Kopzorg!

Onze jongeren zijn behoorlijk ‘into the social media’, vaak voor de lol, vrienden en potentiële relaties. Maar ook voor professionele kansen moet men bewust zijn van het feit dat veel recruiters een pre-screening via sociale media plegen. Een profielfoto is het eerste wat aandacht trekt: de eerste indruk, die vaak lang (onbewust of bewust) beklijft! Een lolbroekfoto of pikante selfie is goed voor je Facebook-vrienden, maar niet voor LinkedIn. Omdat recruiters mogelijk ook die Facebookprent zien, lijkt het beter om op al je sociale media accounts tactische keuzes te maken (geldt niet alleen voor foto’s). Enkele aanbevelingen voor de profielfoto.

In het kader van mediawijsheid kunnen we het zojuist verschenen boek ‘Mediawijsheid in de klas‘ van senior docent/ontwikkelaar Patrick Koning aanbevelen. Patrick heeft een eigen model en lesmethode ontwikkeld op het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.

Hack the brain: “Leuke Muse heb jij op!”

hackBegin juni 2015 vond bij Waag Society een wedstrijd plaats tussen een achttal teams om een ‘hack’ te ontwerpen die leerprocessen kan verbeteren. Iets specifieker: het negeren van de verleidingen van de mobiele telefoon tijdens ‘in focus’ situaties.

Meer over deze bijeenkomst, ideeën en links via Kennisslink. Interessante ontwikkelingen!

De vier krachten die trends breken

Soms moet iets vaak herhaald worden om goed door te dringen. Wij proberen dat ook met een artikel van McKinsey & Company over het overrompelende effect van de combinatie van vier ontwrichtende ontwikkelingen: Urbanisatie, Adaptiesnelheid technologische innovaties, vergrijzing en wereldwijde connectiviteit.

Ter illustratie hier een sheet over een van deze ontwrichtende krachten:

mck1

De overrompeling: in vergelijking met de transitie van agrarische naar het industriële tijdperk gaan de veranderingen momenteel 10 maal sneller en op een schaalgrootte die wel 300 keer groter is, waardoor de impact grofweg 3000 keer groter is. Kunnen we dat wel aan?

(H)erkennen van bovenstaande overrompeling is een urgente stap.

Pas op, ROBOTS?!

robotMinister Ascher maakte zich enkele maanden geleden behoorlijk zorgen over de snelle opmars van nieuwe technologieën met autonome kunstmatige intelligentie. Ook wetenschapper Steven Hawking en Teslabouwer Elon Musk wezen op een doemscenario.

Diverse internationale publicaties leveren geen eenduidigheid op over de impact van robots en aanverwant op onze samenleving. Het gaat van enorme welvaart en overdaad bij de Singularity-aanhangers tot de mens als slaaf van de robot of zelf het uitroeien van de menselijk soort.

Maar onlangs kwam het Rathenau Instituut met een indrukwekkend en nuancerend rapport ‘Werken aan de robotsamenleving: visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid’.

LRN21 is enthousiast over de brede benadering van het onderwerp. Bij de aanzet voor aanbevelingen hebben we vragen over de haalbaarheid van het versneld opleiden van mensen binnen de huidige instituties en regelgeving. Enkele kamerleden over het robottijdperk: “We moeten ervoor zorgen dat ons onderwijs en onze arbeidsmarkt klaar zijn voor de toekomst.”

LRN21 Themabijeenkomst 13 oktober a.s.
Nieuwe collega’s, nieuwe buren, rrrROBOTSzzz! Leren voor de robotsamenleving

Met trots bieden wij u de volgende bijdragen aan:

  • Wake-up call, Jan-Henk Bouwman & Wim van Rooijen (Fountainheads). De nieuwste ontwikkelingen op een rij: spannend, uitdagend!
  • Robots in huis?, dr. Maartje de Graaf (Universiteit Twente). Presentatie van onderzoeksbevindingen naar sociale interactie met robots.
  • Auto-maatjes; leren (en) werken in een geavanceerde technologische productie-omgeving. Dymphy Kees (Arcus College) & Cor Laming (LOOV). Proof of concept van een innovatief onderwijsconcept binnen een publiek private samenwerking tussen een onderwijsinstelling en bedrijfsleven.

Tijd: 15.00 – 18.00 u. Daarna netwerkdiner.

We Live in the Most Exciting Time Ever

“We Live in the Most Exciting Time Ever”. Deze header is de bottomline onder een achttal voorspellingen voor de komende 10 jaar door Peter Diamandis, de voorman van de Singularity beweging. Wel nogal op een door extrapolatie gebaseerd beeld.

Een computer met de processorsnelheid van het menselijk brein, een gezond – technologisch bewaakt – lichaam, alom beschikbare perfecte kennis door hyper-connectiviteit tussen sensoren waar maar kan en data-mining over alles en nog wat! Robot-slaven doen het meeste werk! Spannend, als je keuzes moet maken voor een beroep of in het algemeen voor leren. Welke menselijke 21ste eeuwse vaardigheden passen in die singularity future?

Singularity University promoot een erg positief technologisch toekomstbeeld: Overvloed! Ja voor wie? Als hun voorspellingen allemaal waarheid worden dan zullen grote groepen mensen de voordelen niet binnen bereik krijgen (te weinig kennis, middelen, cultuur) en is de sociale ellende door gebrek aan perspectief en (zingevend) werk ook wel voorspelbaar. Laat staan het misbruik van technologie door criminelen, reli-fanaten of monopolisten. Of ongelukken (ontsnapte zwermen nano-bots, kunstmatige bio-killer-cellen…?).

Tijd voor een nieuw bewustzijn en sociale innovatie! Iets voor de Singularity University?

Lobots in China (Flauw grapje! Maar niet in China!)

China? Daar zijn voldoende arbeidskrachten en de lonen zijn laag…, maar is die tijd voorbij! Bedrijven investeren enorm in robots, omdat geschikte arbeiders juist niet voldoende beschikbaar zijn en bovendien meer verdienen dan vroeger.

De overheid stimuleert het project ‘mensen vervangen door robots’. De toekomstige schaarse werknemer zal goed moeten kunnen samenwerken met robots (diversiteit?) en robots zullen ‘begripvol’ moeten leren omgaan met mensen. Op de website van New York Times staat een video rapportage die tot nadenken stemt.

Terugblik op ‘Contant in de leerstand: de nieuwe professional’

Zelfregulatie is een belangrijke vaardigheid om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan.

Op de goed bezochte netwerkbijeenkomst van LRN21 van 16 juni jl. liet Hester Stubbé van TNO het instrument iSELF zien. Het meet het zelfregulerend vermogen en kan bij zowel werknemers als leerlingen ingezet worden. In bedrijven is het bijvoorbeeld nuttig bij het gericht ‘inleren’ van nieuwe werknemers.

De tweede spreker droeg dezelfde achternaam en hij bleek een neef van de eerste spreker …. puur toeval!
Casper Stubbé putte uit zijn eigen ‘leerverleden’ en toonde zich hiermee het beste voorbeeld van zijn eigen boodschap. Zijn bedrijf Remind helpt leerlingen van VO tot en met HBO om zelf verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes te maken ten aanzien van leren (en dus leven).

Bekijk de presentaties van Hester en Casper!

Het merendeel van de gasten heeft tijdens het netwerkdiner nog stevig nagepraat en relevante contacten ververst of opgedaan. Op 13 oktober 2015 hebben we weer een boeiend programma. We zinnen nog op een titel en wachten op bevestiging van ‘hotshot’-sprekers. Na de vakantieperiode wordt een en ander onthuld, maar reserveer alvast de datum!

Heeft u er ook zo’n zin in? (online masterclass ‘Motivatie, wat is dat?’)

De vakantie denkt u! Nee, wij dachten aan de gratis online masterclass ‘Motivatie, wat is dat?’ van de Open Universiteit. Ja, het is wel op de valreep van de vakantieperiode (24 juni-1 juli a.s.) maar als u echt gemotiveerd bent om een belangrijke drijfveer voor leren te doorgronden…

Het gaat natuurlijk niet alleen om uw eigen motivatie maar ook die van leerlingen en studenten, in- en/of- extrinsiek en waar u rekening meer dient te houden bij het ontwikkelen van onderwijs, toetsen en de inzet van ICT.

Internationaal onderzoek geeft aan dat motivatie bij onze leerlingen niet hoog is. Het is ook lastig om in onzekere tijden en wisselende perspectieven je leer-energie te richten. De masterclass wordt verzorgd door Professor dr. Rob Martens (binnenkort ook wetenschappelijk directeur ECBO).

Hier meer informatie en op die pagina aanmelden via inschrijfbutton rechtsboven. LRN21 heeft er zin in!

Welke skills voor welke sector belangrijk?

Bloomberg heeft 1320 HR-mamagers in diverse sectoren in de USA bevraagd naar de gewenste skills bij werkzoekenden met MBA-achtergond. Het resultaat is vervat in het Bloomberg Recruiter report. De skills worden in een plaatje ingedeeld naar algemeen aanwezig of schaars en meer of minder gewenst.

Na wat klikken/scrollen met de cursor op het plaatjes verschijnt er onder de titel The skills gap een drop-down menu waarmee u een sectorspecifieke score kunt krijgen. De toepasbaarheid hiervan zal voor ons land niet veel afwijken van de USA. Minder bruikbaar is voor ons hoe de verschillende opleidingsinstituten het er van af brengen, alhoewel het systeem als wel voorbeeld kan dienen.

Opvallend zijn de (lage) scores voor bepaalde minder gewenste skills, bijvoorbeeld: praktische werkervaring en ondernemerschap. Dit zal ongetwijfeld tot discussie leiden, gezien bijvoorbeeld de beweging in het mbo om studenten juist meer ondernemender te maken.

Flow Follows Focus

In aanloop naar de netwerkbijeenkomst ‘Constant in de leerstand’ van LRN21 op 16 juni a.s. kunt zich al opwarmen en voorzien van gespreksstof met het volgende:

Jason Silva (Shots of Awe) heeft in zijn Creative Sessions gesprekken met actuele visionairs, bestseller-schrijvers en wetenschappers. Als u er een uur tijd voor neemt komt u bijvoorbeeld bij de ideeën van Steven Kotler (u zult tevreden zijn met deze tijdsinvestering). Kotler (auteur van bestseller Tomorrowland) komt met een mix van ontwikkelingen op ICT-, bio- en neurogebied en schets spectaculaire toepassingen. Zijn focus ligt op ‘flow’ als de belangrijkste factor voor creativiteit en innovatie, en vooral de mogelijkheden om die te triggeren, hetgeen tot grote performanceverbeteringen gaat leiden.

Tot de 21st Century Skills horen nadrukkelijk het zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden verwerven. Initiële opleidingen moeten hier meer aandacht aan geven, zeker als zij de visie van Kotler overnemen. Recruiters zullen talenten niet slechts selecteren op wat ze kennen en kunnen maar steeds meer op hun ‘learning agility’ (pdf van Center for Creative Leadership).

Enkele links:
Gesprek tussen Silva en Kotler
Kotlers Flow Genome Project
– Meer over futurist en filmmaker Jason Silva