Visie op kansen voor Learning analytics

Tijdens de opening van het schooljaar 2013-2014 van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch gaf gastspreker Pedro de Bruyckere kansen aan m.b.t. Big Data voor het onderwijs. Het ‘tracken’ van online leerresultaten van studenten. Onlangs gaf Alfred Essa van Desire2Learn Inc. zijn visie op kansen voor learning analytics tijdens de Big Data Innovation Summit 2013: http://www.slideshare.net/malpaso/big-data-in-education

Learning analytics: Pas over vijftien jaar?

Learning analytics betreft het “verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving ten behoeve van het begrijpen en verbeteren van het onderwijs en de omgeving waarin dit onderwijs plaatsvindt” (SolAR, 2011). Bureau Gartner: het duurt nog 15 jaar voordat learning analytics goed van de grond komt. Lees het verslag van Erik Woning (Kennisnet) over de recente LAK13-conferentie in Leuven.

Bron: Kennisnet

Big Data

bigdataNaast de gigantische hoeveelheden data die in traditionele databases opgeslagen zijn, komt er de laatste tijd een groeiende tsunami aan gegevens bij door de sporen die we nalaten met onze smartphones, onze zoek-items in Google, de registratie door videocams, de sensoren in allerlei apparaten en andere spullen die gekoppeld zijn aan internet. De data zijn niet altijd veilig in een wereld met toenemende cybercriminaliteit. We zullen bewuster om moeten gaan met de datasporen en onderzoeken hoe we met subtiele zoekalgoritmen betere diensten en ervaringen kunnen realiseren. Denk ook aan learning analytics.

Het artikel in de link bevat een fraaie infographic van Cisco m.b.t. de stand van zaken in Big Data: http://www.dutchcowboys.nl/online/28011