digitale kundigheid

Hoewel Nederland er niet erg ongunstig uitspringt, toont het EC-report Accelerating the digital transformation of European industry and enterprises dat Europa een risico loopt door de traagheid van de digitale transformatie van ondernemingen en organisaties.

Het rapport pleit o.a. voor meer stimulans voor innovatie koplopers en permanente professionele ontwikkeling op digitaal gebied bij beleidsmakers en werknemers. Aanbevolen wordt om multi-stakeholder sectorale en regionale scholing op te zetten. Slechts 4% van de EU-ondernemingen heeft trainingsinspanningen die sporen met hun brede digitale strategie en 77% erkent dat het gebrek aan digitale vaardigheden het belangrijkste obstakel voor de omslag naar de transformatie is.

Er is ook vooral gebrek aan innovatief (startend) ondernemerschap: 20 miljoen ondernemers zijn nodig om het gat met de Verenigde Staten op te vullen!

Waar blijft mijn gratis geld? Opmaat naar een ander welbevinden!

Op de site van Pearltrees staat een artikel over de oprukkende robotisering en het onvermogen van scholen om een toekomstgerichte beroepsopleiding aan te bieden. Dat is ook lastig. De snelle ontwikkeling en implementatie van de technologie staat haaks op de traagheid van het analyseren van en anticiperen op de toekomstige arbeidsmarkt. Het vervolgens daarop een opleiding ontwikkelen en implementeren kost zo vijf tot acht jaar verder, voordat er een diploma overhandigd wordt! Studiegidsen kregen er onlangs ook stevig van langs: veel te rooskleurige, niet onderbouwde arbeidsmarktperpectieven!

Het doemscenario voor de middenklasse tekent zich steeds beter af: of je studeert door tot hoog gespecialiseerd niveau en voorlopig in een richting die weinig tot geen routinematige werkzaamheden vergt, of je zakt af naar de poel van laag/ongeschoold werk waar geconcurreerd moet worden voor hongerlonen en bijbehorende frustraties.

Maar buiten deze twee mogelijkheden voor een baan in de toekomst zal er een grote groep blijven die niet aan de bak komt en aan het uitkeringsinfuus komt te hangen. Een hedendaagse ‘oppimpende’ betiteling hiervoor is het basisinkomen (alhoewel dat voor iedereen zou moeten gaan gelden): gratis geld! Journalist Rutger Bregman heeft er artikel (en een boek) over geschreven.

Wanen we ons een utopie van een maatschappij waar de robots en kunstmatige intelligentie het werk verrichten zodat wij ons met de kunsten, sport, filosofie en andere verheven zaken kunnen bezig houden? Sommige wereldverbeteraars zien de mens met gratis geld niet verpauperen, maar daarentegen zorgzaam worden voor het milieu en vrijwillige sociale dienstverlening plegen.
Mooi toch?

Maar iets of iemand moet dat gratis geld wel eerst verdienen en (via de fiscus?) leveren! We zien helaas een sterk groeiende ongelijkheid in inkomens en de robotwinsten vloeien via belastingconstructies ver weg naar de privé paradijzen van de ‘happy few super rich’. De sociale belastingdruk op de kleiner wordende groep ‘loonslaven’ die het hier moeten opleveren, dreigt ondraagbaar te worden. Gelijktijdig zien we het eco-bewustzijn, de circulaire- en deeleconomie meer opkomen. Ook zijn er groepen die zich afkeren van het consumentisme en economisme; mensen die andere waarden koesteren dan steeds meer hedonistisch genot en meer bezit.

Komt het precariaat in opstand? Zal er een sociale revolutie ontstaan? Gaan we beschikbaar werk verdelen? Moet het onderwijs zich meer richten op niet-werkgebonden-vaardigheden en dito-attitude, andere, ideële waarden? Er zijn zoveel vragen dat het verleidelijk is om achter een futuro-goeroe aan te lopen, omdat die vaak een compleet plaatje met antwoorden schetsen. Maar waarschijnlijk is onzekerheid de enige zekerheid die we hebben voor de toekomst. Die onzekerheid temidden van een polariserende samenleving met een nagenoeg permanent hoog (terroristisch) dreigingsniveau zal veel mensen minder gelukkig doen voelen.

Ja, geluk is een gevoel! Kun je dat gevoel beïnvloeden? Valt daartoe iets te leren? LRN21 gaat hier zijn volgende themabijeenkomst (14 juni a.s.) op richten. Gelukkig voelen: een nieuwe 21ste eeuwse (paraplu-)vaardigheid!

Humans need not apply: Bent u het nieuwe paard?

Inmiddels is deze Youtube video al bijna twee jaar oud, maar toch legt het heel duidelijk uit hoe de snelle ontwikkeling van technologie en met name kunstmatige intelligentie en robotica de werkgelegenheid van velen tarten. Nee, de baan blijft misschien wel in een of andere vorm in stand maar wordt gedaan door een ‘bot’. Dachten we in het verleden nog dat robots geen emotie of creativiteit zouden kunnen hanteren… inmiddels genoeg voorbeelden dat ook dit menselijke domein opgeslurpt gaat worden. Zelfs de slimme programmeur die de opdracht heeft om een robot te leren jouw baan over te nemen, wordt zelf weg-geëconomiseerd door machine learning.

De snelle ontwikkelingen zijn een ramp voor beleidsontwikkelaars die slechts kunnen scoren als zij degenen – die hun voorstellen moeten honoreren – kunnen ‘pleasen’ met korte termijn doelen en successen. Moeten de, mede door LRN21 geagendeerde, 21st Century Skills niet jaarlijks herzien worden, om vervolgens binnen no time geïmplementeerd te worden in de curricula van vorig jaar?

Hoe vergroot je het werkgelegenheidsperspectief en inzet-animo van je medewerker of student als economisme de drijfveer voor veel organisaties blijft? Of moeten we onze zelfactualisatie, of misschien wat platter ons geluksgevoel, minder zoeken in werk en meer in fijn leven: gezond eten, sporten, genieten van natuur, muziek, gezelschap, medemenselijkheid, intercultuur, etc.?

Lees bijvoorbeeld Thomas Piketty, Rutger Bregman, Sid Lukkassen of Farid Tabarki er op na. Zulke utopia lijkt slechts haalbaar, (betaalbaar) als de (eigenaren van) robots loonbelasting-vervangende fiscale aanslagen krijgen (via de belastingbot)!

Wachten we liever op de politiek-neutrale visionaire robot en geavanceerde beleidsalgoritmes?

Eerste partnervestiging van Singularity University komt in Nederland!

Singularity University opent een Innovation Hub in Eindhoven. Daarna is er een Singularity Summit in Amsterdam.

Kijk ook bij SingularityU The Netherlands.

SU focust op elf grote mondiale uitdagingen: onderwijs, duurzaamheid, voedsel, energie, gezondheid, armoede, veiligheid, water, ruimtevaart, rampenbestendigheid en bestuur.

Weg met het economisme!

Filosoof Stephan Huijboom schrijft, zoals een filosoof betaamd, iets waarover hij heeft nagedacht en ons ook wil laten nadenken. In de Volkskrant.nl fileert hij het huidige economisme en roept op tot anticonsumptie om tot meer rechtvaardigheid, duurzaamheid en breed welvaren te geraken. Zijn verhaal past in een groeiende onderstroom in de maatschappij die noopt tot breken met de huidige drijfveren in het maatschappelijk/economische verkeer.

Hoe bereiden we onze studenten, werknemers en zij die aan het uitkerings- en pensioeninfuus liggen voor op zo’n transitie?

Als dit u ook raakt en bezig houdt, meldt u dan aan voor de LRN21-bijeenkomst Lukt het Geluk? op dinsdag 14 juni a.s. bij School voor de Toekomst in ’s-Hertogenbosch.

Daar leveren enkele experts argumenten en voorbeelden voor een andere houding ten aanzien van werk en onderwijs.

Waar zit het geluk?

Geluk is overal, in de media tenminste! Het tekent onze tijd: nu veel oude waarheden door de mand zijn gevallen, perspectieven waziger worden, willen we zingeving en zich prettig voelen aan aan andere zaken koppelen. Dat is een leerproces van ontwennen en wennen. Veel instanties zijn er mee bezig.

Via Nu.nl zagen we bijvoorbeeld de universiteit Wageningen, die brengt de HappyHier-app uit (voor iOS en Android) om te onderzoeken waar, in welke omgeving en op welke tijden we ons het gelukkigst voelen.

Op je smartphone wordt je regelmatig gevraagd om je omstandigheden te scoren. Na 30 dagen krijg je je eigen geluksprofiel als bedankje. Het is overigens een erg leuke manier van onderzoek doen.

Voor kennis over geluk bij leren en werken gaat u natuurlijk naar de LRN21 themabijeenkomst ‘Lukt het Geluk?’ op dinsdag 14 juni 2016.

Werk en roeping

Raar woord eigenlijk: ‘roeping’, alsof iets bovennatuurlijks je aanmaant om een bepaald iets te ondernemen, waar je vervolgens eigen innerlijke drijfveren aan toekent. Maar je hoort het vaak: roeping, passie, gedrevenheid, bevlogenheid, zinvolheid, en alle synoniemen van deze, als het om werk gaat.

Kate Torgovnick May, een gevierd auteur bij de bekende TED (ideas worth spreading) organisatie, heeft er een artikel aan gewijd.

“Je vindt je roeping niet, je moet er voor vechten!”, dat legt ze uit in 7 korte lessen.

Onderwijs aan de slag met Smart Industry

Smart Industy gaat nadenken over leven lang leren. Het besef dat onderwijs, en met name technisch beroepsonderwijs, moeite heeft om doelgericht op te leiden is groot. Immers de technologische ontwikkelingen gaan snel en zijn lastig voorspelbaar.

Programmabureau Smart Industry wil met het onderwijs en bedrijfsleven sparren over nieuw opleidingsconcepten.

Donderdag 19 mei a.s. is er een expertmeeting in Delft.

Teachthought teelt leraren

Teach thought heeft een diagram gemaakt om het didactisch repertoire van de 21ste eeuwse leraar in beeld te brengen. Natuurlijk, veel hiervan gebeurt al, maar in welke mate en hoe effectief? Op deze website zijn er meer interessante onderwerpen te ontdekken, bijvoorbeeld: diversiteit in professionele ontwikkeling van docenten.

Robotvrees bij driekwart van de werkenden

Volgens Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt Randstad Groep Nederland, zorgen technologische ontwikkelingen voor een verschuiving van werk en het ontstaan van nieuw werk, niet per definitie voor minder werk. Zij ziet juist werkgelegenheidskansen als de werkende zich blijft ontwikkelen zodat hij/zijn niet achter blijft ten aanzien van de kennis en vaardigheden die de 21ste eeuw vereist.

Lees hierover bij Randstad. Hoe robofoob bent u eigenlijk?