Datakundig

Dit is de vijfde competentie van 21e eeuws leren.

DatakundigVeel beslissingen worden genomen op basis van groeiende beschikbaarheid van data, actief of passief gegenereerd door meetsensoren en onze interactie met informatiesystemen. Het is van belang kritisch te analyseren, te interpreteren en vaardig te worden in het gebruik van modellen. Computertechnologie slim kunnen inzetten bij de bewerkingen van deze data is cruciaal. Veel data eindigen in complexe systemen die voor menig werker ‘black boxes’ vormen. Mogelijkheden creëren om in geval van problemen/vragen een ‘drill down’ uit te voeren (of te laten uitvoeren) en zich voorzien van toegang en vaardigheid tot ‘just in time’-leren zal goed afgewogen moeten worden ten opzichte van alles a priori te leren. Datakundigheid ligt aan de basis voor effectieve performance in de informatiemaatschappij.