Gaat het nu lukken?

Het schiet niet echt op met echte innovatie in onderwijs. Er ontbreken essentiële randvoorwaarden voor doorbraken. Om dit aan te pakken heeft de OESO een ‘Handbook for Innovative Learning Environments’ gepubliceerd.

Een veertiental instrumenten wordt aangereikt om een innovatieve leeromgeving te bevorderen. Zo worden er instrumenten gepresenteerd om leiderschap, evaluatief leren denken en veranderingen in leerecosystemen te stimuleren. Het handboek kwam tot stand op basis van een internationale studie door OESO’s CERI (Centre for Education Research and Innovation). De OESO hanteert haar eigen ‘7+3 raamwerk’. Hierin worden 7 leerprincipes voor Innovatieve Leeromgevingen verbonden met 3 belangrijke innovatiegebieden (pedagogische/didactische kern, educatief leiderschap en samenwerkingsverbanden).

Ruim 100 pagina’s gaan bestuderen…? Handbook for Innovative Learning Environments (meenemen op vakantie?).

Fikkie de drone

Een goede hond herkent uw emoties en reageert adequaat. Deze drone kan dat ook. Geweldig! Drones zijn eigenlijk vliegende robots in allerlei formaten en maken niet alleen opgang als speeltuig, maar ook als (ver)voertuig, observatietuig, oorlogstuig, enzovoort. Geavanceerde sensoren en (zelflerende) kunstmatige intelligentie voegen steeds meer mogelijkheden toe. Ook ‘enge’ overheden bezinnen zich op striktere regelgeving ( t.z.t. drone-brevet?). Maar de verwachting is dat drones een toenemende rol in ons leven gaan nemen en dat we (mens en drone) moeten leren hoe met elkaar om te gaan.

Hoe lang zal de hulphond voor mensen met een beperking nog bestaan?

COGNIFY

De leercapaciteit van computers ontwikkelt zich razendsnel. Waar blijft u als mens? Artificial Intelligence (AI) is booming en doomscenario’s en paradijsvisioenen verwarren ons perspectief. Door technologie worden we zelfs meer mens, filosofeert Simone Zwitserloot in de Volkskrant.

Wij, homo sapiens -de denkende mens- vanwege dat denken volgens onszelf superieur in de biosfeer, staan op het punt qua denkkracht overtroefd te worden door de technologie. De toenemende snelheid van dit proces maakt het toch lastig voor ons hierop in te spelen (wij denken over het algemeen lineair en niet exponentieel over ontwikkelingen). We zien al beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan, maar een baan wordt ook steeds meer een dynamische set van taken, waarbij, indien goedkoper, sneller, etc. de computer delen overneemt.

De mannen van Fountainheads (traden al eens op voor LRN21) hebben een en ander uitgebreid op een rijtje gezet in een storify. Ga hier wel even voor zitten: veel videofragmenten.

Platform31 heeft onderzoek verricht met focus op de vier grote steden wat robotisering & automatisering betekent voor de werkgelegenheid in diverse sectoren. Welke competenties worden belangrijk en hoe anticipeert het onderwijs op veranderingen? Download de 4 rapporten onderaan het artikel. De SER heeft ook een bijdrage over de verwachtingen in maatschappij en werkgelegenheid.

AI en robotica (maar ook bio/gentech en nieuwe materialen) lijken onvermijdelijk en kunnen beter slim omarmd worden dan gemeden. Gaat dat lukken met ons huidige stelsel van (beroeps)opleidingen?

APP-TITUDE gelanceerd

Vorig jaar had LRN21 een bijeenkomst waarin Chantal Huinder van de Stichting STOOF (scholingsfonds flexbranche) de ontwikkeling van de tool App-titude uit de doeken deed. Het belang van soft skills op de arbeidsmarkt neemt toe, zowel bij het vinden en behouden van een baan. En uit onderzoek blijkt er een behoorlijke mismatch tussen verwachtingen van werkgevers en de actuele werkhouding van veel jongeren.

Met App-titude kunnen jongeren zelf werken aan de gevraagde werkhouding en hun kansen en/of positie in de arbeidsmarkt versterken. Voor werkenden en jongeren die nog in opleiding zijn, maar ook ouderen kunnen zich goed spiegelen met deze ’test yourselfie’.

Afgelopen maand is deze tool gelanceerd. Lees hierover een kort bericht bij Emerce bijvoorbeeld. Of meteen naar App-titude? Eerst registreren, het is gratis!

Hoe hip is jouw school? Mag wat kosten!

Er liggen diverse oorzaken ten gronde aan het feit dat veel leerlingen in het voortgezet onderwijs extra huiswerkbegeleiding nodig hebben. Kennelijk hebben huiswerkinstituten resultaat, want de groei zit er stevig in. Zelfs zo stevig dat instituut HIP eigen scholen heeft opgericht, met klassen van maximaal 12 leerlingen. Voor 22500 euro per leerling per jaar: geen lesuitval, wel lunch, enzovoort (lees hier meer).

Bij regulier bekostigde scholen betaalt de overheid circa 7300 euro per leerling per jaar en de ouders vullen dit aan met wat bijdragen voor specifiek activiteiten en spullen. Ruwweg zal er dan een ton per klas per jaar verschil zijn ten gunste van de ‘hippe’ aanpak. Los van de mogelijke kwaliteit, wie kan en wil zoveel geld per jaar investeren in de scholing van zijn kind(eren)… de ‘beter gesitueerden’!

Wat vindt de onderwijspolitiek (type-aanvulling suggereerde ‘onderwijspolitie’) van deze ontwikkelingen?

Als het meer moet zijn dan salaris…

“Je bent gelukkiger wanneer het klikt met je werkgever. Je doet je werk graag, je levert topprestaties en blijft jouw bedrijf langer trouw. Anders gezegd: jij bent tevreden en je werkgever is dat ook.”

Je hebt een beroepsopleiding achter de rug en bepakt met idealen, vaardigheden, kennis en verwachtingen op zoek naar de ideale baan. Je bent ontslagen of nam ontslag door ‘omstandigheden’ en wil een beter passende nieuwe baan. Aan die baan zit een werkomgeving en werkgever vast, zal die bij jou passen?

Er zijn veel testen online om vast te stellen of je het juiste kennis en vaardighedenniveau bezit om in aanmerking te komen voor een bepaalde vacature, maar of de zingeving binnen de taken, de bedrijfscultuur, het waardenpatroon aansluit bij die van jou, daar kom je vaak pas op termijn achter, na jaren van frustraties en conflicten. Omgekeerd heeft een werkgever ook liever iemand die de bedrijfscultuur mee draagt.

Het Vlaamse Twegos en de Vrije Universiteit Brussel hebben (wetenschappelijk onderbouwd) een ‘WaardenFit test’ ontwikkeld voor vacaturesite Jobat.be

Door de test in te vullen krijg je jouw waardenprofiel terug, maar dat is ook een jaar lang door potentiële werkgevers in te zien. Ook is te zien welke werkgevers matchen met jouw waarden. Het is gratis, maar je geeft wel wat weg (voor het goede doel: de ideale baan).

Docentschap in de gig-economie

Docententekorten dreigen. Te weinig kandidaten in het po en in bepaalde sectoren van vo, mbo en ho. Daarnaast is er naast een relatief lage honorering een hoge werkdruk (veel burn-outs) en dalend maatschappelijk imago. Maar het kan nog erger worden als enkele ontwikkelingen in de ‘onderwijsmarkt’ verder doorzetten. Ver doorgestandariseerd aanbod verpakt als uniek, ‘just for you’-gepersonaliseerd als commercieel alternatief, met winstoogmerk.

Onlangs brachten we een bericht over de HIP-scholen, geprivatiseerd onderwijs, voortgekomen uit de studiebegeleidingsbusiness, Afgelopen weken was er veel reuring in het land over de Kunskapsskolan, een Zweedse poging om een soort McDonalds-onderwijs in de markt te zetten. De NOS en de Volkskrant maakten er een nieuws-item over. De geïnterviewde Jelmer Evers deelt uitgebreid de details en zijn bedenkingen bij Medium. Veel aspecten die te denken geven (u hoeft het uiteraard niet overal mee eens te zijn).

Met een levenslang leren voor de boeg en snel veranderende behoeften aan specifieke kennis en vaardigheden is het een goede zaak dat er gezocht wordt naar betaalbare, voor iedereen bereikbare scholing. Het is logisch dat dan efficiëntie als doelstelling mee komt, maar… effectiviteit en tevredenheid bij betrokkenen dan? Kijk eens naar wat de ver doorgetrokken arbeidsdeling en andere efficiëntie-aanpakken in bijvoorbeeld de zorg hebben veroorzaakt – de medewerker als manipuleerbare (uit te buiten) logistieke machinale component in het arbeidsproces- en zet daar het hoog gewaardeerde zelfsturingsmodel van Buurtzorg tegenover.

Ook de reguliere opleiders speelden al een beetje voor gig-economie, oproepcontracten, tijdelijk inhuur zzp-ers, et cetera; docent als goedkoop klusjesmens! Extra marketinginspanningen voor docentenopleidingen? Gaat dat nog wel helpen?