Wouter Pijzel

intro_gastspreker_10122013

Wouter PijzelWouter Pijzel is managing director van de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) en ProtoSpace (3D prototyping lab). Eerder was hij werkzaam als product-ontwikkelaar en gaf advies op het gebied van begeleiding van individuele uitvinders en het MKB bij innovatieve processen.

Over de presentatie voor LRN21

Titel: “De valkuilen bij innovatie”
Datum en tijd: 10 december 2013, 17.10 – 17.55u.

Een goed idee is cruciaal. Maar waar komen goede ideeën vandaan, aan welke eisen dienen zij te voldoen en op welke wijze kunnen zij adequaat worden beschermd?

In de workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden getoond wat er tijdens het complexe traject van idee tot markt met enige regelmaat mis loopt en op welke wijze dat is te voorkomen. De vier meest voorkomende rampscenario’s worden illustratief behandeld.