Met een selfie verknal je jouw profiel

Een eigen CV of profiel voorzien van een geweldige competentiecompositie, versierd met ratings en endorsements en dan nog even een selfie inplakken! Fout!

Je eigen online exposure is tegenwoordig erg belangrijk en een profielfoto geeft hierbij een eerste indruk die de toon zet. Neem de aanbevelingen van dit item bij Frankwatching ter harte!

Sociale innovatie nodig om effecten van technologische innovatie niet te laten ontsporen

In het verslag van het symposium ’Alle innovatie telt!’ op 27 februari jl. in Tilburg treft u veel aspecten van 21st century skills aan: Ondernemendheid, zelfmaakmentatliteit, out of the box denken, vaardigheid in de nieuwe media combineren met sociale kennis en vaardigheid. De overheid moet niet alleen maar oog hebben voor technologische innovatie maar ook voor andere vormen zoals sociale- en diensteninnovatie.

KNAW: ’Vaardigheden voor de toekomst’

17e3c847-b310-436a-ba41-1ba2d412b8d1LRN21 was aanwezig op 17 maart jl. in een volle zaal van het Trippenhuis te Amsterdam, de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het symposium ’Vaardigheden voor de toekomst’, met veel prominente sprekers en onderzoekers onderstreept het belang van 21st century skills voor opleiding en werk. Aanleiding voor het symposium was het rapport ’Naar een lerende economie’ waar LRN21 al eerder over berichtte.

Waar verdienen we over twintig jaar in Nederland ons brood mee? Wat voor ‘verdienmodel’ willen wij? Aan wat voor type werknemer is dan in de komende twintig jaar behoefte bij bedrijven en publieke instellingen? En leren jonge mensen nu de juiste vaardigheden voor die toekomstige arbeidsmarkt?

De beschikbare slides en enkele audioregistraties geven u een indruk van de topics.

Veel beroepen met productie en logistiek gaan verdwijnen

bill-gates-jpgOok Bill Gates (Microsoft) heeft zich gevoegd in de rij van waarschuwers voor grote veranderingen in de arbeidsmarkt en de sociale ongelijkheid en ontwrichting die dat meebrengt. Lees het bij Dutchcowboys.

Als voorbeeld van die komende veranderingen de gezondheidszorg leest u dit verslag van de de lezing van Walter de Brouwer tijdens de SXSW te Austin, USA. Sneak hierna http://www.uscbodycomputing.org.

Ook Frankwatching snijdt de bedreigingen voor werk van de middenklasse aan: Leve de vierde industriële (internet)revolutie! Zenuwachtig? Lees dan de relativerende visie van professor Bas ter Weel.