Co-creatie met de robot

Op NPO-wetenschap beschouwt Bennie Mols de WRR-verkenning ‘De robot de baas’. Het rapport nuanceert de angst voor het grote verlies aan banen voor mensen:

Ja er gaan banen verdwijnen, er komen wat nieuwe bij, maar vooral gaat de inhoud van werk voor velen veranderen.

Onderwijs en training zullen veel meer moeten inzetten om studenten/cursisten vaardigheden en kennis te laten ontwikkelen die de robot aanvullen. Het rapport geeft een aantal aanbevelingen.

Lastig is dat de robots snel worden doorontwikkeld en opleidingen eerst een analyse willen maken om tot een beroepsprofiel te komen. Als alle belanghebbenden het ontwerp gekneed hebben tot… (u vult maar aan) kan de opleiding starten en is de lerende bij een reguliere opleiding na drie tot vier jaar klaar voor een job. Ondertussen zijn we acht tot tien jaar verder (!!) en de nieuwste robot staat dan te lachen!

Gelukkig hoeven bij veel opleidingen maar bepaalde onderdelen vervangen en andere zwaarder aangezet worden. Nu beginnen!

Het accent komt te liggen op intermenselijk contact (en communicatie met de robot natuurlijk) in een baan. Te midden van de oprukkende robots worden creativiteit, empathie, sociale vaardigheden, flexibiliteit, ondernemend leren, multidisciplinair denken en probleemoplossend vermogen steeds belangrijker.

Download ‘De robot de baas’ van de WWR-site.

Je hoofd als robotkop

Grote woorden zoals ‘telepresence’ zijn misschien wat overdreven, maar Kubi zou wel eens een heel aantrekkelijke studiebegeleiderstool kunnen worden bij e-Learning, een hulpmiddel om patiënten op afstand te spreken of bij televergaderen op een manier die natuurlijker over komt dan met een statische camera. Een tablet wordt in een speciale houder geplaatst, daarna download je een app en na installatie kun je aan de slag voor ongeveer 600 dollar.

Eerst even een live-test doen (let op, je kijkt binnen bij het kantoor van de leverancier en deze kan jou zien!) Een rijdende variant van een concurrent is een stuk duurder. Hiermee wordt in een Nederlands ziekenhuis al geëxperimenteerd om contact met patiënten te onderhouden.

Kies een (opleiding voor een) beroep waar robots niet geschikt voor zijn

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft een advies uitgebracht over de toekomstige werkgelegenheid. Het relativeert veel van de commotie die vorig jaar ontstond. Het gaat langzamer met robots en kunstmatige intelligentie dan men eerst aannam… indien er geen disruptieve doorbraak komt.

Er zullen wat nieuwe banen bijkomen door de technologische vooruitgang, maar de Volkskrant verwacht vooral een banengroei in zorg, onderwijs en horeca! “Dat gaat die robot niet doen!” (?)

Robots gaan mensen (dus ook docenten) helpen, niet vervangen

De NRC bracht onlangs een kalmerend artikel over de robothype: De robot wordt eerder arts of advocaat dan kapper. Robotsoftware (machine learning) ontwikkelt zich sneller dan robothardware. Visuele analyse en complexe sensorgegevens omzetten in verfijnde motoriek is nog te moeilijk voor robots. Haren knippen en tot een aantrekkelijk kapsel modelleren gaat voorlopig nog niet lukken.

Uit een studie van McKinsey over 800 beroepen blijkt dat vaak slechts een gedeelte van de baaninhoud zoals we die nu kennen door een robot overgenomen kan worden. In zo’n geval wordt de robot helper van de mens. Om de complexiteit van wat een robot moeten kunnen te vatten volgt hier een plaatje uit de studie van McKinsey over het begroeten van een klant door een verkoopmedewerker:

robot-skills-analyse

Hoe zit het in het onderwijs? Tja, helaas geeft McKinsey niet zomaar al zijn onderzoeken prijs. Wilfred Rubens maakte een leuk item over robots, met onder andere onderwijsrobot Charly als docentenhulpje.

We kunnen natuurlijk wel aannemen dat werk in de toenemende mate, waar mogelijk, opgedeeld gaat worden in robotbanen en mensenbanen.

Tekort aan geschikte werknemers in Industrie 4.0

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft haar rapport ‘ICT kennis en economie 2015’ uitgebracht. Het is een lijvig leeswerk met uiteraard veel grafieken en tabellen.

ICT gaat overal een grote(re) rol spelen. Inmiddels werkt gemiddeld 60% van de werknemers met een pc, maar de vaardigheden kunnen nog wel een tandje hoger. Over de stand van ICT gaat het vanaf pag. 109. Over Onderwijs klokt u in op pag. 176 en vanaf pag. 200 treft u de combinatie ICT en onderwijs.

Onderstreping van de noodzaak tot meer en hogere ICT-vaardigheden blijkt ook uit een Britse noodkreet (samenvatting).

Maar ook Holland High Tech vraagt om hierom op pag. 17 van hun visie-document.

In greep van Merkel: ROBOTS!

Wat context voor de belangrijke LRN21-bijeenkomst op 13 oktober over Leren voor de robotsamenleving:
ManagementTeam brengt een artikel over robots die steeds beter samenwerken met de mens. Dit artikel is een van de vele publicaties die de afgelopen maanden verschenen over de impact van robots op werk en leren.

Ook uit Duitsland: de website van de Online Educa Berlin besteedt aandacht aan de opkomst van robots, die wel out-of-the-box (veiligheidskooi) mogen gaan functioneren, maar (nog steeds) niet out-of-the-box kunnen ‘denken’.

Terecht dat LRN21 hierover eens flink met u en experts wil sparren op 13 oktober a.s.!

Horizon Report 2015

Het New Media Consortium heeft in het voorjaar haar jaarlijkse vooruitblik op trends in leren en opleiden opgeleverd.

topics-horizon_2015

Hier is de versie voor Higher Education. Mogelijk komt er net als voorgaande jaren nog een Europese variant. Maar in deze (vooral) USA-versie herkent u ongetwijfeld ontwikkelingen die bij ons ook al wortelen.

Te veel leeswerk en toch mee kunnen praten? Hier een samenvatting op de weblog van de London School of Economics.

Nieuwe kansen door technologie

Het Centraal Planbureau komt met een persbericht over toekomstige baankansen en loonongelijkheid. In het bericht staan links naar het rapport Baanpolarisatie in Nederland en naar een achtergrond-document. Deze bronnen bevestigen de verschuivingen die al manifest waarneembaar zijn op de arbeidsmarkt. Bekijk de infographic onder aan het bericht. U vindt er drie aanknopingspunten voor onderwijsbeleid.

Dit rapport is prima achtergrondinformatie voor uw bezoek aan de LRN21 themabijeenkomst op 13 oktober a.s.!

Impact van kunstmatige intelligentie binnen 10 jaar: Onderwijs is er niet klaar voor!

LRN21 wees u vorig jaar al op het spraakmakende PEW-research rapport over de impact van kunstmatige intelligentie en robots binnen de komende tien jaar.

De experts hebben niet dezelfde kristallen bollen: Sommigen verwachten massale werkloosheid en sociale onrust, anderen zien nieuwe banen en welvaart. Hoewel qua banen zullen die high skilled zijn of nagenoeg ongeschoold en zeer belabberd, de middenklasse is de klos!

Maar de experts zijn het over een ding helemaal eens: Onderwijs is er NIET klaar voor! Latinpost vat het samen.

Zien we u op 13 oktober a.s. bij de LRN21 themabijeenkomst ‘Leren in de robotsamenleving’ als we bovenstaand probleem onder de loep nemen?

Leren van, door en met robots: nieuwe uitdaging voor het onderwijs

Intelligente automatisering rukt zichtbaar op. Kijk bijvoorbeeld naar de artikelverzameling bij het Vlaamse Knack. Het raakt ons allemaal in de manier van leven, werken en leren. Robots moeten ook leren (het lijken soms wel mensen 😉 toch? ), maar het gaat wel op een iets andere manier.

Op de site van RoboNed vindt u de Dutch Robotics Strategic Agenda met analyses en perspectieven voor diverse domeinen waar robotica impact zal hebben.

Interessant is de passage over het leren van/door robots (vanaf blz 61). A priori leren en online nascholen, afweging tussen hoeveelheid basiskennis en mate van zelf leren door ervaring (data-analyse en bijstelling programmatuur); er zitten overeenkomsten in met het menselijke leren. Maar machine learning is niet geschikt voor mensen. Alhoewel… de mens omringt zich, integreert steeds meer met intelligent devices. Op het snijvlak van mens en machine zal een handshake mix aan de orde zijn. Ligt hier niet een nieuwe uitdaging voor het onderwijs? Een didactiek die de interactie met intelligent devices incorporeert! Maar robots kunnen ook al humaan lesmateriaal (handleidingen) gebruiken om te leren.

Aanbevelingen voor onderwijs beginnen op blz. 74.

Wie is er al bezig met bijvoorbeeld Arduino, cubelets, robo-speeltjes of Lego Mindstorms?

Ondertussen heeft onze wasmachine zelf nieuw software gedownload en kan nu nauwkeuriger hoeveelheid water, wasmiddel afstemmen en temperatuur en procesafloop variëren naar de aard en hoeveelheid wasgoed.

Leer meer over robots en leren, meld u zich binnenkort aan voor de LRN21-bijeenkomst op 13 oktober a.s. in ‘s-Hertogenbosch.