Singularity Summit Amsterdam

Als u snel bent kunt u mogelijk nog tickets bemachtigen voor de SingularityU The Netherlands Summit in het DeLaMar Theater te Amsterdam op 12 en 13 september a.s.

Unieke verzameling topsprekers, futuristen, onderzoekers! Zowat alles wat onze wereld drastisch gaat veranderen komt aan bod, zie hier de onderwerpen die besproken worden:

  • Artificial Intelligence & Robotics
  • Biotechnology & Bioinformatics
  • Networks & Computing System
  • Medicine & Neuroscience
  • Nanotechnology & Digital Fabrication
  • Blockchain & Security
  • Entrepreneurship & Future Organizations
  • Energy & Abundance
  • Society & Ethics

Design Thinking in bedrijf in bedrijven

Design thinking, we hebben het er al vaker over gehad. Een benadering die past bij leerling-centraal onderwijs. Deloitte University Press bespreekt Design Thinking voor organisaties met de werknemer en/of klant centraal. Het artikel verwijt HR-afdelingen te procesmatige te denken en handelen i.p.v. de werknemerservaring als uitgangspunt te nemen. Het gaat om complexiteitsreductie en spannende, prettige oplossingen die de performance verhogen.. Uiteraard lees je er ook beleidsindicaties uit voor professionele ontwikkeling/training.

Erg interessant en fraai is de ook wijze waarop IBM Design Thinking omarmt.

Leren leren in beeld

Leren leren is zeker een van de belangrijkste voorbereidingen op de toekomst. Hoe veranker je opgedane kennis om snelle bruikbaarheid mogelijk te maken? Dat zal je in de toekomst permanent moeten toepassen. Zeker in de huidige tijd met informatieovervloed van multimediaal geweld ligt cognitieve oppervlakkigheid op de loer!

Blogcollectief wees op het gratis downloaden van deze prachtige posters (en stickers!) over leren leren. Niet echt spectaculair qua inhoud, wel als vorm. Iets voor de introductieweken van het nieuwe schooljaar?

Waar en hoe woon jij? (over 100 jaar!)

De wereld over 100 jaar? Enig idee hoe die eruit kan zien? Men kan driftig fantaseren of gebaseerd op huidige (techno-) ontwikkelingen proberen te visualiseren wat de versnelde samensmelting van die ontwikkelingen oplevert. De kans dat men er ver naast zit blijft groot; zou onze wereld 100 jaar geleden ook redelijk juist voorspeld zijn? En de ontwikkelingen voltrekken zich zelfs exponentieel! Er komt zoveel op ons af dat je je gaat afvragen of de doorsnee mens dat nog wel kan bevatten en leren om nuttig, veilig, sociaal, eco-vriendelijk te gebruiken.

Toch leuk om eens mee te dromen in de studie van Samsung en/of de bijbehorende video en je eigen vooruitzichten te relativeren.

Bekijk ook de infographic.

Synapses made by…

We weten dat microscopische kleine synapsen in het neurale netwerk van onze hersenen de signalen doorgeven die we gebruiken bij denkprocessen en leren. Een enorm complex systeem. Maar, onlangs hebben Russische geleerden een kunstmatige synaps ontwikkeld die vergelijkbare functies vervult: ergo, we staan op de vooravond van een computer die werkt als kunstmatig neuraal netwerk. Een computer die werkt als een menselijk brein, en in de toekomst waarschijnlijk veel en veel sneller, nauwkeuriger … maar ook met ingebouwde ethische normering, mededogen, relativering, liefde? (denk ook aan de recente berichten in het nieuws over ‘killerrobots’)

Lees er over bij Observer.

Dag piercing! We gaan een neuro-implantaat nemen!

Uw blogger maakte een vijftal jaren geleden wel eens de opmerking dat de toen opkomende piercing-mode een soort culturele voorbereiding was op het elektronisch implantaat; de breinchip!

brainHet staat er nu echt aan te komen, met een fraaiere benaming: de neuroprothese. In eerste aanzet bedoeld om als hersenimplantaat mensen te helpen die een functieprobleem hebben met een neurologische oorzaak. Op latere termijn beoogt Kernel, een start-up met een voortraject van 20 jaar research, ook gezonde mensen een extra ‘cognitieve boost’ te geven.

Heel spannend, met in de adviesraad mensen als Craig Venter, de eerste mens die zijn complete DNA-profiel ontcijferde (en zes jaar geleden de eerste biologisch-synthetische cel ontwikkelde) en Ed Boyden, MIT-professor.

Voor nu is de focus op reparatie, daarna op verbetering van functies gericht. Maar het meest spannende is het vooruitzicht op geheel nieuwe functies zoals perceptie m.b.v. van externe sensoren van magnetisme of voor het oog en oor niet-detecteerbare frequenties of een zoom-functie voor je oog! Maar wie weet, mogelijk ook supercreativiteit, verhoogde empathische sensibiliteit, koppeling aan kunstmatige geheugen-opslag, enzovoort.

Ga alvast in de nadenk-modus over de rol van onderwijs en training in relatie tot deze ontwikkelingen!

Forum Beroepsonderwijs

Het Forum Beroepsonderwijs heeft wat meedenkers verzamelt om met elkaar te sparren rond het opleiden voor een veranderende arbeidsmarkt. De focus ligt op het mbo.

Een praatavond bij ROCmiddenNL heeft een verslag opgeleverd met slechts richtinggevende principes. Men zucht vooral onder het juk van een gedateerd toezichtsysteem, beperkt experimenteermogelijkheden binnen de eigen regio en de hamvraag: waar ligt de juiste keuze tussen breed of specialistisch opleiden. En als je al specialiseert, hoe zeker ben je dan van een baankans? Het bedrijfsleven blijkt ook niet goed in staat om de middellange termijnvraag te articuleren, wel wie ze volgende week nodig hebben!

Kijk ook even via de links in het verslag naar de video’s.

Wat betekent een langer levende worm voor onderwijs?

Sommige kinderen, die gisteren zijn geboren, kunnen wel 150 jaar worden volgens professor Liliane Schoofs van de KU Leuven. Zij doet baanbrekend onderzoek op de Caenorhabditis elegans worm. De wetenschap kan het verouderingsproces vertragen, ook bij de mens. De recente geschiedenis toont aan dat per generatie er 6-8 jaar aan levensverwachting bij komt!

Onze 3-fasen levens bestaan uit opgroeien en studeren, dan werken en daarna met pensioen. In de eerste fase teer je op je ouders en de laatste op je gespaarde (pensioen)vermogen. Maar hier gaat het schuren: pensioenen onzeker, pensioenleeftijd maar een beetje omhoog, te weinig adequaat werk (passend bij capaciteiten), leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, enzovoort.

Veel ouder worden hoeft overigens niet (meer) te betekenen dat we in lichamelijk en mentaal verval raken. Op afzienbare termijn kunnen we veel DNA-foutjes repareren en beter inzicht in voeding, leefwijze en omgevingsinvloeden draagt bij tot een vitaler en prettiger leven op hogere leeftijd.

Maar het studeren in de eerste fase… tja, daar waren we toch al achter, dat moet levenlang leren worden; carrièrewisseling, kennis-erosie, etc. Of moet de 3-fasen indeling van ons leven helemaal op de schop en vervangen worden door een multi-fasen levensloop, die meer past bij de dynamiek van onze tijd en een langer leven? Waar zit educatie dan? Tijd voor sociale innovatie bij overheden, onderwijs en bedrijfsleven om het multi-levensloop-fasen-model te integreren in visie en beleid!

Lees hierover bij Skip Prichard Leaderships Insights en The 100 year life.

Op de achtergrond blijft de dreiging van politieke en sociale onrust, de milieu-problematiek, terreur, overbevolking, massa-migratie… wil je dan nog wel oud worden?

Als we langer leven en er is te weinig werk voor iedereen, hebben we dan nog een doel? Gaan we ons kapot vervelen? Vervallen we tot extreem gedrag? Volgens ras-optimist en succesvol futurist/uitvinder Ray Kurzweil kan het heel fijn worden, met overvloed aan energie en andere behoeften-vervulling, allemaal gefaciliteerd door convergentie van nieuwe technologieën.

Mag men hieruit afleiden dat onderwijs een grotere en permanente rol moet nemen om zingeving, filosofie, kunsten, sport, sociaal contact, duurzaam gedrag e.d. een groeiende plaats in de curricula te geven?

Leren van elkaar (door robots)… en wij dan?

De snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in combinatie met snellere, kleinere en goedkopere micro-electronica en nieuwe materialen (bijvoorbeeld) stuwen de disruptie in de maakindustrie. Veel routinematig cognitief- en handwerk worden overgenomen door robots. Maar daar zal het niet bij blijven… En ze waren twee jaar geleden al super snel in haarfijn observeren, analyseren en subtiel reageren! (voorbeeld KUKA)

De nieuwe generatie robots verbetert in toenemende mate de prestaties door te leren (advanced machine learning) van andere robots waarmee ze in verbinding staan, door te leren van correctieve acties van mensen, door te leren van analyses van big data die verzameld zijn uit omgevingssensoren. Robots leren zelfstandig te ‘werken’ in ongestructureerde, complexe organische situaties. Dat zal een exponentiële toename van toepassing opleveren en ergo een verdringing van menselijke arbeid.

Veel beroepen zullen noodgedwongen moeten omvormen tot dienstverlening aan de voor- en achterkant van robot-inzet: collateral labour. Veel beroepsopleidingen moeten snel anticiperen op op de skills set die hierbij past, met de aantekening dat lang niet voor iedereen restwerk beschikbaar zal zijn. Maar de maakindustrie zal ook verhuizen van ver weg (China) naar lokaal of zelfs thuis. Kleinschalig en op maatwerk gericht.

Kijk eens naar “What are you printen for dinner?

Nu de eerste hype-golf van 3D printen wat geluwd is, verschijnen nieuwe, meer interessante mogelijkheden (deelgebruik-service door 3D-Hubs) en de 3D multitool voor op uw bureau of werkbank: Makerarm. Voor circa 2000 dollar uw eigen productieslaafje: solderen, lijmen, 3D printen, laser graveren, laser snijden, pick and place, frezen, maar er komt nog meer. Vanaf eind 2016 leverbaar!

Lijkt ideaal voor onderwijs om collateral labour te verkennen!