Statistieken in Visible Learning een miskleun van John Hattie?

Visible Learning?Een van de meest succesvolle onderwijsresearch boeken van de laatste jaren is Visible Learning van John Hattie. Blogcollectief Onderzoek Onderwijs reblogt een post van blog Ollieorange2 waarin wordt beweerd dat de helft van de statistiek in het genoemde boek niet deugt! Effect Size en CLE (Common Language Effect) zijn de gewraakte statistieken.

Het hoeft nog niet te betekenen dat de inzichten van Hattie helemaal verkeerd zijn, maar deze kritiek valt niet zo maar weg te wuiven. Ook als dit betekent dat het boek aan overtuigingskracht zou moeten inleveren. (We zijn eigenlijk zeer benieuwd naar een inhoudelijke reactie van Hattie)

Over het vóórkomen en voorkómen van neuromythen in het onderwijs

Via Blogcollectief Onderzoek Onderwijs naar een recent artikel van o.a. Jelle Jolles, hoogleraar Neuro-psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en baas van het Centrum Brein & Leren.

Dit artikel veegt de vloer aan met diverse populaire neuromythes in onderwijs. De helft van de docenten heeft niet valide ideeën over de wisselwerking van het brein met leeractiviteiten of -omstandigheden. Nogal wat onderwijsprogramma’s zijn vanuit bepaalde neurononsens opgezet en er zijn commerciële onderwijsadviesbureaus die hun aanbod baseren op mis-interpretaties van wetenschappelijke bevindingen.

Verwachting te moeten doceren verhoogt leeropbrengst bij leerlingen

De Amerikaanse Psychonomic Society is een onderzoeksinstituut dat zich vooral op cognitieve psychologie richt. ‘Expecting to teach‘: hoewel niet echt nieuw is het toch weer een bevestiging van een gemakkelijk implementeerbare manier om leeropbrengst te verhogen. Leerlingen die verwachten dat ze de stof aan een andere leerling moeten uitleggen scoren met een hogere beheersing van de stof dan hun collega-leerlingen die een toets verwachten. De leerling als tutor lijkt er een beetje op, maar dan zijn het vaak hogerejaars leerlingen die als hulpleerkracht fungeren onder supervisie. De hogere jaars beheersen in principe de stof al enige tijd.

Verwachting te moeten doceren verhoogt leeropbrengst bij leerlingen

De Amerikaanse Psychonomic Society is een onderzoeksinstituut dat zich vooral op cognitieve psychologie richt. ‘Expecting to teach‘: hoewel niet echt nieuw is het toch weer een bevestiging van een gemakkelijk implementeerbare manier om leeropbrengst te verhogen. Leerlingen die verwachten dat ze de stof aan een andere leerling moeten uitleggen scoren met een hogere beheersing van de stof dan hun collega-leerlingen die een toets verwachten. De leerling als tutor lijkt er een beetje op, maar dan zijn het vaak hogerejaars leerlingen die als hulpleerkracht fungeren onder supervisie. De hogere jaars beheersen in principe de stof al enige tijd.

Zesjes! Zesjes! Zesjes!

Roel Grit is een bestseller schrijver van onder andere managementboeken. Onlangs liet hij kritische gedachten lezen over onze Nederlandse zesjesmentaliteit: de houding van luie leerling. Roel legt de schuld bij anderen! Zij de excellentie-zwepen niet meer nodig?

Lees Zesjesmentaliteit. Herkent u dit in uw eigen praktijk?
Kijk ook op Roels website www.roelgrit.nl

Doemt ineens de herinnering aan een Volkskrant-artikel met gelijke strekking van medio vorig jaar op (waarin terecht verwezen wordt naar de skills voor de 21e eeuw). Ook uitleg bij Geert de Vries.

Dokter in je broekzak

Watson, de super intelligente computer van IBM levert de eerste applicaties op via een wedstrijd. GenieMD is een der winnaars. De focus voor Watson ligt vooral op het medische vlak en met GenieMD krijg je via een smartphone app toegang tot de intelligentie (cognitieve computing) en databases van Watson (voorlopig nog in het Engels). Door te matchen met je persoonlijke medisch profiel krijg je maatwerk advies. Eventueel ga je met dit advies naar je huisarts voor een second opinion ;-).

GenieMD is gratis zowel voor IOS als Android, Free download onderaan scherm (helaas is niet alles bruikbaar omdat bijvoorbeeld gegevens over onze ziekenhuizen en apotheken er nog niet in zitten). Er zijn applicatievarianten voor diverse categorieën dienstverleners.

Het is niet moeilijk voor te stellen welke grote veranderingen deze toepassingen in de gezondheidszorg teweeg zullen brengen in de nulde zorglijn (GGD, consultatiebureau’s), 1e, 2e, en 3e zorglijnen. Wat gaat dit betekenen voor de werkgelegenheid in de gezondheidszorg? Zal alles efficiënter worden? Kwaliteit vergroten? Goedkoper? Go Watson!

Hoe beoordeel je 21e eeuwse vaardigheden?

beoordelenHet beoordelen van 21ste eeuwse vaardigheden is een lastig thema, omdat er nooit sprake is van een afgebakende set vaardigheden. Deze set zal ook nog eens continue aan veranderende omstandigheden blootstaan. Bovendien zijn ze doorgaans geintegreerd in andere disciplines. Op 10 september start de (gratis) online  masterclass van het Welten Instituut (OU) over het beoordelen van 21 century skills door Drs. Ellen Rusman. Focus: doelgroep PO/VO. Info bij de Open Universiteit. Als je nog geen account hebt moet je dit eerst aanmaken en dan registreren.

Gamification in de klas ontwerpen en implementeren

Gamification in de klasDe term gamification duikt steeds vaker op als technologische trend in het Nederlandse onderwijs. Nu is er ook een Nederlandstalig boek over geschreven hoe je gamification kunt ontwerpen en implementeren, specifiek voor in de klas. De titel van boek is “Gamification in de klas” en wordt uitgegeven door School voor de Toekomst.

Aan de hand van het Mission Start model kunnen docenten fysieke en blended spelconcepten bedenken met geintegreerde leerinhoud. Nazorg ontvang je als lezer in de vorm van o.a. handige downloads en een community of practice, om met andere collega’s kennis en ervaringen omtrent gamification uit te wisselen.

In de visie van het boek op gamification wordt aandacht gevestigd op het leren van 21ste eeuwse competenties en waarom de combinatie met gamification didactisch zo interessant is. Gamification biedt docenten een kans om leersituaties te (her)ontwerpen. Als je dat kunt / wilt / gaat doen, waarom zou je dan niet ook even naar deze competenties kijken en er iets van implementeren?

Er is een inkijkexemplaar van Gamification in de klas beschikbaar en het boek is in fysieke of digitale vorm te bestellen via o.a. Bol.com, maar ook bij de boekwinkel in de buurt.

Auteur Sem van Geffen zal op 16 december a.s. tijdens een nieuwe LRN21 bijeenkomst het ontwerpen van (blended) spelconcepten inhoudelijk toelichten en je meenemen in de wereld van gamification.